Tájékoztató - Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás

 Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

·         Iskolához köthető problémák pl.: szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, iskolai konfliktusok, magatartási problémák.

·         Gyermeknevelési kérdésekben pl.: önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek konfliktusos viszonya.

·         Családon belüli problémák pl.: bántalmazás, családon belüli kapcsolati problémák, válás, veszteség, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni a szociális segítő?

·         Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak: melynek célja a diákok támogatása  a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.

·         Tanácsadás szülőknek: az iskolai problémák kapcsán- segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.

·         Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: mindkét fél kérheti a szociális segítő aktív jelenlétét.

·         Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.

·         Információnyújtás: az elérhető pedagógiai, pszichés, szociális szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről.

·         Segítségnyújtás az ügyintézésben: szükség esetén tájékoztatás nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról és lehetőségekről, segít konkrét  ügyek ( pl.: kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében) intézésében.

·         Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.

·         Delegálás súlyos veszélyeztető helyzetben: elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család-és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Törvényi háttér:

·        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletei

 

Elérhetőségek

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ

Család –és Gyermekjóléti Központ

Igazgató: Hegyi Anita

Központvezető: Németh Margit

5000 Szolnok, Karczag László út 2.

Telefon: +36-56/522-032

E-mail cím: gyejoszolnok@gmail.com

nlap: www.humanszolgaltato.hu

 

Óvodai és iskolai szociális segítő: Tónai-Kas Éva

Telefon: +36-20/514-1591

oisszszolnok@gmail.com

Fogadó idő:  csütörtökönként 8-16 óra között az iskolában.    

                   Készenléti ügyelet: +36-80/627-777

Kék vonal: 116-111; 116-000

 

Gyermekvédő hívószám: 06-80/630-155