Tavasz projekt

Tavasz projekt

Célcsoport: 2-3. osztály

Időtartam: 4,5 hét (március első hetétől kezdve)

Partnerek: pedagógusok, gyerekek, szülők

A  projekt célja:

Ø       A tavaszhoz kapcsolódó ismeretek felelevenítése, bővítése.

Ø       Időjárás megfigyelése, tapasztalatszerzés, népi időjárás megfigyelések.

Ø       Ünnepi készületek, méltó megemlékezés.

Ø       Hagyományok, népszokások, jeles napok megismerése.

Ø       Önálló ismeretszerzés (beszélgetés, megfigyelés, könyvtárhasználat, internet), adatgyűjtés.

Ø       Adatok, ismeretek rendszerezése, összefoglalása, következtetés.

Ø       Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, előadói képesség fejlesztése

Ø       Tervezés, kivitelezés.

Ø       Kézügyesség, eszközhasználat fejlesztése.

Ø       Esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése.

Ø       Kommunikációs képesség, tolerancia, empátia fejlesztése.

Előfeltételek:

Ø       Jártasság a kooperatív technikákban, a csoportmunkában.

Ø       Könyvtár, illetve internet használatának alapvető ismerete.

Ø       Önálló szövegfeldolgozás képessége.

Érintett területek:

Ø       Magyar nyelv- és irodalom, illetve szövegértés, szövegalkotás

Ø       Matematika

Ø       Környezetismeret

Ø       Művészetek, illetve rajz, technika, ének

Ø       Informatika

Tevékenységek:

 

Tevékenység

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Beszélgetőkör

(heti téma előkészítése)

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

Megfigyelés, adatgyűjtés

 

 

 

 

 

Heti témával kapcsolatos, nevelő által tervezett tanulási tevékenység

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka folyamatának ellenőrzése

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

Beszámoló, zárókör, értékelés (heti téma, illetve projekt)

 

 

 

 

 

Kézműves tevékenység

 

 

 

 

 

 

Dokumentáció:

Ø       Fényképek

Ø       Projektfüzet

Ø       Tablók

Ø       Kiállítás az elkészült munkákból

Pénzügyi keretek:

Kézműves foglalkozások kellékei a technika és rajz felszerelés tartalmából, illetve a szülők által felajánlott anyagokból.

A projekt témakörei:

Ø       Tavaszköszöntő

Ø       Ünnepek (márc. 8., márc. 15.)

Ø       Jeles napok

Ø       Húsvét

Értékelés:

Kiállítás a gyermekek munkáiból. A kiállításra méltó tárgyak közös kiválasztása.

 

 

Várható eredmények:

A tavaszi természet jellemző jegyeinek élményszerű megismerése.

Az ünnepek tartalmának mélyebb megértése, megünneplése.

A gyermekek megértik a hagyományok fennmaradásának, ápolásának fontosságát.

Szókincs, kifejezőkészség, kommunikáció fejlődése.

Az információgyűjtés módjainak megismerése. Az önálló ismeretszerzési, az értékelési, a következtetési, logikai képességek fejlődése.

A társas kapcsolatok, a közösség erősödése az együtt átélt élmények által.

A könyvtár-, az internethasználat eddigitől eltérő lehetőségeinek felismerése.

Egy folyamat áttekintésének képessége a tervezéstől a kivitelezésig (előrelátás, körültekintés, módosítás).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt leírása

 

 

 

2. osztály

3. osztály

Előkészítés:

Téltemetés - kiszézés

Kiszebáb készítése osztálykeretben tanítói segítséggel.

Ócska ruhákba menyasszonynak öltöztetett szalmabábok (seprű) készítése csoportmunkában.

Irodalom (2-3. osztály)

Tevékenység (2-3. osztály)

A kiszézés szokásának megismerése, felelevenítése.

Cédulára írva a bábra feltűzni minden rossz dolgot, amitől szeretnének megszabadulni (pl. betegség, veszekedés stb.)

Minden osztály megtanulja az alábbi mondókát, amit a bábok elégetésekor a tűz körül mondanak:

 

Haj ki, kiszi kiszőce,

A másik határba!

Gyere be, sódar

A mi kis kamránkba!

Kivisszük a betegséget,

Behozzuk az egészséget,

Haj ki, kiszi, haj!

Az iskola hátsó sportudvarán az elkészített bábok összerakása, elégetése. Közben mondóka kántálása, zajkeltés kereplővel, fedővel, lábassal stb.

 

 

 

 

Tavasz projekt 2. osztály

 

1. hét Tavaszi természet

 

 

Tavaszi szél vizet áraszt…

Nap

Művészetek

Tevékenységek

Munkaformák

 

Időjárás-megfigyelés: közös megfigyelés, hőmérséklet  mérés, adatok rögzítése.

A csoportok naponta mást-mást figyelnek meg (szél, napsütés, csapadék, hőmérséklet). Az tapasztalatokat minden nap rögzítik egy közös táblázatba.

Hétfő

Tavaszi szél vizet áraszt…

Mit tudsz a tavaszról?

 

 

Gyűjtőmunka kiadása:

-   tavaszi képek

-   tavaszi növények

-   kerti munkák

 

Beszélgetőkör, szóháló.

 

Csoportok alakítása érdeklődés szerint.

 

Kedd

Daltanulás: Sándor napján…

 

Zelk Zoltán: Ibolya

 

 

 

 

 

 

Zenehallgatás: tavasz a zenében (komolyzenei válogatás).

Tavaszi időjárás.

 

 

Rajzkészítés a vershez.

 

A három pillangó című mese feldolgozása (1. rész).

 

Plakátkészítés.

 

 

 

Beszélgetőkör.

 

 

Önálló munka

 

 

Páros munka, szóforgó (olvasás, időrend megállapítása).

 

 

Csoportos rajz.

 

Szerda

Természet zajainak felismerése CD-ről.

A három pillangó c. mese feldolgozása (2. rész).

 

 

Dramatizálás. Fejdíszek készítése

Hiányos képek kiegészítése.

Igaz-hamis állítások – táblák használata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tojáshéjba búza ültetése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csütörtök

Daltanulás: Én kis kertet kerteltem…

 

Weöres Sándor:  A kert

Ritmus és mozgás.

 

 

Tavasz a kertben

Mutasd! – kerti munkák megjelenítése.

 

Gyűjtőmunkák megtekintése: képek a tavaszról, kerti munkákról, tavaszi növényekről.

 

A zöld kincsesbánya című szöveg feldolgozása. Találós kérdések.

Rajzkészítés.

Osztályszintű gyakorlat.

 

 

Beszélgetőkör

 

Dráma: némajáték

 

 

 

Képtárlátogatás

 

 

 

 

 

 

 

Szótárhasználat (Magyar Értelmező Kéziszótár, Ablak-Zsiráf).

Péntek

Gyöngyvirágtól lombhullásig részlet: Tavasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nőnapi versek kiosztása az önként jelentkező 2-3 fiúnak.

Mit tanultál a héten? Mi volt a legérdekesebb neked?

 

Tavaszi képek

 

A heti időjárás megfigyelés tapasztalatainak összegzése a táblázat alapján (évszaknak megfelelő volt-e).

 

 

Kézműves tevékenység: tulipán színes papírból.

Beszélgetőkör

 

 

 

 

IKT: tavaszi képek vetítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni munka, ha szükséges a társ segítségével.


2. hét Ünnepek (március 8., március 15.)

 

 

Ünnepek

Nap

Művészetek

Tevékenységek

Munkaformák

 

 

 

A hét folyamán az elültetett búza gondozása, megfigyelése.

Hétfő

Nőnapi versek

Mi az a nőnap?

 

Lányok köszöntése nőnap alkalmából.

 

Gyűjtőmunka elindítása:

-     Márc. 15. jelképei

-     Huszárok

-     Petőfi Sándor élete

Beszélgetőkör.

Kedd

 

 

 

 

 

 

 

 

1848-49 c. könyv (térkép, jelképek).

Március 15.

 

 

Az 1848-as és a mai Magyarország térképének összehasonlítása.

 

Márc. 15. eseményeiről szóló rövid szöveg, valamint a 12 pont feldolgozása.

 

Márc. 15. jelképeinek tanulmányozása.

 

Kokárda színezése.

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatizálás.

 

 

 

 

 

Szerda

 

 

 

 

A huszár

Huszárokról készült képek megtekintése.

 

A mese feldolgozása.

-     Cím alapján miről szólhat a mese?

-     Események sorba rendezése.

-     Történet elmesélése valamelyik szereplő szempontjából

 

 

 

 

Illusztráció a meséhez.

 

Huszárcsákó készítése.

IKT: képek kivetítése projektorral.

 

Páros munka (olvasás szerepek szerint).

 

Kerekasztal.

 

 

5-6 mondat közös megbeszélés alapján. A kisorsolt tag mondja el a csoport megoldását.


 

 

Csütörtök

Válogatás Petőfi verseiből (Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, Nemzeti dal)

 

Zenehallgatás: Illés: Nemzeti dal

Petőfi Sándor élete, vershallgatás

 

 

 

 

 

 

Gönczi Lajos előadása

Beszélgetőkör

Péntek

Dal: Esik eső karikára

 

Zenehallgatás: Kossuth-nóták

Előkészítés: beszámoló a gyűjtőmunkáról. Tabló készítése.

 

Kokárda nyomtatása tenyérrel.

 

Kirakó készítése.

Csoportok beszámolója.

 

 

 

Csoportmunkák.


3. hét: Jeles napok

 


Jeles napok

Nap

Művészetek

Tevékenységek

Munkaformák

 

 

 

A hét folyamán a növények gondozása, megfigyelése.

Hétfő

 

Mik azok a jeles napok?

 

Gyűjtőmunka elindítása.

 

Kukorica ültetése cserépbe.

Beszélgetőkör.

Szóháló.

Kedd

Szécsi Margit: Március

 

 

Vers hallgatása, feldolgozása: bővülő mondatok, szókapcsolatok olvasása, kérdéskártyák. Versmondás.

 

 

Csoport munka, feladatlapokkal.

Diák kvartett.

Páros munka (olvasás, kérdéskártyák).

Szerda

 

 

 

 

 

 

A világ csodái c. könyv

Látogatás a katolikus templomban.

Beszélgetés a hallottakról.

 

Szövegfeldolgozás.

 

 

Kérdés-felelet, szómagyarázat.

 

 

 

Beszélgetőkör.

 

 

Szakértői csoport.

 

Páros munka.

Csütörtök

Zenehallgatás: Gergelyjárás

 

Éneklés: Sándor napján

 

Fazekas Anna: Sándor, József, Benedek

Gergelyjárás – ismeretek felidézése.

 

 

 

Olvasás, kérdésalkotás, állítások megfogalmazása.

 

Papír süveg készítése.

Beszélgetőkör.

 

 

 

 

Páros munka, csoport munka, igaz-hamis.

 

 

 

Szerepjáték.

Péntek

Bújj, bújj, zöld ág…

 

Kányádi Sándor: Hőfoltos még a határ

 

 

 

Gergelyjárás – iskolai néptánc csoport előadása.

Beszámoló a gyűjtő munkákról.

 

Vershallgatás, állítások megfogalmazása.

Versfeldolgozás.

 

Zöldág készítése

 

Zöldág járás.

Szakértői csoportok.

 

Igaz-hamis.

 

 

Differenciált munka.

 

 

Több osztály programja.

 
4. hét Húsvét

 

 

Húsvét

Nap

Művészetek

Tevékenységek

Munkaformák

Gyűjtőmunka elindítása:

-   Locsolóversek

-   Húsvéti szokások, hagyományok, jelképek

-   Tojásfestés, díszítés

-   Húsvéti ételek

Hétfő

Dal, játék: Nyuszi ül a fűben…

Hogy ünnepeljük a húsvétot?

 

Feladatlapon egyforma tojások keresése.

 

Képekhez szavak, mondatok keresése.

 

Húsvéti tojások rajzolása, színezése.

Beszélgetőkör

 

 

Páros munka

 

 

 

Kooperatív csoportmunka: szóforgó

 

Egyéni munka

 

Kedd

Jeles napok – Húsvét, húsvéti szokások, hagyományok (Tappancs újság)

 

Locsolóversek

Szövegfeldolgozás

feladatlapokkal

 

 

 

 

 

Locsolóversek másolása

 

Tojásszínezés

Olvasás párban, kérdés-felelet párokban, differenciált rétegmunka

 

 

Szerda

 

Látogatás a református templomban

 

 

 

 

A húsvét jellegzetes állatfiguráinak rajzolása; húsvéti színezők, húsvéti tojás készítése kartonból

Előadás meghallgatása a húsvéttal kapcsolatos egyházi szokásokról

 

 

Önálló munka

 

Csütörtök

 

 

 

 

A húsvét jelképei

Mit hallottunk tegnap az

előadásban?

 

Szövegfeldolgozás

 

Vetélkedő

Beszélgetőkör az hallottak felidézésére

 

Csoportmunka, kérdés-felelet párokban.

 

 

Péntek

 

Zöldágjárás

 

Beszámolók csoportokban a gyűjtőmunkáról

 

Tablókészítés

 

Locsolóvers-mondó verseny

 

 

 

3. osztály

 

1. hét Tavaszköszöntő

 

A tavaszi természet, az időjárás

Napok

Művészetek

Tevékenység

Munkaformák

A projekt alatt folyó időjárás-megfigyelés elindítása.

 

 

Választható csoporttémák:

-      a növények élete (ébredő természet: virágok, fák)

-      az állatok élete (ébredés a téli álomból), költöző és áttelelő madarak

-      tavaszi munkák a kertekben, földeken,

-      tavaszi versek, dalok, mesék.

 

Képek, szövegek, tollak gyűjtése, ezekből tablók készítése, ragasztás a projekt füzetbe.

 

 

HÉTFŐ

Schmidt Egon: Ébred az erdő

 

Szabó Lőrinc: Tavasz

 

 

 

Zenehallgatás:

Vivaldi: Négy évszak – Tavasz I. tétel

 

Daltanulás: Tavaszi szél...

Mi  jut eszedbe a tavaszról?

Képek közül a tavaszt ábrázolók kiválogatása.

Milyen eszközök kellenek a bab elültetéséhez?

 

 

Csoportok megalakulása önkéntes témaválasztás alapján.

 

Az időjárást egyénenként figyelik meg (hőmérséklet, szél, csapadék, napsütés) saját táblázatba jegyezve az adatokat reggel, délben, este.

Hőmérő leolvasásának megbeszélése.

 

Szövegfeldolgozás a választott irodalomból.

 

A mi fánk: minden csoport választ egy fát. Megfigyelések: kéregminta, sérülések, termések, levelek keresése, életkora, rajz a fáról, madárfészek, életfeltételek.

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

Intuitív képek a zene alapján csoportonként. – Képtárlátogatás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportos megfigyelések a parkban.

 

 

 

KEDD

Lázár Ervin: Szabad-e gólyát lőni?

 

Zelk Zoltán: Mit mondanak a madarak? – Cinke, Rigó, Pacsirta

 

Madárhangok hallgatása

 

Védett madarak kislexikona

 

Szárazföldi madarak

 

Madarak (Búvár zsk.)

 

 

 

 

 

Fekete István: Fecskét látok…

Madarak felismerése, csoportosítása (ragadozó, gázló, úszó, költöző stb.)

Ragadozó madarak jellemzői („fegyvere”).

Védett madaraink: képek, eszmei érték fogalma.

Rejtvények a madarak életével kapcsolatos szövegek alapján.

 

Anyanyelvi tapasztalatszerzés: szövegből Ki? Mi? Kik? Mik?, illetve Milyen? Kérdésre válaszoló szavak gyűjtése csoportosítva.

 

Rajzkészítés: rajzoljátok le, ami a legjobban  megfogott benneteket az olvasmányból!

 

 

Növényápolás: gyűjtőmunka a könyvtárban, könyvek kölcsönzése.

 

 

Bab ültetése.

Szövegek feldolgozása páros munkában.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejtvény megoldása csoportmunkában.

 

 

 

Csoportmunka, szóforgó.

 

 

 

 

 

 

 

Csapatmunka

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör: a könyvtári munka eredményéről.

 

SZERDA

 

 

 

 

 

Smetana: Moldva

 

Éneklés: Tavaszi szél vizet áraszt

 

 

 

Ápriliy Lajos: Esőcseppek

 

Weöres Sándor: Napsugár a levegőben

 

Kányádi Sándor: Tavasz

 

Fekete István: Fecskét látok…

Tanítói tájékozódás a folyamatban lévő gyűjtőmunkáról, ha kell segítségnyújtás.

 

Zenehallgatás: intuíciók a zenéről.

Éneklés, mozgásimprovizáció

 

 

 

A választott irodalmi műveken nyelvtani gyakorlás: szótagolás, elválasztás.

 

Szólások, közmondások összeállítása szavakból, másolásuk a füzetbe.

 

Projektoron tavaszi növényeket, kerti munkákat ábrázoló képek megtekintése.

A növény fejlődésének feltételei (babültetés).

 

Tavaszi témájú szöveges feladatok megoldása szorzással.

Számolós tavaszi színezők.

 

Anyanyelvi tapasztalatszerzés: szavak keresése, válogatása: Mit csinál? Mi történik?

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

Frontális munka

 

 

 

 

 

Önálló munka, majd forgóban ellenőrzés csoporton belül.

 

 

 

Kerekasztal.

 

 

Önálló munka. Írás ellenőrzése párban.

 

 

 

 

IKT

 

 

 

 

 

 

 

Önálló munka

 

 

 

 

 

 

Kerekasztal

 

CSÜTÖRTÖK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schmidt Egon: Ébred az erdő

Homoki Nagy István: Gyöngyvirágtól lombhullásig – Tavasz c. rész megtekintése.

 

Tavaszi képek vetítése

 

Vizuális, auditív emlékezet fejlesztése a film és a képek kapcsán.

 

Tavaszi vers választása verses kötetekből, gyűjtőmunka

-   Csuszka

-   Erdei pinty

-   Fűzike

-   Mókus

-   Sün

-   Őszapó

 

Leíró részek keresése: sün, mókus

 

Virágkoszorú készítése

 

 

Szövegfeldolgozás

DVD

 

 

 

Power point

 

 

 

 

 

Önálló munka

 

 

 

 

 

Páros munka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportmunka

 

Páros munka

 

PÉNTEK

 

Tablók készítése a választott témákban csoportokban.

Csoportok előadása a saját témájukról.

 

Az időjárási táblázat áttekintése. Sikerütl-e adatokat gyűjteni?

Milyen volt a hét időjárása? Megfelelt-e az évszaknak?

 

Értékelés: Hogy érezted magad a hét folyamán?

Mi sikerült jól? Min változtatnál?

Mit tudtál már eddig is? Mi volt az új ismeret?

Három megy, egy marad

 

 

 

 

 

 

Ha szükséges, az egyéni adatgyűjtést felválthatja a páros munka.

 


2. hét Ünnepek (március 8., március 15.)

 

Márc. 8., március 15.

Napok

Művészetek

Tevékenység

Munkaformák

Időjárás-megfigyelés folytatása a héten, új heti táblázat.

 

Választható csoporttémák:

-      Versek, dalok gyűjtése

-      Petőfi Sándor élete

-      Kossuth Lajos élete

-     Márc. 15. eseményei képekben

HÉTFŐ

Beethoven: IX. szimfónia II. tétel

 

 

 

 

 

 

 

 

Daltanulás: Esik eső karikára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal

(Megzenésítve is.)

Megemlékezés a Nemzetközi nőnapról

- eredete

- lányok köszöntése virággal.

Ki mit tud már márc. 15-ről?

 

 

1848. március 15. a szabadság ünnepe. Ezen a napon bátor fiatalok szót emeltek a hazáért. Emlékezzünk rájuk méltó tisztelettel. A nap eseményeinek áttekintése, anyaggyűjtés az iskolai könyvtárban:

-      Pilvax, ifjak, Vasvári Pál, Jókai Mór, Petőfi Sándor

-      Nemzeti Múzeum, Nemzeti dal

-      12 pont

-      Táncsics kiszabadítása

 

 

 

Kokárda és zászló rajzolása a projektfüzetbe.

 

A Nemzeti dal kifejező felolvasása, szavalása (aki önként megtanulta).

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes események megismerése csoportos anyaggyűjtéssel, szövegfeldolgozással.

 

Az ismeretek átadása szakértői mozaikkal.

 

 

 

 

 

 

Az események megelevenítése – jelenet csoportonként.

KEDD

Daltanulás: Esik az eső, ázik a heveder

 

Zenehallgatás: 1848-as dalok

 

 

 

 

 

Mit kíván a magyar nemzet?

Meglévő tudás, az előző nap szerzett ismeretek felelevenítése.

 

Magyarország (1711-1848) történelmi előzmények röviden.

Térkép beragasztása a füzetbe, néhány helyszín bejelölése.

Néhány fontos helyszín megkeresése.

1848-cal kapcsolatos képek, festmények, térképek keresése a könyvtárban.

 

 

Kokárda készítése krepp papírból.

Séta a Kossuth szoborhoz

Ablak: szavak, kifejezések gyűjtése márc. 15-ről

 

 

 

 

 

 

 

Csoportos anyaggyűjtés.

 

 

 

 

 

SZERDA

Daltanulás: Jól van dolga a mostani huszárnak

 

 

 

Petőfi Sándor: Szeptember végén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képek az 1848-49-es eseményekről

Tanítói tájékozódás a folyamatban lévő gyűjtőmunkáról, ha kell segítségnyújtás.

 

 

A kokárda: Szendrey Júlia varrta az első kokárdát férje, Petőfi Sándor számára.

 

Szövegfeldolgozás:

A 12 pont részletes értelmezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokárda hajtogatása színes lapból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóforgóval ötletek leírása 3-3 pontról.

Szóvivők megosztják a csoport elképzeléseit az osztállyal.

Vélemények: miért értek/nem értek egyet.

 

 

 

Power point megtekintése.

CSÜTÖRTÖK

Daltanulás: Kossuth Lajos táborában

 

 

Képes történelem: Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc

 

Huszárok

 

 

 

Fellobban a láng

Gönczi Lajos ny. őrnagy előadása az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéről, rögtönzött kiállítás személyes tárgyi emlékeiből:

korabeli fegyverek, harci eszközök, pénzek bemutatása.

 

Szövegfeldolgozás

 

 

 

 

 

Rajz: zászló, kard, huszár

 

 

 

 

 

Előadás frontálisan

 

 

 

 

 

 

 

Differenciált munka,

olvasmányból választott jelenetek előadása.

 

Projektfüzetbe szabadon választva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka a jövő hétre:

-      képek hagyományokról, népszokásokról, jeles napokról.

-      Hangszerek (régi és mostani)

 

 

 

 

Megemlékezés március 15-én a községi ünnepségen a művelődési házban.

PÉNTEK

Zenehallgatás: Requiem egy álomért

 

Petőfi Sándor: A vén zászlótartó; Egy gondolat bánt engemet

 

Bem József: Temesvár szabadságunk sírja

 

 

 

Képek az aradi vértanúkról.

Knézich Károly ükunokájáról szóló újságcikkek

A tavaszi hajárat:

I. szakasz: 1849. márc. 29. – ápr.6.

II. szakasz:

1849.ápr.7. – máj. 21.

Görgey Artúr – világosi fegyverletétel

Megtorlás: okt. 6.

 

 

 

Mit üzen számomra 1848-49?

 

 

Szinyei Béla nyugdíjas mérnök beszámolója

 

 

Írásbeli műveletek gyakorlása.

 

 

Petőfi S.: Nemzeti dal

 

Tablók készítése a meghirdetett témákban.

Csoportok előadása a saját témájukról.

 

Időjárás-megfigyelés heti összegzése, összehasonlítása az előző héttel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör.

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzle kirakása számolás alapján (Petőfi arcképe)

 

Vers számonkérése

 

Csoportmunka.

 

 

 

 

 

Frontális

 

3. hét Jeles napok

 

Böjtmás hava

Napok

Művészetek

Tevékenység

Munkaformák

 

 

 

Időjárás-megfigyelés folytatása új táblázaton.

 

 

HÉTFŐ

Daltanulás: Szent Gergely doktornak…

(meghallgatása a Ghymes együttes előadásában is)

 

Mondóka:

Fecskét látok, szeplőt hányok, selymet gombolyítok

 

Jankovics Marcell: Jelkép kalendárium

Beszélgetés Böjtmás haváról.

 

Jeles napokról, népszokásokról, hagyományokról általában: idejük, jellemzőjük. Régi fényképek: iskola, diákok, esküvő, temetés, mulatság, szokásokról jelenetek stb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aranyeső töveztetése.

 

Beszélgetőkör

 

 

Szövegfeldolgozás csoportmunkában

-      olvasás szóforgóval

-      kérdésekre válaszkeresés önállóan

-      egyéni munka közös értékelése, vélemények egyeztetése, a csoport végső álláspontjának kialakítása

-      ünnepek, jeles napok elhelyezése időrendi táblázatban

-      igaz – hamis állítások megfogalmazása az ünnepekről, szokásokról

-      mondatok kiegészítése kerekasztal módszerrel, másolás önállóan

KEDD

Síppal,dobbal, nádihegedűvel…

Népi hangszerek bemutatása.

 

Daltanulás: Sándor napján…

 

Kányádi Sándor: Március

 

 

Bertha Bulcsú: Táj és évszakok (részlet)

 

Képek válogatása hangszerekről. Népi hangszer jellemzői, funkciója.

Hangszerek kipróbálása, megszólaltatása, ritmuskíséret a dalhoz.

Hangszerek lerajzolása a projektfüzetbe.

 

Szövegfeldolgozás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feldolgozás differenciált feladatokkal.

 

SZERDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal: Sándor napján

Látogatás a Római Katolikus templomban. Az  atya előadása a liturgikus szokásokról, az egyházi jeles napokról.

 

 

A hallottak összefoglalása, lejegyzése a projektfüzetbe.

 

 

Búza ültetése

 

Énekléshez ritmuskíséret improvizálása ritmusbottal.

 

 

Előadás meghallgatása.

 

 

 

 

 

 

 

Csoportmunka, rövid fogalmazás közös elkészítése.

CSÜTÖRTÖK

Daltanulás: A, a, a, ma vagyon Gergely napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal: Bújj, bújj, zöldág…

Jeles napok:

-      Sándor, József, Benedek

-      Gyümölcsoltó Boldogasszony III. 25.

Interneten szövegek, képek keresése a jeles napokról.

 

Rövid szövegek:

Gergely napja

Sándor napja

József napja

Benedek napja

 

Hangszerkíséret hangszerekkel.

 

Zöldág készítése

 

Szövegfeldolgo-zás csoportban

 

 

 

 

Páros munka a gépteremben (IKT).

 

 

Szakértői mozaik

 

 

 

 

 

Frontális

 

Csoportmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka hétfőre:

Képek a vízről – Víz világnapja

PÉNTEK

 

 

 

Gergely járás felelevenítése az iskolai néptáncosok előadásában.

 

Zöldágjárás felelevenítése a többi csoporttal közösen a tornateremben.

 

Beszélgetés: Neked mi tetszett a legjobban (ezen a héten, a mai napon)?

 

A legjobb élmény lerajzolása a projektfüzetbe.

 

 

Időjárás megfigyelés értékelése: napsütés, szél, csapadék mennyisége.

 

Az aranyeső vizsgálata.

Előadás megtekintése

 

 

 

 

Közös játék

 

 

 

 

Beszélgetőkör

 

 

 

 

Önálló munka.

 

 

Csoportmunka

 

 

4. hét Húsvét

 

 

Húsvét

Napok

Művészetek

Tevékenység

Munkaformák

 

 

Időjárás-megfigyelés folytatása, új táblázat kitöltése.

 

 

 

Választható csoporttémák:

-      Húsvéti ételek

-      Húsvéti versek

-      Húsvéti népszokások (locsolkodás, tojásfestés, jelkép állatok)

-     Üdvözlőlapok, képek gyűjtése.

HÉTFŐ

CD: a víz hangjai

 

Locsolóversek

 

 

 

 

 

Jönnek a gólyák

Víz napja: gyűjtőmunka az interneten.

Tabló készítése

 

Ki mit tud a húsvétról, a húsvéti szokásokról?

 

Szöveg feldolgozása.

 

 

 

Illusztráció készítése.

 

Tojástartó kiöntése gipszből.

Páros munka

 

 

Csoport munka

 

Beszélgetőkör

 

 

Csoportmunka kooperatív technikákkal.

 

 

Kooperatív rajz.

KEDD

Házi feladat:

Nyuszis dalok, versek, mondókák keresése csoportonként.

A családban élő szokások, hagyományok.

Régi és új szokásaink.

 

Apám húsvétja c. szöveg feldolgozása, rajzkészítés, tartalom elmondása.

 

Nyuszis kép színezése utasítás szerint.

Beszélgetőkör

 

 

 

 

Csoportmunka kooperatív technikákkal.

 

 

Önálló munka.

SZERDA

Dalok: gyűjtött nyuszis dalok

 

Óvodások aranyalbuma: nyuszis dalok hallgatása CD-ről

Látogatás a Református templomban. Liturgikus szokások bemutatása.

Ismeretek rögzítése a projekt füzetben.

 

Tanítói tájékozódás a folyamatban lévő gyűjtőmunkáról, ha kell segítségnyújtás

 

Nyuszis versek, mondókák bemutatása.

 

Rejtvények: tojásszínezés, ugyanolyan keresése.

Labirintus.

Előadás meghallgatása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportos előadás.

 

 

 

Páros munka.

CSÜTÖRTÖK

 

Rövid szövegek a csoporttémákhoz kapcsolódva, de senki sem a saját témájához illő szöveget kap.

 

Szövegben olvasottak elmesélése a többi csoport tagjainak.

 

A hallottak kiegészítése a gyűjtőmunka alapján.

 

Kooperatív szövegfeldolgozás, lényegkiemelés.

 

 

Három megy, egy marad.

 

 

Egy-egy kisorsolt tanuló (pl. sárga csoport 2. sz. embere) mondja el a csoport munkájának eredményét.

 

PÉNTEK

Húsvéti mese

Tojásfestés, tabló készítése a gyűjtött anyagok felhasználásával. Közben mesehallgatás

 

Gipsz tojástartók kifestése, kosárka készítése.

 

Időjárás megfigyelés értékelése, következtetések levonása: a hőmérséklet alakulása (leghidegebb/ legmelegebb nap; mikor volt a legnagyobb/legkisebb a napi hőmérséklet különbség, grafikon készítése tanítói segítséggel – negatív számok ábrázolása). Megfelelt-e az időjárás az évszaknak? Ha nem, milyen irányban volt eltérés.

IKT: hímes tojások fajtái – képsorozat megtekintése.

 

5. hét Zárás

 

 

Zárás

Napok

Művészetek

Tevékenység

Munkaformák

 

HÉTFŐ

 

Húsvéti receptek keresése az interneten, az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok, eszközök számbavétele.

 

KEDD

Zenehallgatás:

Csajkovszkij: Virágkeringő

 

 

 

Locsolóversek

Tavaszi mozaik kép,

tantermi dekoráció készítése.

 

Tojásfestés

 

Locsolóversek tanulása

Páros és egyéni munka.

 

 

Egyéni munka

 

Fiúk, kettős kör

SZERDA

Történetek Jézusról, a húsvétről

Rövid történetek

 

 

 

Az ismeretek átadása a többi csoport tagjainak

 

 

Húsvéti ételek készítése

Olvasás csoportonként szóforgóval

 

Szakértői mozaik

 

 

 

 

Csoport munka

CSÜTÖRTÖK

 

Nyuszi-buli:

Az iskolai néptánccsoport húsvéti motívumfűzése.

 

Locsolkodás: fiúk – locsolóversek, lányok – ajándékok átadása.

 

Játékok:

Tojásgyűjtés

Célbadobás műanyag tojással

 

Projekt zárása (saját osztályteremben):

Csoportok megbeszélik, kinek mi tetszett a legjobban a tavasszal kapcsolatos hónapban.

 

Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatok?

 

Képek

Előadás megtekintése.

 

 

 

 

Osztályonként.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háromlépcsős interjú

 

 

 

 

Dráma: néma játék

 

 

 

IKT: a 4 hét alatt készült képek megtekintése.