Tankönyvek átvétele a 2022-2023.tanévre

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy 2022.08.26. és 2022.08.29. (péntek, hétfő) 8-18 óráig lehet átvenni a tankönyveket, az iskola tornatermében.

Az 1-8. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

Felhívjuk a figyelmet a 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet rendelkezéseire. E rendelet 32.§ (5) és (5a) bekezdése a következőket tartalmazza:

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

Ha a tanuló vagy a pedagógus a előző rendelet (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, vele szemben a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A kártérítésre vonatkozó, hatályos szabályozás az alábbi linken elérhető:

http://toszegisuli.hu/files/eljarasrend_tartos_konyv_karterites_2018tol.pdf

Kérjük megértésüket!