Tájékoztató a 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon való részvételről

TÁJÉKOZTATÓ

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (2) bekezdése, 46. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 55. § (1) bekezdése rendelkezik a 16 óráig tartó iskolai foglalkozások megszervezéséről, amelyek a 2013/2014-es tanévtől kezdődően kerülnek bevezetésre.

Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.  

A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon. A 16 óráig kötelezően biztosítandó egyéb iskolai foglalkozások továbbra is lehetőséget adnak a napközis, tanulószobás foglalkozások megtartására.

Ugyanakkor a törvény módot ad arra is, hogy a szülő kérelmére az iskola igazgatója saját hatásköre alapján az érintett tanulót a délutáni egyéb foglalkozásokon való részvétel alól felmentheti. A felmentés a heti délutáni egyéb foglalkozások egészére vonatkozik.

A felmentést engedélyező igazgatói határozat hiányában a tanuló részvétele kötelező a délutáni 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon.

Az esetleges mentesítések visszavonásig érvényesek!

Kérelmező szülő/gondviselő kijelenti, hogy gyermeke iskolai távolmaradásának idejére felügyeletéről gondoskodik, és tudomásul veszi, hogy ezen időben mindennemű felelősség őt terheli.

 

 

KÉRELEM

 

Alulírott …………………………………… gondviselő (lakcím:……………………………..) kérem, hogy ………………………………….nevű …………. osztályos gyermekemet a 2013/2014-es tanévre mentesítse a tanórán kívüli, 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon való részvétel alól a következő napokon:     

Hétfő   kedd   szerda   csütörtök   péntek*  (* a megfelelő napok aláhúzandók)

Indoklás:(nem kötelező kitölteni)………………………………………………………………

 

 

Tószeg, 2013. szeptember 2.                                                          …………………………

                                                                                                       Szülő/gondviselő aláírása