Első osztályosok beíratása

Iskolánkban 2009. április 20-án 8-17 óráig, és
                    2009. április 21-én 7-16 óráig lehet beíratni a leendő első osztályosokat.

Helye: Általános Iskola igazgatóhelyettesi iroda, Brenyó Jenőné iskolatitkár.

A beíratásnál be kell mutatni a szülő, illetve a gyermek személyazonosságát, lakcímét  igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyagkönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanusító igazolást.

Ha a tanulót szakértői bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába kell íratni, beíratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni.

Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja íratni, azt a körzeti iskolában be kell jelentenie, és a befogadó iskolától kapott beíratkozásról szóló értesítést le kell adnia, továbbá a körzeti iskolában be kell jelentenie azt is, ha a tanuló tanulmányait külföldön folytatja.