Tószegi Általános Iskola pedagógusai 2020/2021. tanév

 

Tószegi Általános Iskola - székhely

Pedagógus neve

Végzettség

Képesítés

Feladat

Fehér Ferenc

Egyetem

matematika - kémia - informatika szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető

intézményvezető
tanügyigazgatási szakértő, tanfelügyeleti és pedagógusértékelési szakértő, kémia 7., 8. évf., számítástechnika 7-8.évf.

Szakali Gábor

Főiskola

magyar szakos tanár
szakvizsgázott közoktatási vezető

Intézményvezető-helyettes
középiskolára előkészítő foglalkozások, Honlap kezelő, Agris testvériskolai összekötő tanár, magyar ny és i. 8.ab

Arányi Lászlóné 

Főiskola

tanító, ének, magyar szakkollégium, szakvizsgázott fejl.ped.(Sindelar, Meixner, Zsoldos) beszédfejlesztő pedagógus, drámapedagógia-drámajáték vezető tanár

BTMN fejlesztés, könyvtár, magyar ny. és i. 6.évf, 

Bálint Boglárka

Főiskola

tanító, természetismeret szakkollégium

etika 1-4. osztály, etika 5.,7.b,8.b; napközi 1.a osztály

Bátiné Bartók Erzsébet

Főiskola

tanító, technika szakkollégium

1.a osztály osztályfőnök, magyar, matematika, testnevelés ; 5-7.évfolyam technika; kompetencia alapú oktatás, intézményi önértékelés-minőségbiztosítás

Buczkó Endre

Egyetem

földrajz-rajz szakos tanár

8.a osztályfőnök, képzőművészet 1-8., műszaki rajz, dekoráció, földrajz 7-8., rajz 5-8., természetismeret 5-6, természetjárás

Buczkóné Katona Erika

Főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium 

2. osztály osztályfőnök, kompetencia alapú oktatás, modern tánc

Bús Edit

Főiskola

tanító, magyar szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető 

7-8.évf. tanulószoba, 5. és 7.o, magyar ir. és ny.

Csendesné Rimaszombati Judit

Főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium; testnevelő tanár

Munkaközösség-vezető
Gyermek- és ifjúságvédelem, 5., 7.évfolyam testnevelés,1-2., 3-4. kosárlabda, Szolnoki Sportiskola - Sportcentrum - kosárlabda

Csutárné Szabó Andrea

Főiskola

tanító, pedagógia, technika szakkollégium

1.b osztály osztályfőnök, kompetencia alapú oktatás, matematika, magyar

Deák Judit

Főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium, kosárlabda edző

informatika 1-3, 5-6. évf., etika 6.osztály, 1.b napközis foglalkozás, foci

Galambosné Kormos Ildikó

Főiskola

tanító, mozgásfejlesztő pedagógus, testnevelés szakkollégium

4.o osztályfőnök, szivacs-kézilabda, kompetencia alapú oktatás, testnevelés tehetséggondozó foglalkozás, kézilabda

Gulyás Judit

Egyetem

tanító, magyar szakkollégium,
Angol-pedagógia szakos tanár

GYED, GYES

Kosztolnik Árpád

Főiskola

tanító, testnevelés szakkolégium

2., 3.o testnevelés, 2.o napközis foglalkozás

Kovács Piroska

Egyetem

tanító, gyógytestnevelő szakos tanár

8.a osztály osztályfőnöke, torna, fitnesz aerobik, testnevelés 6. és 8. évf., gyógytestnevelés

Szemők Nikolett

Egyetem

 angol nyelvtanár

GYED, GYES

Nagyné Ács Erika

Főiskola

tanító, ének szakkollégium, ének szakos tanár 

5.o. osztályfőnök, 5-6.évf., napközis foglalkozás, ének-zene oktatása 1-8., furulya

Pálinkásné Turcsányi Tímea

Főiskola

tanító, német szakkollégium

Munkaközösség-vezető
8. évf. német nyelv, 3.o napközis foglalkozás, technika 3.o

Szakács Gabriella

Egyetem

történelem-ének szakos tanár

7.o osztályfőnök, hon- és népismeret 5.o, zongora oktatása, 5-8. évf történelem, ének-zene 7.

Müller Gáborné

Főiskola

tanító

4. o napközi foglalkozások, 4.o rajz, technika, környezetismeret, ének-zene 

Tóthné Habony Zsuzsanna

Főiskola

tanító, testnevelés, matematika szakkollégium

3. osztály osztályfőnök, szakszervezeti vezető, kompetencia alapú oktatás

Varga Emőke

Főiskola

matematika-fizika-biológia szakos tanár

Munkaközösség-vezető
6. osztály osztályfőnök, matematika 6. és 7.o, fizika 7-8., biológia 7-8.

Vágó Melinda

Főiskola

magyar-német szakos tanár

GYED, GYES

Óraadók

Köllő Judit

Főiskola

angol szakos tanár

angol nyelv oktatása

Tánczos Tiborné

Főiskola

matematika-fizika tanár

matematika oktatása

Nagy Andrásné

Főiskola

matematika-kémia tanár

matematika oktatása

Kovács-Gonda Diána

Főiskola

tanító, angol műveltségterület

angol nyelv oktatása

Vincze-Fekete Sándor

 Főiskola

magyar-ének szakos tanár

gitár oktatása

 

Tiszavárkony Endre Király Tagintézmény - Tiszavárkony

Pedagógus neve

Végzettség

Képesítés

Feladat

Járominé Szabó Annamária

Főiskola

történelem-ének-zene szakos tanár
szakvizsgázott közoktatási vezető

tagintézmény-vezető
történelem 5., 6., 7., 8. oszt.

Bács Vilmos Tiborné

Főiskola

matematika-orosz-angol nyelv tanár

Matematika 8. oszt., Angol 3.-8. oszt. (tagintézményben és a telephelyen), angol szakkör 2.o., középiskolai előkészítő 8. o., Oszt. f.: 8. oszt., Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Belső fejlődéskövető rendszer

Holló Beáta

Főiskola

biológia szakos tanár, gyógypedagógus (TANAK)

biológia 7-8. oszt., természetismeret 6. oszt. , fejlesztő foglalkozások 1-8. oszt.

Járomi István

Egyetem

matematika-fizika-informatika szakos tanár

Munkaközösség-vezető
fizika 7-8.oszt., informatika 4.(tagintézményben és a telephelyen); 5-8. oszt., matematika 5.(székhelyen), 6. oszt., természetismeret 6.oszt., számítástechnika szakkör 2-3.o, robotika, Oszt. f.: 6. oszt

Kalmárné Kóródi Zsuzsanna

Főiskola

földrajz-rajz szakos tanár

természettudomány 5. oszt., vizuális kultúra 5-8. oszt.,, földrajz 7.,8. oszt., napközi 5-6. o.

Kamocsár Lászlóné

Főiskola

matematika-kémia szakos tanár

Matematika 5., 7. oszt., Kémia 7-8. oszt., napközi 5-6. o., Könyvtár, Oszt. f.: 5. oszt., Mérés –értékelési felelős

László-Erdős Anita

Főiskola

tanító, magyar szakkollégium

Magyar nyelv és irodalom 1.oszt., Matematika 1.oszt., Etika 1. oszt, Vizuális kult. 1.oszt., Testnevelés és sport 1. oszt., technika – és tervezés 1.o. , Felzárkóztató foglalkozás 1.oszt., angol szakkör 1., Oszt. f.: 1. oszt., DÖK patronáló

Megyeri Borbála

Egyetem

tanító, ének-zene szakkollégium, ének-zene szakos tanár

Ének-zene 1-4.osztály, magyar nyelv 4.o., magyar irodalom 4.o., matematika 4.o, környezeti. 4.o.

Nagy Edina

Főiskola

magyar nyelv- és irodalom – ének-zene szakos tanár

Munkaközösség-vezető
Magyar nyelv 5-8. oszt., Magyar irodalom 5-8. oszt,  magyar középiskolai előkészítő 8. o., tehetséggondozás 5-8.o.  oszt.f.: 7. oszt., BECS vezető

Nagyné Tóth Mária

Főiskola

tanító, orosz szakkollégium

Magyar nyelv 3., Magyar irodalom 3., Matematika 3., Etika 3.

   

szakvizsgázott közoktatási vezető

Vizuális kultúra 3., Életvitel és gyakorlat 3.oszt., Környezetismeret 3.,  napközi 3-4.o., Oszt. f.: 3. oszt., az Intézményi Tanács elnöke, BECS tag

Retkes Tibor

Egyetem

testnevelő tanár

Testnevelés 5-8. oszt., tanulószoba

Szokolyi Beáta Tímea

Egyetem

magyar nyelv és irodalom – német nyelv – technika, életvitel és gyakorlat szakos tanár

Etika 2.,4.o 5.-8. oszt., Hon- és népismeret 5. oszt., Technika 2.,4.o. 5-7. oszt. , Német szakkör, Napközi 3.,4.. oszt., napközi 5-6. o.

Vass Mónika

Főiskola

tanító

Magyar nyelv és irodalom 2.oszt., Matematika 2.oszt., Környezetismeret 2. oszt., Vizuális kultúra 2.,4. oszt., Testnevelés és sport 2.,4..oszt., Felzárkóztató 2., napközi 1-2.o., Oszt. f.: 2.,4. oszt., BECS tag

 

Endre Király Tagintézmény Vezsenyi Telephelye

Bánfi Éva

Főiskola

tanító, magyar szakkollégium

Osztályfőnök, Magyar nyelv és irodalom 1-2., Matematika 1-2., Napközi

Fekete Istvánné

Főiskola

tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott közoktatási vezető

Magyar nyelv és irodalom3-4., Ének-zene, Életvitel és gyakorlat, Matematika 3-4., Napközi