Tószegi Általános Iskola pedagógusai 2023/2024. tanév

 

Tószegi Általános Iskola - székhely

Pedagógus neve

Végzettség

Képesítés

Feladat

Fehér Ferenc

Egyetem

matematika - kémia - informatika szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető

intézményvezető
tanügyigazgatási szakértő, tanfelügyeleti és pedagógusértékelési szakértő, kémia 7., 8. évf., számítástechnika 5., 6., 8.évf.

Szakali Gábor

Főiskola

magyar szakos tanár
szakvizsgázott közoktatási vezető

Intézményvezető-helyettes
középiskolára előkészítő foglalkozások, Honlap kezelő, Agris testvériskolai összekötő tanár, magyar ny és i. 6. éa 8. évf.

Arányi Lászlóné 

Egyetem

tanító, ének, magyar szakkollégium, szakvizsgázott fejl.ped.(Sindelar, Meixner, Zsoldos) beszédfejlesztő pedagógus, drámapedagógia-drámajáték vezető tanár, könyvtárostanár

BTMN fejlesztés, könyvtár, matematika és napközis foglalkozás 2.b, 

Bálint Boglárka

Főiskola

tanító, természetismeret szakkollégium
család és gyermekvédelem szakos pedagógus

etika 1-4. osztály, etika 5.,7.a, napközi 1.b osztály, gyermekvédelem

 Buczkó Endre  Egyetem  földrajz-rajz szakos tanár képzőművészet 1-8., műszaki rajz, dekoráció, földrajz 7-8., rajz 5-8., természettudomány 5-6, természetjárás

Buczkóné Katona Erika

Főiskolatanító, testnevelés szakkollégium 4. osztály osztályfőnök, kompetencia alapú oktatás, modern tánc

 

   
Csutárné Szabó AndreaFőiskolatanító, pedagógia, technika szakkollégium3.b osztály osztályfőnök, kompetencia alapú oktatás, matematika, magyar

Deák Judit

Főiskolatanító, testnevelés szakkollégium, kosárlabda edzőinformatika 1-2, etika 1-4.,.osztály, 1.a napközis foglalkozás, foci

Galambosné Kormos Ildikó

Főiskolatanító, mozgásfejlesztő pedagógus, testnevelés szakkollégium2.b osztályfőnök, kompetencia alapú oktatás, magyar ny. és i., testnevelés 2.b, 2.b napközis foglalkozás

Gál Eszter Gabriella

Gyakornoktanító, angol műveltségterület - gyakornok3.b ének-zene, digitális kultúra, napközis foglalkozás, 2.a-3.a vizuális kultúra, 3.a technika, BTMN foglalkozás

László-Erdős Anita

Főiskolatanító, magyar nyelv- és irodalom szakkollégium1.b osztályfőnök, magyar ny. és i., napközis foglalkozások

Gulyás Judit

Egyetem

tanító, magyar szakkollégium,
Angol-pedagógia szakos tanár

Angol 6-7-8.évf., matematika és napközis foglalkozás 2.a, angol 2. évfolyam

Kosztolnik Árpád

Egyetem

tanító, testnevelés szakkolégium, testnevelés szakos tanár

4., 5., 7.a testnevelés, 4.o napközis foglalkozás, atlétika

Kovács Piroska

Egyetem

tanító, gyógytestnevelő szakos tanár

7.b osztály osztályfőnöke, torna, fitnesz aerobik, testnevelés 7.b és 8. évf., gyógytestnevelés

Szemők Nikolett

Egyetem

 angol nyelvtanár

4-8.o angol nyelv, 5-8.o anygol beszédgyakorlatok, angol az 1.és 3. évfolyamon

Nagyné Ács Erika

Főiskola

tanító, ének szakkollégium, ének szakos tanár 

6.a. osztályfőnök, 5-8.évf., tanulószobai foglalkozás, ének-zene oktatása 1-8.

Pálinkásné Turcsányi Tímea

Főiskola

tanító, német szakkollégium

Munkaközösség-vezető, 1.b osztályfőnök, magyar ny és i, 1.b napközis foglalkozás

Szakács Gabriella

Egyetem

történelem-ének szakos tanár

hon- és népismeret 5.o, zongora oktatása, 5-8. évf történelem, ének-zene 8.

Kosztolnikné Novák Erika

Főiskola

tanító, magyar nyelv és irodalom szakkollégium

2a osztályfőnök, magyar ny. és i. 2.a, napközi foglalkozások, magyar ny és i 6. o

Szabó Károly

Egyetemtanító, testnevelés műveltségterület, pedagógia szakos tanár1-2. (EK), 2.a, 3.b testnevelés, 5-8. tanulószoba

Tóthné Habony Zsuzsanna

Főiskolatanító, testnevelés, matematika szakkollégium3.a osztály osztályfőnök, szakszervezeti vezető, kompetencia alapú oktatás

Varga Emőke

 Főiskola matematika-fizika-biológia szakos tanár Munkaközösség-vezető
8. osztály osztályfőnök, matematika  5., 6. és 8.o, fizika 8., biológia 7-8.

Óraadók

 

   
Málnásné Juhász Mária

Főiskola

tanító, nyelv - és beszédfejlesztő pedagógus

fejlesztő foglalkozások

Vincze-Fekete Sándor

Főiskola

magyar-ének szakos tanár

gitár oktatása

 

Tiszavárkony Endre Király Tagintézmény - Tiszavárkony

Pedagógus neve

Végzettség

Képesítés

Feladat

Járominé Szabó Annamária

Főiskola

történelem-ének-zene szakos tanár
szakvizsgázott közoktatási vezető

tagintézmény-vezető
történelem 5., 6., 7., 8. oszt.

Bács Vilmos Tiborné

Főiskola

matematika-orosz-angol nyelv tanár

Matematika 8. oszt., Angol 3.-8. oszt. (tagintézményben és a telephelyen), angol szakkör 2.o., középiskolai előkészítő 8. o., Oszt. f.: 8. oszt., Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Belső fejlődéskövető rendszer

Holló Beáta

Főiskola

biológia szakos tanár, gyógypedagógus (TANAK)

biológia 7-8. oszt., természetismeret 6. oszt. , fejlesztő foglalkozások 1-8. oszt.

Járomi István

Egyetem

matematika-fizika-informatika szakos tanár

Munkaközösség-vezető
fizika 7-8.oszt., informatika 4.(tagintézményben és a telephelyen); 5-8. oszt., matematika 5.(székhelyen), 6. oszt., természetismeret 6.oszt., számítástechnika szakkör 2-3.o, robotika, Oszt. f.: 6. oszt

Kalmárné Kóródi Zsuzsanna

Főiskola

földrajz-rajz szakos tanár

természettudomány 5. oszt., vizuális kultúra 5-8. oszt.,, földrajz 7.,8. oszt., napközi 5-6. o.

       
Bánfi Éva Főiskola tanító, magyar szakkollégiumosztályfőnök, 2.o magyar ny. és i., matematika,  1-2.o, ének-zene, etika, napközis foglalkozás
Nagy-Martossy Nóra Főiskola tanító 1.o magyar ny. és i., matematika, 3.o matematika, 1-2.o vizuális kultúra, napközis foglalkozás

Nagy Edina

Főiskola

magyar nyelv- és irodalom – ének-zene szakos tanár

Munkaközösség-vezető
Magyar nyelv 5-8. oszt., Magyar irodalom 5-8. oszt,  magyar középiskolai előkészítő 8. o., tehetséggondozás 5-8.o.  oszt.f.: 7. oszt., BECS vezető

       
Retkes TiborEgyetemtestnevelő tanárTestnevelés 5-8. oszt., tanulószoba

 

   

Szokolyi Beáta Tímea

Egyetem

magyar nyelv és irodalom – német nyelv – technika, életvitel és gyakorlat szakos tanár

Etika 2.,4.o 5.-8. oszt., Hon- és népismeret 5. oszt., Technika 2.,4.o. 5-7. oszt. , Német szakkör, Napközi 3.,4.. oszt., napközi 5-6. o.

Vass Mónika

Főiskola

tanító

Magyar nyelv és irodalom 2.oszt., Matematika 2.oszt., Környezetismeret 2. oszt., Vizuális kultúra 2.,4. oszt., Testnevelés és sport 2.,4..oszt., Felzárkóztató 2., napközi 1-2.o., Oszt. f.: 2.,4. oszt., BECS tag

 

Endre Király Tagintézmény Vezsenyi Telephelye

Megyeri Borbála

Egyetem

tanító, ének-zene szakkollégium, ének-zene szakos tanárÉnek-zene 1-4.osztály, magyar nyelv 4.o., magyar irodalom 4.o., matematika 4.o, környezeti. 4.o

Fekete Istvánné

Főiskola

tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott közoktatási vezető

Magyar nyelv és irodalom3-4., Ének-zene, Életvitel és gyakorlat, Matematika 3-4., Napközi