Továbbtanulás 2018/2019.

A legfontosabb időpontok a 2018/2019. tanévben

 

Időpont

Feladat

2018. 10. 31-ig.

Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Intézményünkben 2018.10.24-én (szerda)  17 órakor lesz.

2018. 12. 07.

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat 2018.12.03-ig (hétfő) az osztályfőnököknek adják le.

A jelenkezési lap letölthető:

http://toszegisuli.hu/?q=node/7

A lapokon egy tetszőleges középiskolát kell megjelölni, ahol a felvételit szeretné írni a tanuló.

2019. 01. 19.

10.00 óra

Egységes írásbeli felvételi a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban.

2019. 01.24.

14.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2019. 01.28.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapok legkésőbbi leadása az osztályfőnöknek.

2019. 02. 07.

Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Az eredménylapokat az osztályfőnöknek kell leadni minél előbb, sokszorosításra és a jelentkezési lapokhoz hozzátűzésre.

2019. 02. 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

2019. 02. 21. - 2019. 03. 14.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2019. 03. 18.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2019. 03. 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2019. 04.30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Elutasítás esetén a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre a fellebbezésre. Ennek megírásában segítenek az osztályfőnökök.

2019. 05. 06-17.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2019. 05. 17.

A 2019. 05. 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2019. 06.01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2019. 06. 20-22.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.