Iskolai körzethatárok a 2024. évi iskolai beiratkozáshoz

Az alábbiakban a Szolnoki Tankerületi Központ közleménye olvasható a leendő 1. osztályos tanulók beiratására vonatkozó iskolai körzetekről.

A közlemény a 2024-2025-ös tanévre 1. osztályba beiratkozó tanulók számára nyújt tájékoztatást az iskola körzetekről a Tószegi Általános Iskola Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny feladatellátási helyeire vonatkozóan.

Közlemény az elsős beiratkozáshoz 2024-ben.

Melléklet

Tószeg és Tiszavárkony iskolai körzethatárai.

Vezseny iskola körzethatára.

 

Az iskolai körzethatárok szerinti kereső az alábbi linken olvasható:

 https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

 

Tankötelezettség

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A tankötelezettség új eljárásrendjéről az alábbi linken tájékozódhat:

http://toszegisuli.hu/?q=node/1631