Tantárgyi vizsgakövetelmények

 Ezen az oldalon az osztályozóvizsga és a javítóvizsga tantárgyi követelményeit ismerhetjük meg, tantárgyanként, évfolyamonként. A dokumentumok letölthetők.

A dokumentumok olvasásához .pdf fájlokat feldolgozó, olvasó szoftver szükséges pl.: Adobe reader.

 Vizsgakövetelmények számonkérési módja

 

Tantárgy neve

Számonkérés módja

írásbeli vizsga

gyakorlati vizsga

szóbeli vizsga

Magyar irodalom

1-4.o

 

x

Magyar nyelv

x

 

 

Angol nyelv/Német nyelv

x

 

x

Matematika

x

 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

 

 

x

Etika

 

 

x

Környezetismeret

 

 

Természetismeret/ Természettudomány

 

 

x

Biológia-egészségtan

 

 

x

Fizika

x

 

 

Kémia

x

 

 

Földrajz

 

 

x

Ének-zene

 

1-4.o

5-8.o

Vizuális kultúra

 

x

 

Hon- és népismeret

 

 

x

Informatika/Digitális kultúra

 

x

 

Technika, életvitel és gyakorlat/Technika és tervezés

 

1-7.o

 

Testnevelés és sport

 

x

 

 

 

 

CsatolmányMéret
Angol nyelv 4-8.342.27 KB
Ének-zene 1-8.304 KB
Etika 1-8.312.78 KB
Fizika 7-8.299.26 KB
Földrajz 7-8.334.65 KB
Hon- és népismeret 5.296.67 KB
Informatika 4-8.344.08 KB
Kémia 7-8.317.46 KB
Környezetismeret 1-4.298.77 KB
Matematika 1-8.348.19 KB
Technika 1-7.299.75 KB
Természetismeret 5-6.306.25 KB
Testnevelés 1-8.374.15 KB
Történelem 5-8.311.17 KB
Vizuális kultúra 1-8.316.78 KB
Magyar irodalom 1-8.549.69 KB
Magyar nyelv 1-8.529.92 KB