Járványmegelőzési intézkedési terv (protokoll) 2020-2021. tanév, valamint tájékoztatás az érintettek létszámáról

Tisztelt Szülők, Kedves Tanítványaink!

A következőkben az intézményünkben a járványmegelőzésért alkalmazott intézkedési terv kivonatát olvashatják, amelynek betartásával elkerülhetjük vagy legalábbis késleltethetjük a járvány terjedését.
(Utolsó módosítás: 2020.09.21.)
 

Az intézkedési terv vonatkozik a Tószegi Általános Iskolára (5091 Tószeg, Rákóczi út 30.) és mivel 2020.09.01-től tagintézménnyé vált ezért vonatkozik a Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézményére (5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.) és annak Vezsenyi Telephelyére (5093 Vezseny, Kossuth Lajos út 1-3.).
 

Kivonat -  Az iskolai házirend 1. mellékletéből

 

III.              AZ ISKOLAI ÉLET, A MINDENNAPOK SZABÁLYAI

 ALAPELV: A KLASSZIKUS TÁVOLSÁGTARTÁS-MASZK-HIGIÉNE hármasból az iskolákban életszerűen megvalósítandók:

 • CSOPORTOSULÁSOK MEGELŐZÉSE (pl. bejáratoknál, folyosókon, mosdókban, étkezőben)
 • MINDENÜTT SZELLŐZTETÉS
 • HIGIÉNÉS SZABÁLYOK (kézhigiéne, köhögési-tüsszentési etikett, felületek fertőtlenítése)
 • OSZTÁLYOK KEVEREDÉSE MINIMÁLIS LEGYEN (főleg közösségi terekben)
 • A KÖZÖSSÉGI TEREKBEN 1,5 m védőtávolság, amennyiben ez nem tartható, szünetben maszkviselés kötelező
 • FIZIKAI KONTAKTUS KERÜLÉSE A GYERMEKEK, DOLGOZÓK KÖZÖTT IS (ölelés, puszi, kézfogás)

 

A kívülről történő plusz fertőzés-bevitel kockázatának csökkentése: alapvetően csak a gyermekek-dolgozók tartózkodhat az iskola területén (épületek, udvar is beleértve)!

·     a kisiskolások szülői bekísérésének szabályozása: a székhelyen csak az iskola hátsó kapujáig, a tagintézményben és a telephelyen a bejárati ajtóig kísérheti a szülő a gyermeket, ahol átadja az intézmény dolgozójának 2020. szeptember 2-tól tanév végéig

·     hivatalos ügyben megadott időpontra az iskolába érkezhet a szülő, az épületekben csak a titkárságig vezető útvonalat használhatja és maszk viselése, valamint kézfertőtlenítés kötelező;

·       szülői bejövetelkor kötelező: maszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás, tünetmentesség (fokozott körültekintés, ha a szülő az elmúlt 14 napban külföldön járt vagy beteggel találkozott)

·    a személyes szülői jelenlétet nem igénylő kapcsolattartási módok előtérbe helyezése: befizetések átutalással, szülői értekezlet online, információk átadása online, igazolások-iratok küldése szkennelve vagy fotó formátumban

 

A pedagógusok révén történő osztályok közötti fertőzés-átvitel kockázatának csökkentése: szükséges a tanár-diák távolságtartás, a pedagógusok fokozott önellenőrzése

 

1./ ELŐZETES LÉPÉSEK

 • szülői-dolgozói nyilatkozatok beszerzése: csak egészségesen, teljesen tünetmentesen jöhetnek a gyermekek és a dolgozók az iskolába; a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél a koronavírus gyanú vagy az igazolt fertőzés felmerül; ha a szülő a gyermeknél tüneteket észlel azonnal értesíti a háziorvost/házi gyermekorvost; jelzi az iskolának, amennyiben a gyermek az elmúlt 14 napban külföldön járt vagy beteggel találkozott
 • fel kell mérni a kockázati csoportba tartozó tanárokat, részükre maszk biztosítása és egyelőre önkéntes használata, melyet az intézmény saját hatáskörben kötelezővé tehet a járványügyi helyzet változásával

 

2./ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS-TÁVOZÁS

 • gyermek-dolgozó is, ha teheti ne tömegközlekedési eszközzel jöjjön
 • csoportosulás megelőzése: szervezetten a székhelyen az iskola hátsó kapujánál történik a bejövetel, a hátsó ajtónál elhelyezett automata, fali fertőtlenítőszer adagólóból kézfertőtlenítés, a tagintézményben és a telephelyen a bejáratnál
 • a bejáratoknál a reggeli érkezéskor 2020.10.1-től hőmérsékeltmérés történik (felnőtt és gyermek esetében is). Az Országos Tisztifőorvos határozatában meghatározott hőmérsékleti érték feletti hőmérséklettel rendelkező személyt el kell különíteni, ilyen személy az iskola területére nem léphet. Gyermek esetén gondoskodni kell a szülő értesítéséről, aki felveszi a kapcsolatot a gyermek háziorvosával. Felnőtt esetén fel kell hívni a figyelmet az orvosnál való megjelenésről, meg kell szervezni az otthoni munkavégzést vagy a keresőképtelenség megállapítása esetén a helyettesítést.
 • minden bejáratnál az ügyeletes személy felügyeli: távolságtartás, kézfertőtlenítés
 • folyosói ügyeletes felügyeli, hogy a gyermek rögtön az osztályába megy, nem keverednek a más-más osztályba járók

 

3./ HAGYOMÁNYOS TANÓRA

 • folyamatos szellőztetés
 • szellősen üljenek a gyermekek, tömörüléses feladatok lehetőleg ne legyenek
 • TOVÁBBI OKTATÓ HELYISÉGEK BEVONÁSA ÁTGONDOLHATÓ, HA A FENTIEK INDOKOLJÁK
 • tanóra elején és végén kézmosás, informatika teremben belépéskor kézfertőtlenítés
 • nem adogatnak át a gyermekek egymásnak tárgyat, pl. radír, vonalzó, faragó, játékok, otthonról nasi, táblafilc
 • amennyiben egy osztálytermet egy óra után más osztály fog használni: az óra végén asztal, gyakran érintett felületek fertőtlenítése

 

4./ GYAKORLATI FOGLALKOZÁS, ESZKÖZÖS TANÓRA, SZAKTANTEREM HASZNÁLATA (a sima tanórán túli előírások)

 • az egyik osztály ha kiment és a szellőztetés megtörtént akkor jöhet be a másik
 • az egy órán többek által kézbe vett, használt tárgyak, szemléltető eszközök használata után javasolt a kézfertőtlenítés
 • a gyakorlati foglalkozásokon lehetőleg a 1,5 m védőtávolság tartása
 • óra végén a gyakorlati képzéshez használt eszközök és egyéb használt felületek fertőtlenítése történik (mielőtt azokat más osztály használná)
 • a nem fertőtleníthető demonstrációs eszközöket csak érintésmentesen lehet használni (bemutatás)

 

5./ BONTOTT CSOPORTOS OKTATÁS, NAPKÖZI, ÖSSZEVONT KÜLÖNÓRA (több osztályból érkező gyermekek együtt)

 • a kockázat úgy minimalizálható, hogy a teremben az ugyanazon osztályból érkező gyermekek ülnek egy csoportban elkülönülten, megfelelő távolságot tartva a más osztályból érkezőktől és köztük az érintkezés kerülendő (pl. feladatoknál tárgyak átadása)

 

6./ TORNAÓRA

 • az egyik osztály, ha kiment az öltözőből és a szellőztetés megtörtént, akkor jöhet a másik; az alsó tagozatos tanulók saját osztálytermükben öltöznek a testnevelés órára
 • öltözőbe bemenetelkor és kijövetelkor kézmosás
 • ameddig lehet szabadtéren, utána: tornateremben (osztott terem) tartjuk a testnevelés órákat a csoportokat elkülönítve, megfelelő szellőztetés mellett; gyógytestnevelés órák az erre a célra elkülönített helyiségben történnek
 • mellőzendők a szoros testi kontaktust igénylő feladatok, ha mégis szükséges: állandó párok-állandó kiscsoportok
 • ne történjen zuhanyozás, öltözői-mosdói tömörülés, a mosdóban páraképződés (meleg víz hosszan folyatása)

 

7./ SZÜNETEK

 • jó időjárás esetén kimenni, az egyes osztályok az udvar különböző részein legyenek, elkerülendő az osztályok keveredésével járó tevékenység
 • rossz időben a gyermekek vagy a saját teremben maradnak a szünetben, vagy a székhelyen használják a közösségi tereket a távolságtartással és az osztályok keveredésének elkerülésével
 • a folyosókon-aulában, közös terekben szükséges az 1,5 m védőtávolság, szünetekben a maszkviselés kötelező
 • a folyosók-aula, közös terek folyamatos átszellőztetése megoldandó
 • a folyosói ügyeletesek bevonása a fentiek megvalósításához, betartatásához

 

8./ WC-MOSDÓHASZNÁLAT

 • 1,5 m védőtávolság, amennyiben ez nem tartható, maszkviselés kötelező
 • a felületek (különösen: WC ülőke-lehúzó, kilincs-zár) tanóra alatti (amikor nem használják) fertőtlenítése indokolt
 • WC-használat után a szappanos kézmosás+kézfertőtlenítés kötelező
 • a mosdóhasználati rend kiegyensúlyozott megszervezése
 • amennyiben lehetséges elkerülendő a WC-mosdó helyiségekben is az osztályok keveredése
 • takarítók bevonása időbeosztásának igazítása a fentiek megvalósításához

 

9./ ÉTKEZÉS

 • lehetőség szerint egyszerre a kijelölt csoport egyen, ennek megvalósítása az ebédlőben (az étkezési beosztás szerint) történik
 • távolságtartással ülnek a gyermekek-tanárok az asztalnál, illetve állnak a sorban
 • folyamatos szellőztetés
 • ki-bemenetelkor kézmosás
 • célszerű a sorban állás és önkiszolgálás kiküszöbölése
 • önkiszolgálás esetén egyéni csomagolással az ételek-eszközök összetapogatása kiküszöbölendő
 • mellőzendő a közös sószóró, kancsó stb.
 • az étkező osztályok között a használt felületek (pl. asztalok) fertőtlenítése
 • az étkeztető és konyhai személyzet higiénéje!: csak frissen tisztított-fertőtlenített kézzel nyúljon a felületekhez, étkezési eszközökhöz, ételekhez
 • az ételkészítés szabályai: biztonságos hőkezelés; alapos folyóvizes lemosás; a nyers, kellően nem tisztítható alapanyagok kerülendők
 • a konyhai edények, evőeszközök, poharak, tálcák stb. megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása szükséges, a tiszta eszközök cseppfertőzéstől védett tárolása
 • a konyhai textíliák (kötény, konyharuha stb.) használataminimalizálandó (pl. kenyérkosár-kendő helyett papír); gépi úton történő fertőtlenítő mosásukszükséges
 • a tízórai, uzsonna lehet a saját teremben, egyéni csomagolással, az étkezésre vonatkozó higiénés szabályok betartásával

 

 

10./ ÜGYELETI IDŐK

 • a naponta az oktatás előtti-utáni ügyeleti időben történő osztály-keveredés a maszk-távolságtartás-szellőztetés-kontaktusmentesség szabályaival kezelhető


11./ ISKOLABUSZ – Tagintézmény esetén

 • maszk gyerekek-sofőr-kísérő
 • szellőztetés
 • fel-leszálláskor kézfertőtlenítés
 •  használat után a felületek fertőtlenítése

 

KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK: infografikák (higiénés) kirakása, iskolarádióban bemondás, iskolaújságban szerepeltetés

 

A NAPI FERTŐTLENÍTŐ TAKARÍTÁSRÓL

 • szükséges naponta többször a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök használathoz igazodó fertőtlenítése (pl. érkezéskor, szünetben sokan megfogják – gyakrabban)
 • napi egyszeri átfogó fertőtlenítő takarítás szükséges
 • fontos a megfelelő szerek alkalmazása, biztonságos tárolásuk, a takarító személyzet oktatása+védőeszközök biztosítása részükre

 

IV.             AZ INTÉZKEDÉSI TERVBEN SZEREPLŐ TOVÁBBI NÉHÁNY TERÜLET

 

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

 • a szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóórák a szokott módon történnek a higiénés és szervezési szabályok betartásával

 

BETEGSÉG, ROSSZULLÉT AZ ISKOLÁBAN

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni (Tószegen a tornatermi orvosi szobában, Tiszavárkonyon és Vezsenyen a számítástechnika teremben), egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost és a fenntartót, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Az iskolai dolgozók a háziorvosukhoz forduljanak. A továbbiakban a háziorvos/házi gyermekorvos adja az utasításokat.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó iskolai személynek kesztyű és maszk használata kötelező, a gyermekre is maszk adandó (saját maszk a gyerekeknél is kötelezően van).
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • A népegészségügyi hatóság az elvégzett járványügyi vizsgálat és kontakt-kutatás eredménye alapján az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. A kontaktkutatás eredményeképpen a fenntartó javaslata alapján, az Operatív Törzs rendelheti el egy-egy osztály vagy az iskola digitális oktatásra való áttérését.

 

ÁTTÉRÉS DIGITÁLIS MUNKARENDRE

 • A bejelentett adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
 • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

 

HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA

 • A nem egészségügyi okból történő hiányzások igazolása a járványügyi készenléti időszakban változatlan, azaz ezt továbbra is az intézmény határozza meg és ennek igazolása történhet a szülő által.
 • A COVID-eljárásrendek többszörösen bebiztosítják azt, hogy egy COVID-gyanús gyermek (pl. lázas-köhögős) orvosi vizsgálatára és bejelentésére sor kerül, ezért itt a szülői visszaélés veszélye minimális.
 • A korábbiakban is az egészségügyi okból történő hiányzás orvosi igazoláshoz volt kötött, ez tartalmazta azt, hogy a tanuló egészséges, közösségbe mehet - ez most sem változott; az igazolás beszerzéséhez nem szükséges az orvossal történő személyes találkozás, távkonzultáció útján is történhet (amennyiben a betegség jellege ezt megengedi).
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a gyermek a hatósági karanténról szóló határozatot bemutatja (külön igazolás nélkül is).
 • A járványügyi készenléti időszakban kiemelten fontos a hiányzások szigorú követése, a fenntartóval való kapcsolattartás, a betegek nyomonkövetése.

 

Kiadva: Tószeg, 2020.08.31., Utolsó módosítás: 2020.09.21.

                                                                                               Fehér Ferenc intézményvezető

 

Tájékoztatást az intézményben előforduló COVID fertőzött személyekről

(A táblázat az aktuális, frissített adatokat tartalmazza.)

Jelenleg hatósági karanténban lévő igazolt covid fertőzött diákok száma

Jelenleg hatósági karanténban lévő igazolt covid fertőzött pedagógusok száma

Jelenleg hatósági karanténban lévő igazolt covid fertőzött egyéb dolgozók száma

Jelenleg rendkívüli szüneten lévő osztályok száma az érintett feladatellátási helyen

Jelenleg tantermen kívüli digitális oktatáson lévő osztályok száma

Eddigi összes hatósági karanténban lévő igazolt covid fertőzött diákok száma

Eddigi összes hatósági karanténban lévő igazolt covid fertőzött pedagógusok száma

Alsós

Felsős

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0