Kompetenciaalapú oktatás a tószegi Általános Iskolában

TÁMOP 3.1.4.


„Új iránnyal a versenyképesebb tudásért Tószegen”

Kompetenciaalapú oktatás a tószegi Általános Iskolában

 

 

 

    Intézményünk 2008-ban sikeres pályázatot nyújtott be „Új tudással a versenyképesebb tudásért Tószegen”címmel, amely pályázat megvalósítására 31.848.621 Ft nyert az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságától. A pályázat két feladat ellátási helyen, a kompetenciaalapú oktatás bevezetését jelenti, vagyis az egyik feladat ellátási hely az óvoda, ahol 1 csoportban, a Katica csoportban kerül bevezetésre az óvodai komplex program, Gondáné Csútár Mária és Bojtos Zsuzsanna óvó nénik vezetésével. A projekt szakmai vezetője Nagy Jánosné, a szakmai felügyelője pedig Pintér Sándorné intézmény egység vezető.

A másik feladat ellátási hely az általános iskola, ahol az alábbi 6 tanulócsoportban kerül bevezetésre a kompetencia alapú oktatás:

1.a Bátiné Bartók Erzsébet szövegértés-szövegalkotás, és szociális-életviteli- és környezeti kulcskompetencia

1.b Galambosné Kormos Ildikó szociális-életviteli- és környezeti kulcskompetencia

2.a Tóthné Habony Zsuzsanna szövegértés-szövegalkotás, és szociális-életviteli- és környezeti kulcskompetencia

3.a Csutárné Szabó Andrea szociális-életviteli- és környezeti kulcskompetencia, matematika kulcskompetencia

3.b Buczkóné Katona Erika szociális-életviteli- és környezeti kulcskompetencia, szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia

4.a Galambosné Kormos Ildikó matematika kulcskompetencia

4.b Major Krisztina szociális-életviteli- és környezeti kulcskompetencia, szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia

A projekt során megvalósuló további oktatási programok:

Tantárgytömbösített oktatás: természetismeret, környezetismeret,

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: művészetek

Három hetet meghaladó projekt megszervezése (erdei iskola)

Témahét megszervezés (egészségnevelési hónap)

Moduláris oktatási program megszervezése (népi gyermekjáték)

 

A projekt szakmai vezetője: Arányi Lászlóné

Szakmai felügyelője: Fehér Ferenc

 

A pályázat projektvezetése:

Intézményvezetők (Pintér Sándorné, Fehér Ferenc)

Projektmenedzsment: Varga Józsefné projektmendzser

                                    Dr Takács Roland pénzügyi vezető

                                    Hornyik Ferencné pénzügyi asszisztens

                                    Brenyó Jenőné projektadminisztrátor

Szakmai vezetők: Nagy Jánosné óvoda

                             Arányi Lászlóné iskola

  

 

Összegezve

projekthez kapcsolódó implementációs tevékenységek:

 

Közoktatási rendszer hatékonyságának javítása

Újszerű megoldások és együttműködések kialakítása

Kompetencia alapú programcsomagok bevezetése

Új tanulás- és oktatásszervezési eljárások beveztése

Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban

Projektoktatás

Témahét

Moduláris oktatás

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása

Digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése

 

A projekthez kapcsolódó innovációs tevékenységek:

Pedagógiai Program átalakítása

Helyi Tanterv átalakítása

Saját innováció megvalósítása

 

A projekt során iskolánk és óvodánk vezetői, a bevont pedagógusok, a tantestület folyamatosan készülnek fel a kompetencia alapú képzésre. ( szakmai, módszertani, informatikai képzések)A képzésben részt vett kollégák vállalásainak megfelelően az új, adaptált tartalmakkal és eszközökkel, módszerekkel végzik tevékenységüket. A tanév során lehetőséget teremtünk arra, hogy minden pedagógus megismerje a projektet, s annak további fejlesztésében részt vegyen. A 2009/2010. tanév 2. félévében a tapasztalatok alapján módosítjuk az intézmény Pedagógiai Programját. Bemutató órákon, nyílt órákon minden pedagógus, és szülő megismerheti a programban részt vevő pedagógusok által alkalmazott tanítási módszereket, eszközöket. Eszközparkunk, egy korábbi nyertes pályázat eredményeként is, várhatóan a legmodernebb számítástechnikai berendezésekkel bővül. Interaktív táblákat, projektorokat, számítógépeket kapunk.

A TÁMOP-os csoport kétheti időközönként megbeszélést, egyezetést tart, ahol feldolgozzák az elmúlt időszak eseményeit, eredményeit, sikereke, kudarcokat. A programban részt vevő tanulók mindannyian lelkesen dolgoztak a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon. Élvezték a csoportmunkát, az állandó tevékenykedtetést, fejlődik egymás iránti felelősségérzetük és kritikai készségük, és örömmel végzik a tanulást.

Az érdeklődő szülők is kedvezően nyilatkoztak a kezdetekről.

Bízunk abban, hogy a későbbiek során is elmondhatjuk: A kompetencia alapú oktatás bevezetése igen pozitív hatást fejt ki intézményünk oktató-nevelő munkájára.

Köszönettel a vállalt a többletmunkáért, további sikeres, zökkenőmentes tanítási napokat kívánok

Varga Józsefné

Projetkmenedzser

Tószeg 2009. október 29.