Továbbtanulás 2020/2021.

KIFIR tanulményi terület, felvételi tájékoztató, írásbeli vizsgahelyszín kereső

 

Az OH tájékoztató szövege szerint: "Az alábbi linken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, megkereshetik és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit, valamint kereshetnek a központi írásbeli vizsgát szervező intézmények között. (A programban kizárólag azok az intézmények szerepelnek, melyek a középfokú felvételi eljárásban megadtak tanulmányi területet, és feltöltötték az intézmény felvételi tájékoztatóját.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tanulmányi területek szövegei kizárólag a középfokú iskolai képzések legfontosabb – jellemzően a felvételi eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, és nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzés egészéről, nem helyettesítik sem a középfokú iskolák felvételi tájékoztatójának megismerését, sem a további tájékozódást."

 

A felvételi tájékoztató online keresőfelületének linkje: https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/

 

A legfontosabb időpontok a 2020/2021. tanévben

 

Időpont

Feladat

2020. 10. 31-ig.

Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Intézményünkben 2020.10.21-én (szerdán)  17 órakor lesz.

2020. 12. 04.

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat 2020.11.30-ig (hétfő) az osztályfőnököknek adják le.

A jelenkezési lap letölthető: http://toszegisuli.hu/files/KOZFELVIR_irasbeli_jellap968evf.pdf

(nyomtatható)

A lapokon egy tetszőleges középiskolát kell megjelölni, ahol a felvételit szeretné írni a tanuló.

2021. 01. 23.

10.00 óra

Egységes írásbeli felvételi a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban.

2021. 01.28.

14.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2021. 01.29.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapok legkésőbbi leadása az osztályfőnöknek.

2021. 02. 08.

Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Az eredménylapokat az osztályfőnöknek kell leadni minél előbb, sokszorosításra és a jelentkezési lapokhoz hozzátűzésre.

2021. 02. 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

2021. 02. 23. - 2021. 03. 12.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2021. 03. 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2021. 03. 22-23.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021. 04. 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Elutasítás esetén a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre a fellebbezésre. Ennek megírásában segítenek az osztályfőnökök.

2021. 05. 10-21.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2021. 05. 21.

A 2021. 05. 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2021. 06.01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2021. 06. 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.