Tankönyvek átvétele a 2023-2024-es tanévre

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy 2023.08.28. és 2023.08.29. (hétfő, kedd) 8-18 óráig lehet átvenni a tankönyveket, az iskola tornatermében.

5091 Tószeg, Rákóczi út 30.

Az 1-8. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

Felhívjuk a figyelmet a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezéseire. E rendelet 184/I.§ (5) bekezdése a következőket tartalmazza:

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével –, az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

A kártérítésre vonatkozó, hatályos szabályozás az alábbi linken elérhető:

http://toszegisuli.hu/files/eljarasrend_tartos_konyv_karterites_2018tol.pdf

Kérjük megértésüket!