80 éves az általános iskola

Tisztelt Lakosság!

Iskolánk a 2009/2010-es tanévet az iskola 80. születésnapjára való megemlékezéssel nyitja. Így az iskolakezdés első hetét ennek jegyében kívánjuk eltölteni. Olyan öreg diákokat keresünk, akik az 1935. évben fejezték be tanulmányaikat iskolánk falai között, és szívesen részt vennének rendezvénysorozatunkban.

 

Jelentkezni Varga Józsefné igazgatónőnél és

Jakodáné Tutor Zsuzsanna könyvtárosnál lehet.

 

Jelentkezésüket 2009. augusztus 25-ig várjuk!

Tankönyvek árlistája

 

  Teljes könyvcsomag ára Kedvezményben részesülők könyvcsomag ára
1. osztály 7 860 Ft 0 Ft
     
2. osztály 7 070 Ft 0 Ft
     
3. osztály 7 159 Ft 0 Ft
     
4. osztály    
angol 11 925 Ft 0 Ft
német 11 029 Ft 0 Ft
     
5. osztály    
angol 12 967 Ft 0 Ft
német 9 722 Ft 0 Ft
     
6. osztály    
angol 11 552 Ft 0 Ft
német 8 307 Ft 0 Ft
     
7. osztály    
angol 15 492 Ft 0 Ft
német 16 072 Ft 0 Ft
     
8. osztály    
angol 16 317 Ft 0 Ft
német 13 077 Ft 0 Ft

 

Tankönyvosztás

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a tankönyvek kiosztása

2009. augusztus 27-én (csütörtökön) 9-17-ig és

2009. augusztus 28-án (pénteken) 9-15-ig történik.

A kedvezményre jogosultaknak a jogosultságot igazolniuk kell, ezért kérjük, hogy a tankönyvek átvételekor hozza magával ezen irat vagy iratok fénymásolatát, ugyanis a gyermek csak így veheti igénybe a kedvezményt.

- ha a gyermek tartósan beteg, akkor szakorvos és a megállapított családi pótlék igazolja,

- ha a gyermek testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása           esetén halmozottan fogyatékos, akkor szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja,

- ha a gyermek pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), akkor szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja,

- ha a gyermek három vagy több gyermekes családban él, akkor a megállapított családi pótlék igazolja,

- ha nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, akkor a megállapított családi pótlék igazolja,

- ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor az erről szóló határozat igazolja.

                                                                                             Iskolavezetés

Londoni kirándulás

Első nap

2009.jún.28-án indultunk, de.8:30-kor Szolnokról. Első megálló Ausztria (Bécs és Linz között volt) ahol egy nagyon szép étteremben töltöttünk egy kis időt. Ezután úgy este fele Német o. Passauban álltunk meg. Időközben észrevettük, hogy eltűntek a határok.


Második nap

Ezután az óriási Németo. át utaztunk másnap hajnalig, ugyanis akkora értünk Belgiumba. Innen átmentünk észak-kelet Franciao.-ba Calaisba ahol az autóbuszunk beállt egy vonat szerelvényébe, és ez vitt át Angliába, Doverbe. Ez egy nagyon szép üdülővárosa Angliának, ahol az Atlanitio. fogadott. Itt megmártóztunk, és gyönyörködtünk az óceánon uszkáló hajókban. Canterbury volt a második angliai város amelyet meglátogattunk, ahol a gyönyörű gótikus székesgyház adott otthont a Harry Potter filmek helyszíneinek. Maidstone volt a következő kisváros, ahol egy hintó múzeumot látogattunk meg. Késő délután vásároltunk egy szupermárketben London külvárosában, és nagyon fáradtan érkeztünk meg, szálláshelyünkre Allhallows holyday parkba. Ez a Temze partján volt, ahol szemünkkel láthattuk, hogy mit is jelent az, hogy apály és dagály. És ezzel is röpült két nap.


Harmadik nap

Harmadik napon Londonba mentünk, ahol meglátogattunka következő helyszíneket: Wesmister Palace, Big Ben, Westminster Székesegyház, Szent Margit templom, Buckinkham palota, Downing street, Lovastestőrség székhelye, Yorki herceg szobra, és megpihentünk a St. James parkban, amelyől már 4. oszt. ban tanultunk. (Meg kell osztanunk önökkel, azt hogy azon a héten amikor Londonban voltunk megdőlt a meleg rekord, ugyanis 32-33 fok volt. Ezután a Trafalgár térre mentünk ahol a szökőkútba lévő víz a hőség miatt bealgásodott, másnap erről számolt be minden Londoni újság az első oldalon). Következett a nemzeti képtár megtekintése, a kiínai negyed a maga furcsaságaival és a Picadelly tér amely London szorakosztató központja. Itt találhatók London legnagyobb fényreklámai. Majdnem kifelejtettem azt, hogy megnéztük a Londoni "Sunset Boulvard"-ot, ahol Hollywoodhoz hasonlóan sok híres sztár kézlenyomatait láthattuk a járdán.


Negyedik nap

4.napon vásároltunk az Oxford streeten. Ezután kövezkezet Covent Garden, ahol Bernard Shaw:My fair ladyc. című musicalje játszódik. Itt van a világ egyik legnagyobb operaháza.


Ötödik nap

5. napon meglátogattuk a British múzeumot, ahol Periklész szobrától a Millói Vénuszon át, a híres görög fekete edényekig a Rosetty márványig mindent láttunk. Ezután követketett a természet tudományi múzeum Darwin szobrától az eredeti méretű dínó csontvázakig mindent megnéztünk. A legfelső emeleten volt a legérdekesebb élményünk, ugyanis itt volt a földrengés-szimulátor. A tudományok múzeumából csak keveset láttunk, ugyanis iszonyúan fáradtak voltunk már. Megpihentünk a Hyde parkban. Nem votl benne a programban a Shakespeare Globe színház amely megtekintésére csak késő este jutott sor. Ez egy zsúfolt nap volt, mert a London Eye is benne volt a programban.


Hatodik nap

 6.napon került sor Sherlock Holmes házának és a Madamme Tussaud's viaszműzeumának szemléje. Ezután következett Tower és a Tower Bridge. Londoni Tesco áruházban vásároltunk a hazafele tartó útra.


Hetedik nap

Reggel korán becsomagoltunk (7.napon) indultunk Rochesterbe Dickens városába (Twist Oliver, Copperfild David szerzője). Ezután következett a Csalagút, és Belgiumba érkezve megnéztük Brugge városát, amelyet Belgium Velencéjének neveznek. Ezután következett a hosszú út hazafele egészen Ausztriáig, (kissebb, nagyobb megállókkal), ahol a Melki apátságot néztük meg. Este 6-ra értünk Szolnokra.
Ezzel a londoni kirándulással azt szeretnénk elérni, hogy egy hagyományos év végi kirándulássá nőné ki magát. Képes beszámoló a londoni kiránydulásról ezután következik.
Szeretettel várunk minden érdeklődő tószegi tanuló jelentkezését a jövő év végi angliai kirándulásra.
Köllő Judit kirándulást szervező pedagógus.

 

Új iránnyal a versenyképesebb tudásért Tószegen

 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0115 jelű, Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben című pályázatot írt ki, melyen Tószeg község önkormányzata sikeresen pályázott.

 

A pályázat célja a minőségi közoktatás megteremtése, valamint az, hogy a gyermekek olyan iskolákban tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket figyelembe véve oktatnak, és mégis azonos esélyekkel indul minden diák.

Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, valamint az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítését célozza.

 

2009. június 15-én  került sor az ún. projectindító napra, melyen az iskola pedagógusai vettek részt. A nap során megismerkedtek a fejlesztés céljaival, irányaival, az új módszer bevezetésével kapcsolatos feladatokkal, melyeket kötelezően meg kell valósítani az intézményben, illetve a továbbképzésekkel, melyeken részt kell venniük a programban részt vevő tanítóknak.

 

A project bevezetése előtt a programban érintett osztályok szülői közösségét augusztusban fogja tájékoztatni az iskolavezetés.

 

 

A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR)

Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés pedagógiai rendszere kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességét. Kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, s nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjéhez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés és oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. Ha integrációs nevelésünk ezt a célt eléri, működőképessé válik. Intézményünk a kialakított struktúrát pedagógiai programunkkal és helyi tantervünknek megfelelő tartalmakkal töltötte meg.

 

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere (IPR) a következő elemeket tartalmazza:

 

I. Az alkalmazás feltételei

II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer

III. Elvárható eredmények

IV. Két éves bevezetési ütemterv

 

I. Az alkalmazás feltételei

1. Integrációs stratégia kialakítása

2. Az iskolába való bekerülés előkészítése

3. Együttműködések -  partnerségi kapcsolatok kiépítése

 

II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei

1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek a következő területekről:

    1.1 Az önálló tanulást segítő fejlesztés

 • A tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő foglalkozások

    1.2 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése

 • Tantárgyi képességfejlesztő programok

    1.3 Szociális kompetenciák fejlesztése

 • Közösségfejlesztő, közösségépítő programok
 • Mentálhigiénés programok

 

 

 

2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek

 • Patrónusi, mentori, vagy tutori rendszer működtetése

3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek

 • Kooperatív tanulásszervezés
 • Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
 • Projektmódszer
 • Drámapedagógia

4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái

 • Értékelő esetmegbeszélések
 • Problémamegoldó fórumok

5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei

 • A szöveges értékelés – árnyalt értékelés

6. Multikulturális tartalmak

 • Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása

 • Pályaorientáció

 

 

III. Várható eredmények

 

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének bevezetését követően az alábbi eredményekkel számolunk:

 • A hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak.
 • Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására és együttnevelésére.
 • A multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe.
 • Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel.
 • Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.

 

Ezek eredményeként:

 

 • Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma.
 • Csökken az intézményben a tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők száma.
 • Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma.
 • Az intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó mértékben javulnak.

NYÁRI TÁBOROK

Nyári táborok időpontjai:

- London: 2009. június 28 - július 04.

- Magyarkút: 2009. július 06 - 12.

- Erdély: 2009. július 05 - 11.

Tanévzáró ünnepély

Iskolánk tanévzáró ünnepélyét és a 8. osztályosok ballagási ünnepségét 2009. június 20-án (szombaton) 8.30-kor tartjuk.

Tisztelettel várunk minden kedves vendéget!

Nyert a 2. a osztály

Az iskolai hulladékgyűjtésben ismét első lett az osztályunk (negyedszer)!

Jutalomként Tiszavárkonyba mentünk kirándulni. Az Alkotóházban megnéztük a népi iparművészek kiállítását. Sok szép munkát láttunk. Utána játszottunk, sétáltunk a Tisza parton. Jól éreztük magunkat.

A következő kirándulásunk célja ismét Tiszavárkony volt. Egy fazekasnál próbáltuk ki a korongozást: tálakat, vázákat készítettünk. Akik éppen nem korongoztak, azok társasjátékoztak, labdáztak, váltóversenyen vettek részt.

Izgatottan várjuk, hogy a fazekas kiégesse a munkáinkat és otthon is meg tudjuk mutatni, mit készítettünk.

Térítési díjak változása!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Tószeg község önkormányzata 2009. április 1-től az alábbiak szerint szabta meg az étkezési térítési díjakat:

 

INTÉZMÉNYSZOLGÁLTATÁS TÍPUSANYERSANYAG KÖLTS. NORMATÉRÍTÉSI DÍJ NORMA + ÁFA
ÓVODA

TÍZÓRAI

EBÉD

UZSONNA

  50 Ft

185 Ft

  30 Ft

  60 Ft

225 Ft

  35 Ft

 ÖSSZESEN265 Ft320 Ft
NAPKÖZI

TÍZÓRAI

EBÉD

UZSONNA

  75 Ft

230 Ft

  50 Ft

  90 Ft

275 Ft

  60 Ft

 ÖSSZESEN355 Ft
425 Ft
MENZA
EBÉD230 Ft275 Ft

 

Szavalóverseny

2009. március 31-én délután szavalóversenyt rendeztünk az alsó tagozatosoknak. A 30 kisdiák napokig készült, tavaszi verset tanult, hogy azután nagy izgalmak közepette legjobb tudása szerint előadja a zsűri és a társak előtt.

A verseny eredménye:

1. osztály

I.      Kecsedi Sára 1. b
II.     Kocsis Marcell 1. b
III.    Barhács Szimonetta 1. a, Kovács Orsolya 1. b

 

2. osztály

I.      Tóth Anna 2. b
II.     Arányi Bence 2. b, Nagy Ákos 2. a
III.   Tóth Zsuzsanna 2. b

 

3. osztály

I.      Hemrik Ernő 3. b
II.     Bukor Zsófia 3. b, Csontos Erzsébet 3. a
III.    Patkó Fruzsina 3. b, Tarkó Bianka 3. a

 

4. osztály

I.      Tóvizi Kitti 4.a
II.     Harangozó Gábor 4. b
III.    Zelei Barbara 4. a

 

A győzteseknek gratulálunk!

A 2008/2009. tanév helyi rendjének módosítása

 

Tisztelt Szülők és Gyermekek!

 A 2008/2009. tanév helyi rendje az alábbiak szerint alakul:

2009. április 27 - 28 - 29 - 30.: tanítási nap

2009. május 8.: Sportgála

2009. május 22.: tanítás nélküli munkanap - Gyermeknap

2009. május 28 - 29.: tanítás nélküli munkanap

2009. június 11.: utolsó tanítási nap

2009. június 12. és június 15.: tanítás nélküli munkanap

Első osztályosok beíratása

Iskolánkban 2009. április 20-án 8-17 óráig, és
                    2009. április 21-én 7-16 óráig lehet beíratni a leendő első osztályosokat.

Helye: Általános Iskola igazgatóhelyettesi iroda, Brenyó Jenőné iskolatitkár.

A beíratásnál be kell mutatni a szülő, illetve a gyermek személyazonosságát, lakcímét  igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyagkönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanusító igazolást.

Ha a tanulót szakértői bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába kell íratni, beíratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni.

Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja íratni, azt a körzeti iskolában be kell jelentenie, és a befogadó iskolától kapott beíratkozásról szóló értesítést le kell adnia, továbbá a körzeti iskolában be kell jelentenie azt is, ha a tanuló tanulmányait külföldön folytatja.

Milyen iskolát válasszunk?

A javaslatom, olyat, mint a tószegi iskola. Ahol gyermekközpontú, nyugodt légkörű, magas színvonalú nevelés-oktatás folyik. Ahol a hivatásukat magas szinten művelő tanítók arra törekszenek, hogy minél több tudást, élményt nyújtsanak tanítványaiknak. Iskolánkban a gyermek áll a pedagógiai gondolkodás középpontjában, azt is mondhatnám, hogy nem tantárgyakat tanítunk, hanem gyermekeket.

A tanítók úgy szervezik a tanítást, tanulást, a szabadidőt, hogy a gyermekek cselekvően, tevékenyen, örömmel vegyenek részt benne. A tanítók munkájának kiemelkedő alapelve az egyéni bánásmód mind a tehetséges, mind a felzárkóztatásra szorulók esetében. Nekünk minden tanuló egyformán fontos.

A tanítóink kellő szakmai tudással, módszertani kultúrával rendelkeznek, ami változatossá, hatékonnyá teszi szakmai munkájukat. Elsődleges céljuk, hogy a gyermekek örömmel járjanak az iskolába, hogy számukra a tanulás meghatározó értékké váljon.

Mit is tanuljanak a gyermekek az iskoláskor bevezető, kezdő szakaszában? Ebben a szakaszban az önálló tanulás megalapozásához nélkülözhetetlen eszköztudás átadása és a gondolkodási képességek fejlesztése a cél.

Az alapeszközök, alapműveletek: olvasás, írás, számolás és a gondolkodás. Gondolkodni nem olyan könnyű, gondolkodni tanítani még nehezebb. Ahhoz, hogy könnyebb legyen, mindenkinek nagyon fontos a logika. Ezért is vezethük be a 2009-2010-es tanévtől a kompetencia alapú programokat. Több éven át kipróbált, jól bevált módszert és eszközöket (tankönyv és feladatlapok is rendelkezésre állnak) továbbra is használunk.

Ahhoz, hogy gyermekük, unokájuk életének most kezdődő szakaszát a siker és az öröm élménye kísérje, ahhoz az Önök, szülők, nagyszülők gondoskodó szeretete szükséges, ami ebben a rohanó világban nem is egyszerű. Ebben az időszakban a harmonikus, nyugodt környezet igénye a szokásosnál is nagyobb a gyermekekben, éljék bele magukat a gyermekek érzésvilágába. A mindenkor figyelek rád, mindenben segítelek téged, mindenben számíthatsz rám szülői magatartás a kívánatos.

Várhatóan a család napirendje is megváltozik, lehetővé kell tenni a nyugodt iskolába indulást, a feladatok és napi események megbeszélését.

Ne akarják elhitetni a gyermekekkel, hogy az iskolai tanulás könnyű feladat és csak csupa érdekes pillanatból áll. Fokozatosan tudatosítani kell bennük, hogy a tanuláshoz szorgalomra, figyelemre, akaratra van szükség. Önök azonban bízzanak és kitartóan higgyenek abban, hogy a gyermekük képes a feladatokkal megbirkózni.

Az első pillanattól kezdve tekintsenek bizalommal az iskola nevelőire, hiszen példájuk követendő minta lesz a gyermekük számára is. Őszinteség és megértés nélkül eredményes tanulás, tanítás nagyon nehéz.

Gyermekük és családjuk céljainak megvalósulását segítő jó döntést kívánok. Bízom abban, hogy bennünket, a tószegi iskolát választják!

                                                                                                      Varga Józsefné
                                                                                                          igazgató

 

Köszönet

Február 20-21-én rendeztük hagyományos farsangi bálunkat, melyen nagyon jól szórakoztak mind a felsős, mind az alsós tanulók. Mindkét napon megcsodálhattuk a 8. osztályosok nyitótáncát, valamint a társastánc és modern tánc szakkörösök színvonalas előadásait. Köszönjük a gyermekek és a felkészítő tanárok (Buczkóné Katona Erika, Jándi István, Arányi Lászlóné) munkáját.

A siker köszönhető mindazoknak, akik valamilyen módon támogatták a rendezvényt.

Köszönjük az alábbi vállalkozók felajánlását:

 • Goods Market
 • Szabó Pékség
 • Manó Butik

Köszönjük továbbá a szülőknek, hogy süteménnyel, tombola- és zsákbamacska tárgyakkal, alapanyagokkal és munkájukkal segítették a bálok lebonyolítását.

A 8. osztályosok nevében köszönjük mind a szülőknek, mind az iskolavezetésnek, hogy a bécsi keringőhöz szükséges ruhák kölcsönzését anyagilag támogatták.

 

                                                                   A Bóbita és a Kucorgó Gyermekszervezetek vezetői

 

London - 2009. június 28.

2009. június 28. és július 03. között kirándulást szervezünk London és környékére, melynek költsége 88000 Ft. Az ár tartalmazza az útiköltséget, a szállást, a belépőjegyek árát és a napi kétszeri étkezést (félpanzió).

A kirándulás során a következő oszágokat és városokat fogjuk megtekinteni:

Anglia, Németország, Belgium

Kent, London, Kensington, Melk, Rochester, Canterbury, Passau

Érdeklődni: Köllő Judit tanárnőnél

Útravaló ösztöndíjprogram

A 2008/2009. tanévben iskolánk pályázatot nyújtott be az Útravaló ösztöndíjprogram elnyerésére 29 gyermek esetén, melyből 14 pályázat kedvező elbírálásban részesült.

A program célja a 2008/2009. tanévben 7-8. évfolyamon tanuló diákok - esélyegyenlőségét megteremtve - felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. A program keretében a tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban és a pályaválasztásban.

SULI-PET Program

Kedves Szülők és Gyerekek!

A Szülői Szervezet egy új kezdeményezésbe kezdett. A szervezet műanyag palackzsugorító készüléket vásárolt az iskolának és óvodának egyaránt, így az iskolába és az óvodába behozott műanyag flakonokért (0,5 literestől 2,5 literesig) egyaránt 2 Ft-ot fizetnek, amely a Szülői Szervezet számlájára érkezik. Ebből a pénzből a gyerekek különféle programjait támogatnánk, szülői javaslatra és elfogadása esetén.

A flakonokat csak tisztára mosva, a címkéket leáztatva lehet behozni. (A kupakokat is gyűjtjük!)

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a palackzsugorító készüléket saját felhasználásra is meg lehet vásárolni a Szülői Szervezeten keresztül. Ebben az esetben a palackokért járó pénz a gyermeküket illeti meg.

 

Jó munkát kíván a Szülői Szervezet!

SPORTSIKER!

A Kötélugrás szakkör sportolói december 11-én a Mikulás Kupán vettek részt az Újvárosi Általános Iskolában. A versenyzőket Galambosné Kormos Ildikó készítette fel. Az alábbi eredmények születtek:
 
Kezdő kategória:
I. helyezett      Kökény Ildikó 4. o.
                        Kass Amália 5. o.
                        Major Alexandra 8. o.
III. helyezett   Zelei Barbara 4. o.
IV. helyezett    Kiss Vivien 4. o.
                        Földi József 5. o.
V. helyezett     Becze Evelin 4. o.
                        Nagy Dominika 5. o.
VI. helyezett    Tóth Zsuzsanna 2. o.
 
Haladó kategória:
I. helyezett      Csajbók Klaudia 8. o.
II. helyezett     Venter Laura 8. o.
IV. helyezett    Galambos Ingrid 6. o.
V. helyezett     Tábori Hédi 6. o.
 
Sikerükhöz gratulálunk!

 

Gyűjtő akció

Iskolánk csatlakozik a "Nyerjen a mi iskolánk!" akcióhoz, melynek keretében az Univer termékein (majonéz, mustár, ketchup) található Sulipontokat kell beküldeni. A verseny fődíja 3 millió forint, illetve a legalább 200 pontot gyűjtő iskolák 5 kosárlabdát kapnak.

Kérjük, amennyiben használják ezeket a termékeket, vagy szeretnék nagyobb nyerési esélyhez juttatni intézményünket, szíveskedjenek a Sulipontokat elküldeni az Univer címére vagy hozzák be az iskolába és  mi postázzuk azokat.

Segítségüket előre is köszönjük!

Tartalom átvétel