Továbbtanulás 2023/2024.

KIFIR tanulményi terület, felvételi tájékoztató, írásbeli vizsgahelyszín kereső

 

Az OH tájékoztató szövege szerint: "Az alábbi linken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, megkereshetik és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit, valamint kereshetnek a központi írásbeli vizsgát szervező intézmények között. (A programban kizárólag azok az intézmények szerepelnek, melyek a középfokú felvételi eljárásban megadtak tanulmányi területet, és feltöltötték az intézmény felvételi tájékoztatóját.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tanulmányi területek szövegei kizárólag a középfokú iskolai képzések legfontosabb – jellemzően a felvételi eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, és nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzés egészéről, nem helyettesítik sem a középfokú iskolák felvételi tájékoztatójának megismerését, sem a további tájékozódást."

 

A felvételi tájékoztató online felületének, illetve vizsgahelyszín kereső felületének linkje: https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/

 

A legfontosabb időpontok a 2023/2024. tanévben

 

Időpont

Feladat

2023. 10. 31-ig.

Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Intézményünkben 2023.10.26-án (csütörtökön)  17 órakor lesz.

2023. 11. 30.

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat 2023.11.24-ig (péntek) az osztályfőnököknek adják le.

A jelenkezési lap letölthető az alábbi linkről:
https://www.toszegisuli.hu/files/irasbelivizsgara_jelentkezesi_lap_2024.pdf 

(nyomtatható)

A lapokon egy tetszőleges középiskolát kell megjelölni, ahol a felvételit szeretné írni a tanuló.

2024. 01. 20.

10.00 óra

Egységes írásbeli felvételi a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban.

2024. 01.30.

14.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2024. 01. 30.

A kitöltött és aláírt adabegyűjtő lap legkésőbbi leadása az osztályfőnöknek.

Az üres adatbegyűjtő lap letölthető a következő linkről:

A megjelenéskor feltölti ide az intézmény a linket - várhatóan december végén

2024. 02. 09.

Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Az eredménylapokat az osztályfőnöknek kell leadni minél előbb, sokszorosításra és a jelentkezési lapokhoz hozzátűzésre.

2024. 02. 21.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

2024. 03. 04. - 2024. 03. 20.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

2024. 03. 22.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2024. 04.08-10.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2024. 05. 02.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Elutasítás esetén a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre a fellebbezésre. Ennek megírásában segítenek az osztályfőnökök.

2024. 05. 06-22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2024. 05. 22.

A 2024. 05. 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2024. 06.01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2024. 06. 26-28.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.