2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozás

Az 1. osztályos tanulók beíratkozása 2024-ben

A belügyminiszter 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelete a 2023/2024. tanév rendjéről 7.§ szerint: 

Az  Nkt. 50.  § (7)  bekezdése alapján az  iskola első évfolyamára a  tanköteles tanulókat 2024. április 18–19-én személyes megjelenéssel kell beíratni.
 

Intézményi beiratkozás ideje 2024. április 18-19. (csütörtök-péntek), 7 - 19 óra

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokat kérjük hozzák magukkal:

  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (csak ha rendelkezik személyi igazolvánnyal)
  • Egyedüli felügyeleti jog alapját igazoló dokumentum (csak akkor csatolandó, ha a szülőt érinti)
  • Nyilatkozat állandó lakóhelyről vagy tartózkodási helyről (a weblapról letölthető nyilatkozatminta)
  • Nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatásáról (a weblapról letölthető nyilatkozatminta)
  • Nyilatkozat törvényes képviseletről (a weblapról letölthető nyilatkozatminta)

 Nyilatkozatminták letölthetők: http://toszegisuli.hu/?q=node/1648

A beiratáshoz az időpont egyeztetés telefonszáma: +36-30-612-80-35 (Juhász Zita iskolatitkár)

 

A Szolnoki Tankerületi  Központ Közleménye a 2024/2025. tanévre történő beiratkozásról

 
 
Közlemény a 2024. évi beiratkozással kapcsolatban.

Tájékoztatás

A  Tószegi Általános Iskola, a Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye és a Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Vezsenyi telephelye vonatkozásában az alábbiak a kijelölt beiskolázási körzetek:

 
Beiskolázási körzetek Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny, a települések közigazgatási területe.
 

Az iskolai körzethatárok szerinti kereső az alábbi linken olvasható:

 https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

 

Tankötelezettség

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A tankötelezettség új eljárásrendjéről az alábbi linken tájékozódhat:

http://toszegisuli.hu/?q=node/1631

Az alábbi pdf tartalmazza az előzetes KRÉTA adabeküldési eljárásról szóló tájékoztatót szülőknek. FONTOS megjegyezni, hogy a beiratkozás napján személyesen kell a szülőknek megjelenni és a dokumentumokat benyújtani.

 

 

CsatolmányMéret
BÁI Szülői tájékoztató 20242.1 MB