Innovációk a Tószegi Általános Iskolában

 

A C típusú hirdetőtábla fotója.

 

 

 

 

Széchényi 2020 pályázati logó.Intézményünk jelen pályázat keretében olyan helyi innovációkat kíván megvalósítani, amelyek segítik gyermekeink készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak folyamatos fejlesztését, különös jelentőséggel az életviteli, egészségfejlesztési- és megőrzési készségek, a környezettudatos magatartás és az idegen-nyelvi kompetenciák területén. 

Az innovációra kijelölt területek meghatározásának fontos szempontja volt, hogy a fizikai megvalósítás, illetve a fenntartás időszakában is hozzájáruljanak az egész napos iskolai nevelés rendszeréhez, valamint javítsák az oktatás, képzés színvonalát, segítsék gyermekek szemléletmódjának alakítását ezen értékek mentén. Ennek érdekében a következő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

  • A környezeti nevelést, a környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megerősítésére természetközeli sport szervezése.
  • Tanórán kívüli - szabadtéri jellegű - mozgásos tevékenységek szervezése, amelyek a mozgásélmény és mozgástapasztalat megszerzésére helyezik a hangsúlyt.
  • Az idegen nyelvek tanításának fejlesztése nyelvi témahét szervezésével.
  • Szülőkkel partneri kapcsolat kialakítása.
  • Az egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztő - szemléletformáló iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében.
  • Egészséghetek szervezése az egészséges táplálkozással összefüggésben az iskola minden osztálya számára, valamint a dohányzás megelőzés, az alkohol- és a kábítószer fogyasztás káros hatásainak megismertetését célzó program 3 - 8. osztályok számára.
  • Elsősegély-nyújtási ismeretek a 4 -8. osztályos tanulóknak.
  • Családi életre nevelés 5-8. évfolyam számára.
  • A pályázat benyújtásával intézményünk célja, a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítésére 6 pedagógust tanártovábbképzésre iskolázunk be: „Környezeti nevelés”, az „Agressziókezelés, a „Családpedagógia” és a „Lelki egészség” témákban. 

„Innováció a Tószegi Általános Iskolában”

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0409

Összegzés

A projekt során megvalósított tevékenységekről

 

Projektelem

Program száma, neve

Időpont

Tanulói létszám

C.6 Elsősegélynyújtás

1.Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai és alkalmazásának lehetőségei

2015. 10. 06.

30 fő

2.Bemutató a betegellátásról

2015. 10. 13.

30 fő

3.Ki mit tud?

2015. 10. 22.

27 fő

 

C.2 Egészségnap

4.Amit eszel, azzá leszel (felső tagozat)

2015. 10. 01.

110 fő

5.Járt utat a járatlanért..?

2015. 10. 07. és 10. 15.

23 fő

6.Gyakorlat teszi a mestert

2015. 10. 22.

30 fő

7.Kis kukták nagy napja

2015. 10. 22.

50 fő

8.Drogok, tudatmódosító szerek és interaktív gyakorlati foglalkozás

2015. 10. 09., 10.15., 10. 21, és 10.22.

112 fő

9.Gyalogtúra

2015. 10. 17.

50 fő

10.Szűrések, életmód tanácsadás

2015. 10. 09.
2015. 10.16.

38 fő felnőtt


 

C.4 Családi életre nevelés

11.Fűben, fában orvosság

2015. 10. 14.

20 fő

12.Egyszer volt…

2015. 10.09. és 10. 16.

41 fő

13.Adj, király, katonát!

2015. 10. 07.

27 fő

14.Mi történik velem?

2015. 10. 07.

29 fő

15.Nemek és igenek

2015. 10.06.

30 fő

16.Mindent kibírok! Mindent kibírok?

2015. 10. 12.

61 fő

17.Szívás a fújás, avagy ciki a cigi.

2015.10.12.

50 fő

18.Nőies, férfias döntések

2015. 10.20.

58 fő

19.Agytorna

2015. 10.14.

20 fő

20.Sakk

2015. 10. 12.

17 fő

21.Amit eszel, azzá leszel (alsó)

2015. 10. 01.

83 fő

22.Ép testben, ép lélek

2015. 10. 07.

21 fő

 

A.1.ii Tanórán kívüli mozgásos tevékenységek

23.Kerékpártúra

2015. 06.18.

27 fő

24.Nyitott tornaterem

2015. 06. 13.
2015. 09. 19.
2015. 10. 18.

7 fő
20 fő
10 fő

25.Floorball

2015. 10. 19.

14 fő

26.Futóverseny

2015. 09.09.

80 fő

27.Kapitánylabda

2015. 09.28.

40 fő

28.Családi vetélkedő

2015. 10. 09.

63 fő
 + 20 szülő

 

A.2.i Idegen nyelvi tábor

29. Idegen nyelvi tábor (témahét)

2015.06.08-06.13.

40 fő

A.1.iii Természet közeli sporttábor

30. Természetközeli sporttábr

2015. 07.05.-07.11.

35 fő

Megvalósított programok száma: 30 (beszámolókban: 4, 4, 16, 6).

Résztvevő tanulók száma: 1255 (a beszámolókban kummuláltan: 109, 442, 964, 1255).

A tanártovábbképzésben résztvevő pedagógusok száma: 6 fő

Tanártovábbképzésben tanúsítványt szerző pedagógusok száma: 6 fő.

Tószeg 2015.11.30

  

A nyertes pályázatról szóló értesítés fotója.