Továbbtanulás 2015/2016.

A legfontosabb időpontok a 2015/2016. tanévben

 

Időpont

Feladat

2015. 10. 20-ig.

Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Intézményünkben 2015.10.20-án 17 órakor lesz.

2015. 12. 08.

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.

 Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat 2015.12.02-ig (szerda)az osztályfőnököknek adják le.

A lapokon egy tetszőleges középiskolát kell megjelölni, ahol a felvételit szeretné írni a tanuló.

2016. 01. 16.

10.00 óra

Egységes írásbeli felvételi a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban.

2016. 01.21.

14.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2016. 01.29.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapok leadása az osztályfőnöknek.

2016. 02. 04.

Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Az eredménylapokat az osztályfőnöknek kell leadni minél előbb, sokszorosításra és a jelentkezési lapokhoz hozzátűzésre.

2016. 02. 12.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

2016. 02. 16. - 2016. 03. 04.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2016. 03. 09.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

2016. 03. 16-17.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2016. 04. 26.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Elutasítás esetén a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre a fellebbezésre. Ennek megírásában segítenek az osztályfőnökök.

2016. 05. 02-13.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2016. 05. 13.

A 2016. 05. 13-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2016. 06.01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2016. 06. 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.