Fenntartóváltás az iskolában

 2013. január 01-től megváltozott településünkön a közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti felépítése. Az óvoda, önálló intézményként, a települési önkormányzat fenntartásában és működtetésében maradt továbbra is. A fenntartó önkormányzattól,Pintér Sándorné kapott megbízást a 2012/2013. tanév végéig az óvodai intézmény vezetésére. Kikerült az iskolától, az intézményben szervezett étkeztetés, amely a helyi önkormányzat alapfeladata lett.

2013. január 01-től az iskola fenntartásáról(szakmai tevkenységei, pedagógusok bére) a nemzeti köznevelési törvény előírásai szerint az állam gondoskodik, tehát az iskola irányítása,elkerült az önkormányzat fenntartásából, és a központi hivatalként működő Klebersberg Intézményfenntartó Központot (KIK) hozta létre az álllam. a fenntartói feladatok ellátására. A KIK szervezetén belül területi szervként (járási szintenként) működő tankerületeket alakítottak ki, melynek igazgatójának kinevezéséről az emberi erőforrás minisztere döntött. A mi iskolánk (egy szervezeti egységként a társult zagyvarékasi iskolával) a szolnoki, megyei tankerülethez tartozik, amelynek vezetője: Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató. 

A fenntartó önkormányzatok dönthettek arról is, hogy a fenntartás mellett a működtetési feladatokat is átadják az államnak, most első körben, 2015-ig.(üzemeltetés,dologi kiadások, technikai dolgozók) Tószeg község önkormányzata, hosszas mérlegelés után arról döntött, hogy a fenntartás mellett a működtetést is átadja, melyért havonta 3.903e Ft hozzájárulást fizet a KIKnek. Ebben az esetben, az állami fenntartásba vételről szóló 2012.évi CLXXXVIII.törvény előírásai szerint az ingó és ingatlan vagyon a KIK vagyonkezelésébe kerül. Az átvételre kerülő iskolának megszűnt az önálló költségvetési szerv státusza, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működik tovább, a KIK, mint költségvetési szerv részeként.

A fenntartás szakmai működtetést, irányítást jelent. Az igazgató munkáltatója az ágazati miniszter, a pedagógusoké a KIK elnöke.(kinevezés, felmentés, fegyelmi, stb.) Az intézmény vezetőjének egyeztetési kötelezettsége van a tankerületi igazgató felé különböző munkáltatói jogosítványokat illetően. A tankerületben döntenek többek között arról, hogy hány pedagógus és más alkalmazott szükséges az iskolában, hány osztályt indíthat az iskola, milyen szakmai programot valósíthat meg, amelyhez többletköltség szükséges, stb. Az intézmény vezetője, a szakmai munka, a napi munkavégzés közvetlen irányítója. Jelenleg gőzerővel folyik az átállás. A háttérben, munkatársaim mindent megtesznek azért, hogy az osztálytermekben zavartalan legyen a napi mnuka. Vannak gondjaink, problémáink, sok a megválaszolatlan kérdés, de remélhetőleg mihamarabb letisztul az átadás-átvétel folyamata, és a szakmai munka színvonala sem csorbul. Annál is inkább, hiszen 2013. szeptember 01-től felmenő rendszerben, az 1. és az 5. évfolyamon beveztésre kerül az új NAT, az új kerettanterv,benne a helyi tanterv, melynek kidolgozása az iskola nevelőtestületének feladata. Az érdeklődő szülőket egy később megrendezésre kerülő fórumon szeretnénk majd tájékoztatni az előttünk álló tanév feladatairól.

Tisztelettel

Varga Józsefné

főigazgató