Tegyük otthonosabbá az iskolánkat!

Közös suli - világ suli

2013-ban az iskolánk alapítványi támogatást nyert a sportudvari kerítés kifestésére.

Támogatónk:

TeIs Alapítvány!

http://www.teisalapitvany.hu/set_hun.html

Tájékoztató a 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon való részvételről

TÁJÉKOZTATÓ

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (2) bekezdése, 46. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 55. § (1) bekezdése rendelkezik a 16 óráig tartó iskolai foglalkozások megszervezéséről, amelyek a 2013/2014-es tanévtől kezdődően kerülnek bevezetésre.

Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.  

A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon. A 16 óráig kötelezően biztosítandó egyéb iskolai foglalkozások továbbra is lehetőséget adnak a napközis, tanulószobás foglalkozások megtartására.

Ugyanakkor a törvény módot ad arra is, hogy a szülő kérelmére az iskola igazgatója saját hatásköre alapján az érintett tanulót a délutáni egyéb foglalkozásokon való részvétel alól felmentheti. A felmentés a heti délutáni egyéb foglalkozások egészére vonatkozik.

A felmentést engedélyező igazgatói határozat hiányában a tanuló részvétele kötelező a délutáni 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon.

Az esetleges mentesítések visszavonásig érvényesek!

Kérelmező szülő/gondviselő kijelenti, hogy gyermeke iskolai távolmaradásának idejére felügyeletéről gondoskodik, és tudomásul veszi, hogy ezen időben mindennemű felelősség őt terheli.

 

 

KÉRELEM

 

Alulírott …………………………………… gondviselő (lakcím:……………………………..) kérem, hogy ………………………………….nevű …………. osztályos gyermekemet a 2013/2014-es tanévre mentesítse a tanórán kívüli, 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon való részvétel alól a következő napokon:     

Hétfő   kedd   szerda   csütörtök   péntek*  (* a megfelelő napok aláhúzandók)

Indoklás:(nem kötelező kitölteni)………………………………………………………………

 

 

Tószeg, 2013. szeptember 2.                                                          …………………………

                                                                                                       Szülő/gondviselő aláírása

Tanévnyitó ünnepség

 Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Az tanévnyitó ünnepség, a hagyományoknak megfelelően az első tanítási napon, 2013. szeptember 2-án, hétfőn 8 órakor lesz.

A tanévnyitót követően a 2., 3., 4. órát tartják meg az osztályfőnökök és - az eredeti tervektől eltérően - ezen a napon kezdődhet meg a tankönyvek kiadása.

Tankönyek árusítása

 Figyelelem!!!!!!!!!!!!

A mai napon, 2013.08.26-án hétfőn kapott helyettes államtitkári utasítás szerint a tankönyvek árusítását csak

2013.09.02-án, hétfőn kezdhetjük el.

Így, tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a tankönyvek árusítása, átadása 2013. szeptember 2-án hétfőn, a tanévnyitó után kezdődik meg.

Helye a tornaterem.

Kérjük, hogy aki ingyenes tankönyellátásra jogosult, akkor az igyenességre jogosító igazolások másolatát, illetve ha nem jogosult ingyenes tankonyv csomagra, akkor a befizetett csekkszelvény másolatát hozza magával.

Az 1. évfolyamon tanulók mindegyike ingyenes tankönyv csomagra jogosult, ehhez külön igazolás nem kell.

 

VAKÁCIÓ 2013.

 Az iskola minden diákjának és dolgozójának kellemes pihenést, békés vakációt kíván

                                                  az iskolavezetés

Nyári ügyeleti napok:

2013.július 03 Fehér Ferenc igh. 9-12 óra

2013. július 10. Hornyik Ferencné 9-12 óra

2013. július 17. Varga Józsefné 9-12 óra

2013. július 24.  Varga Józsefné 9-12 óra

2013. július 31. Hornyik Ferencné 9-12 óra

2013. augusztus 07. Varga Józsefné 9-12 óra

2013. augusztus 14. Fehér Ferenc 9-12 óra

2013. augusztus 21. Fehér Ferenc 9-12 óra

Pedagógusnapi köszöntő

 "Kezedbe teszem a könyvet,

hogy vezessen a sűrű ködben.

Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,

hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.

 

Kezedbe teszem a gyertyalángot,

világíts annak, aki bántott!

Kezedbe teszem a szőtt takarót,

takard be az árván fázót!

 

Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,

hogy mele legyen, és várjon az otthon.

Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, 

hogy kezükbe tehesd a szeretetet."

(Róth Márta)

Június első hétvégéje 1951 óta ünnep: pedagógus nap. Nem valami fontos, kitüntetett, hangos ünnep. Nem is kell, hogy az legyen. Csak egy lehetőség, hogy azt mondjuk: Köszönöm!

Őszinte tisztelettel minden PEDAGÓGUSNAK!

Varga Józsefné

intézményvezető

Pályázti hírek

A TE IS ALAPÍTVÁNY „Világsuli” pályázatán a sportudvar kerítésének kifestéséhez nyertünk támogatást.

A Közép-Európai Iskolák Akadémiája pályázatára Bulgáriával partnerségben adtuk be jelentkezésünket „Fessünk virágokat” címmel. Jelenleg az eredményre várunk.

A pályázatok beadásának koordinátoar Berényi Gabriella tanárnő.

Örömhír

Ismételten jól szerepeltek a tószegi diákok az év során rendezett rajzversenyeken.

A „Víz világnapja” alkalmából megrendezésre kerülő megyei rajzversenyen

          Buczkó Márton 6. osztályos tanuló szerepelt a díjazottak között.

 

A megyei „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” című versenyen négy tanuló munkáját díjazták május 15-én:

          Berényei Gergő 4. b

          Izsold Barbara 5. a

          Buczkó György 6. o.

          Buczkó Márton 6. o.

 

A Fiumei úti iskolában hagyományosan megrendezésre kerülő megyei képzőművészeti vetélkedőn „Tenyérmesék – kezünk nyomán” témában hirdetett

Rajzolás, festés kategóriában (III. korcsoport 7-8. oszt.)

          Bajári Tamás (8. b)  megőrizte tavalyi I. helyezését.

Szobrászat, dombormű kategóriában (III. korcsoport 7-8. oszt.)

          Fábián Dávid (7. b) tavalyi helyezésén javítva  I. helyezett lett.

Felkészítőjük Buczkó Endre rajztanár.

 

A szolnoki Europe Directcég által meghirdetett Írországról szóló rajzpályázatra  beérkezett 457 pályamű legjobbjait a Verseghy Ferenc Könyvtár Művészeti Szalonjában állították ki, köztük Molnár Anikó 3. a osztályos diákunk munkáját is.

 Gratulálunk nekik!

 

Itt rövidebbek az órák

Közeleg a 2012/2013. tanév vége

 Tisztelt Olvasó!

Már csak pár pillanat és ismét véget ér egy tanév. Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Olvasókat, a hátralévő időszak (pár pillanat millió egy programja) rendezvényeiről:

május 6-tól Anyák napi ünnepségeket tartanak az osztályok,

május 10-én a Madarak, Fák Napja rendezvényeként az osztályok szabadtéri foglalkozásokon vesznek részt a településen,

május 16-17-én tanítási szünet lesz,

május 23-24 Leader pályázati napok a 6. évfolyam számára,

május 27-31-ig a németországi testvérváros, Dahlewitz iskolájának 11 diákja és 2 pedagógusa látogat el iskolánkba,

május 27-28, 30-a Erdei Iskolai napok a településen a felső tagozat számára

május 29 országos kompetencia mérés a 6. és a 8.évfolyam tanulóinak

május 31. Gyermeknapi rendezvények(időjárás miatt áttéve június 6-ra)

június 1. 17 óra Művészeti Gála (tanulóink kulturális és képzőművészeti bemutatója a művelődési házban)

június 3-4-5. A 7.évfolyam 3 napos tanulmányi kiránduláson vesz részt Erdélyben, a Határtalanul! c. sikeres pályázat kapcsán; az iskola osztályai ezeken a napokon tartják a hagyományos osztálykirándulásaikat,

június 4-én az iskola tanulói megemlékeznek a Nemzeti Összefogás Napjáról a trianoni emlékműnél,

június 14-én 17 órára szeretettel várjuk a sportpályára mindazokat, akiknek tetszett iskolánk 2 évente bemutatkozó Sport-Gálája,

június 10-11-én tartjuk az osztályozó vizsgákat, melyre személyes értesítést küld az iskola, az érintett tanulóknak,

június 10-14. között az alsó tagozatos tanulók Erdei Iskolában vesznek részt,

június 10-én 15 óra, az erdélyi kirándulásról tartanak témanapot, bemutatót a 7.évfolyam diákjai

június 14. az utolsó tanítási nap,

június 17-én 4 település diákjainak találkozója Erdei Iskolai napra (100 diák Rákóczifalva, Újszász, Szajol, Tószeg), a Leader pályázat keretében,

június 22-én 8,30 Ballagás-Tanévzáró ünnepély,

június 29. a Leader pályázat keretében a 6. évfolyam diákjai Szajolban töltenek el 1 napot,

június 8-14-ig Városlődön,Nyári táborban vesz részt iskolánk 40 tanulója, akikhez kapcsolódik a másik testvériskolánk (Agris) mintegy 15 diákja.

Tisztelettel

Varga Józsefné

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit és erkölcstan oktatás 2013/2014. tanév

 Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy iskolánkban a 2013!2014.tanévtől, az alábbi egyházi jogi személyek vállalják a hit és erkölcstan oktatásának megszervezését :

Katolikus egyház - képviselő: Menyhárt János 5091Tószeg Rákóczi u.28.

Református egyház - képviselő: Péntekné Vízkeleti Márta 5091 Bocskai u.

Hit gyülekezet - képviselő:Müller Gábor 5091 Tószeg Sallai u.

 

Pedagógiai napok 2014-2015.

 

Tisztelt Látogató!

Fogadóórák rendje 2012-2013. II. félév

Március 4.

 

15.30 – 16.30             Tóthné Habony Zsuzsanna

16.00 – 17.00             Buczkóné Katona Erika

                                   Czinegéné Krecsun Éva

                                   Csutárné Szabó Andrea

                                   Galambosné Kormos Ildikó

                                   Gulyás Judit

                                   Nagyné Ács Erika

                                   Savella Linda

16.00 – 18.00             Bátiné Bartók Erzsébet

                                   Köllő Judit

 

Március 5.

 

16.00 – 17.00             Arányi Lászlóné

                                   Bálint Boglárka

                                   Berényi Gabriella

                                   Berczi Brigitta

                                   Bús Edit

                                   Pálinkásné Turcsányi Tímea  

                                   Ulviczki Terézia

                                   Vágó Melinda

                                   Szakali Gábor

16.00 – 18.00             Bálint Jánosné

                                   Buczkó Endre

                                   Fehér Ferenc

                                   Szakács Gabriella

                                   Tánczos Tiborné

                                   Varga Emőke

 

Március 6.

 

16.00 – 18.00             Molnár László

 

Fenntartóváltás az iskolában

 2013. január 01-től megváltozott településünkön a közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti felépítése. Az óvoda, önálló intézményként, a települési önkormányzat fenntartásában és működtetésében maradt továbbra is. A fenntartó önkormányzattól,Pintér Sándorné kapott megbízást a 2012/2013. tanév végéig az óvodai intézmény vezetésére. Kikerült az iskolától, az intézményben szervezett étkeztetés, amely a helyi önkormányzat alapfeladata lett.

2013. január 01-től az iskola fenntartásáról(szakmai tevkenységei, pedagógusok bére) a nemzeti köznevelési törvény előírásai szerint az állam gondoskodik, tehát az iskola irányítása,elkerült az önkormányzat fenntartásából, és a központi hivatalként működő Klebersberg Intézményfenntartó Központot (KIK) hozta létre az álllam. a fenntartói feladatok ellátására. A KIK szervezetén belül területi szervként (járási szintenként) működő tankerületeket alakítottak ki, melynek igazgatójának kinevezéséről az emberi erőforrás minisztere döntött. A mi iskolánk (egy szervezeti egységként a társult zagyvarékasi iskolával) a szolnoki, megyei tankerülethez tartozik, amelynek vezetője: Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató. 

A fenntartó önkormányzatok dönthettek arról is, hogy a fenntartás mellett a működtetési feladatokat is átadják az államnak, most első körben, 2015-ig.(üzemeltetés,dologi kiadások, technikai dolgozók) Tószeg község önkormányzata, hosszas mérlegelés után arról döntött, hogy a fenntartás mellett a működtetést is átadja, melyért havonta 3.903e Ft hozzájárulást fizet a KIKnek. Ebben az esetben, az állami fenntartásba vételről szóló 2012.évi CLXXXVIII.törvény előírásai szerint az ingó és ingatlan vagyon a KIK vagyonkezelésébe kerül. Az átvételre kerülő iskolának megszűnt az önálló költségvetési szerv státusza, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működik tovább, a KIK, mint költségvetési szerv részeként.

A fenntartás szakmai működtetést, irányítást jelent. Az igazgató munkáltatója az ágazati miniszter, a pedagógusoké a KIK elnöke.(kinevezés, felmentés, fegyelmi, stb.) Az intézmény vezetőjének egyeztetési kötelezettsége van a tankerületi igazgató felé különböző munkáltatói jogosítványokat illetően. A tankerületben döntenek többek között arról, hogy hány pedagógus és más alkalmazott szükséges az iskolában, hány osztályt indíthat az iskola, milyen szakmai programot valósíthat meg, amelyhez többletköltség szükséges, stb. Az intézmény vezetője, a szakmai munka, a napi munkavégzés közvetlen irányítója. Jelenleg gőzerővel folyik az átállás. A háttérben, munkatársaim mindent megtesznek azért, hogy az osztálytermekben zavartalan legyen a napi mnuka. Vannak gondjaink, problémáink, sok a megválaszolatlan kérdés, de remélhetőleg mihamarabb letisztul az átadás-átvétel folyamata, és a szakmai munka színvonala sem csorbul. Annál is inkább, hiszen 2013. szeptember 01-től felmenő rendszerben, az 1. és az 5. évfolyamon beveztésre kerül az új NAT, az új kerettanterv,benne a helyi tanterv, melynek kidolgozása az iskola nevelőtestületének feladata. Az érdeklődő szülőket egy később megrendezésre kerülő fórumon szeretnénk majd tájékoztatni az előttünk álló tanév feladatairól.

Tisztelettel

Varga Józsefné

főigazgató

 

Újra együtt!

 2013. május 27- 31. között ismét vendégeket várunk a németországi testvériskolánkból. Ezúttal 11 diák és 2 pedagógus érkezik hozzánk, akik számára szeretnénk felejthetetlenné tenni azt a pár napot, amit velünk töltenek. Ezúton is számítunk a kedves szülők segítő, támogató közreműködésére. A programokról a későbbiekben tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket. 

Köszönettel

Varga Józsefné

igazgató

 

Ünnepi köszöntő

 

 

Meghitt, boldog karácsonyt,

szeretetben és sikerekben gazdag új esztendőt kívánnak az

Általános Iskola és Óvoda gyermekei és dolgozói,

 

 

                                                                                              Varga Józsefné

                                                                  főigazgató

 

 

Meghívó!

Meghívó

 

Az Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében tisztelettel meghívom
2012. december 21-én 16,00 órára
a Katolikus templomban tartandó, karácsonyt köszönt
ő ünnepi műsorunkra.

                                                                               Varga Józsefné

                                                                                   főigazgató

 

Fogadóórák rendje 2012-2013. I. félév

November 5. (hétfő)

15.30-16.30          Tóthné Habony Zsuzsanna

16.00-17.00          Bálint Boglárka

                             Bátiné Bartók Erzsébet

                             Berczi Brigitta

                             Buczkóné Katona Erika

                             Czinegéné Krecsun Éva

                             Csutárné Szabó Andrea

                             Galambosné Kormos Ildikó

                             Gulyás Judit

 

                             Köllő Judit

                             Molnár László

                             Nagyné Ács Erika

                             Savella Linda

                             Ulviczki Terézia

16.00-18.00          Tánczos Tiborné

                             Szakali Gábor

16.30-17.00          Bús Edit

 

November 6. (kedd)

16.00-17.00         Arányi Lászlóné 

                            Bálint Jánosné

                            Buczkó Endre

                            Fehér Ferenc

                            Pálinkásné Turcsányi Tímea

16.00-18.00         Varga Emőke

16.30-17.00         Bús Edit

  

November 8. (csütörtök)

16.00-17.00         Berényi Gabriella

                            Vágó Melinda

 16.00-18.00       Szakács Gabriella

KÖSZÖNŐLEVÉL

 

Buczkó László és neje

Helyben

Tiisztelt Buczkó Család!

Intézményünk tanulói és dolgozói nevében tisztelettel megköszönjük adományát, mellyel hozzájárult, hogy iskolánk Sportudvara "új köntösbe öltözzön",megszépüljön. Támogatásával gyermekeink szabadidős tevékenységét tett"színesebbé", hiszen szép és megújult környzetben lesz lehetőségük sportolni, mozogni. Célunk egy udvari közösségi tér kialakítása.

Ezúton és erről a helyről is kívánunk Önöknek munkájukhoz további sok sikert, eredményes vállalkozást, és jó egészséget.

 

Tószeg 2012. szeptember 27.

                                                                                             Köszönettel a tanulók és a dolgozók nevében

                                                                                                          Varga Józsefné

                                                                                                              főigazgató

Szülői értekezletek és FÓRUM 2012/2013.

 

Tisztelettel köszöntöm a Honlap olvasóit a 2012/2013.tanév kezdetén. 

2012. szeptember 17-én és 18-án 17 órakor szülői értekezletekre várjuk a tisztelt Szülőket, majd ezt követően a 2012. szeptember 01-től életbe lépett új köznevelési törvényről és annak helyi vonatkozásairól, a várható változásokról, a tanév helyi rendjéről szeretném tájékoztatni a megjelenteket.

Tisztelettel várjuk az érdeklődő szülőket iskolánkba.

Varga Józsefné

MEGHÍVÓ

 Az Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg 2012. június 16-án 8 óra 30 perckor tartja "Ballagás2012" ballagási és a 2011/2012. tanév Évzáró ünnepségét, melyre ezúton hívok minden érdeklődőt.

Varga Józsefné

főigazgató

2012.évi továbbtanulási jelentkezések

 A 2011/2012.tanévben iskolánk 36 végzős tanulója 16 középiskola 129 szakját jelölte meg továbbtanulásként. Egy-egy szakra a jelentkezés aránya:

gimnázium: 26 szak a tanulók 20,2%

szakközépiskola 42 szakma a tanulók 32,6%

szakiskola 61 szakma a tanulók47,3%-a.

Az eredményekről később tájékoztatjuk az olvasókat.

SULI - NYITOGATÓ

 Szerettel várjuk és hívjuk a leendő első osztályos gyermekeket és szüleiket, illetve minden érdeklődőt az iskolában tartandó tájékoztatóra, foglalkozásokra.

A SULI NYITOGATÓ keretében részt vehetnek foglalkozásokon és információkat kapnak iskolánk életéről.

Tervezett programok:

2012.április 04. 15,15 OVI TORNA az iskola tornatermében

2012. április 11. SULI - NYITOGATÓ

          8,00 - 10,40 A leendő első osztályos tanító nénik foglalkozásainak megtekintése, közös beszélgetés

                              1.óra Czinegéné Krecsun Éva

                              2.óra Tóthné Habony Zsuzsanna

                              3.óra Közös beszélgetés a tanító nénikkel

           16,00          Az intézmény bemutatása

                             A gyermekek számára szervezett sport és kézműves foglalkozások, játszóház

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Dahlewitz-i testvériskola

A testvériskolai látogatás kapcsán készült fotó a falutáblánál.Iskolánkban több éve eredményesen, sikeresen működik a Berlin melletti település iskolájával kialakított kapcsolatunk. Az elmúlt tanévben a német diákok voltak vendégeink Tószegen, most viszont a mi iskolánk tanulói kaptak meghívást egy németországi látogatásra.

Testvéri üdvözlet

Nagy örömünkre ragyogóan működik a romániai Agris település iskolájával kialakított kapcsolata.

Tartalom átvétel