Iskolai körzethatárok a 2023. évi iskolai beiratkozáshoz

Az alábbiakban a Szolnoki Tankerületi Központ közleménye olvasható a leendő 1. osztályos tanulók beiratására vonatkozó iskolai körzetekről.

A közlemény a 2023-2024-es tanévre 1. osztályba beiratkozó tanulók számára nyújt tájékoztatást az iskola körzetekről a Tószegi Általános Iskola Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny feladatellátási helyeire vonatkozóan.

Közlemény az elsős beiratkozásra vonatkozó iskolai körzethatárokról.

Az iskolai körzethatárok című dokumentum fedőlapja.

Tószeg és Tiszavárkony iskolai körzethatárai.

Vezseny iskola körzethatára.

 

Az iskolai körzethatárok szerinti kereső az alábbi linken olvasható:

 https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

 

Tankötelezettség

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A tankötelezettség új eljárásrendjéről az alábbi linken tájékozódhat:

http://toszegisuli.hu/?q=node/1631