Indián projekt

INDIÁN – PROJEKT

„ Amiről az indiánok mesélnek…”

 

Célcsoport: 4. évfolyam

Időtartam:   8 hét

Produktum: 1.hét Tablókészítés a törzsekről

                     2. hét Indián tipi

                     3. hét Indián fejdísz, indián nyaklánc

                     4. hét Indián nyíl, íj

                     5. hét Álomfogó és mandala

                     6. hét Totemoszlop

                     7. hét Indián ételek

                     8. hét Kiállítás

Partnerek: pedagógusok

                   szülők, családtagok

                   vendég előadók

 

Cél: Egy képzeletbeli időutazás.

        Az ismeretek szerzésén túl beleélhetik magukat az indiánok életébe.

        Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

        A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.
               Szótárak használata.

        A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

        A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

        A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

        Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

        A produktumok készítése során a kreativitás, az esztétikai érzés, a mérés,
              tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése
.

Értékek: Egy népcsoport életének, kultúrájának a megismerése.

 

Érintett NAT területek:

magyar nyelv és irodalom

ember és társadalom

ember a természetben

művészetek

informatika

életvitel és gyakorlati ismeretek

testnevelés

 

Érintett kulcskompetenciák

személyes kompetencia :életvezetési attitűdök

kognitív kompetencia: kommunikációs képességek, problémamegoldó

képesség, lényegkiemelő képesség, kritikai gondolkodás, komplex

információk kezelésével kapcsolatos képességek, eszközhasználat,

mértékek alkalmazása, tervezés,

szociális kompetencia: együttműködési motívumok, szokások,

készségek, etikai érzék, esztétikai érzék, szervező képesség,

társadalmi érzékenység, önértékelés

 

Kommunikációs terv

 

Belső: + faliújság: - fotó

                             - cikk

                       + tabló

Külső: + köszönőlevelek

 

Dokumentálás:

٭ fénykép

٭ videó

 

Értékelés

٭ produktum értékelése

٭ kooperatív csoportmunka értékelése

٭ irányított beszélgetés

           

Pénzügyi keretek

٭ személyi kiadás: ------

٭ dologi kiadás: produktumonként változó

 

 

Időtartam: 1. hét

Produktum: tabló az indián törzsekről

                      csatakiáltás alkotása

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

 

Cél: Az indiánok eredetének, származásának kutatása.

        Ismerkedés az indiánok törvényeivel, tanácsaival.

        Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

       A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

       Szótárak használata.

       A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

       A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

       A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

       Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Időtartam: 2. hét

Produktum: Indián tipi

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok életének a megismerése.

        („Hogyan éltek régen és napjainkban az indiánok?”)

        Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

        A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

        Szótárak használata.

        A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

       A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

       A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

       Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

      Az indián tipi készítése során a kreativitás, az esztétikai érzés, a mérés,
            tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indián tipi készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 3. hét

Produktum: Indián fejdísz, indián nyaklánc

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok ruházatának, törzsi ékszereinek a megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.
Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

A fejdísz és a nyaklánc készítése során a kreativitás, az esztétikai érzék,
a mérés, tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indián fejdísz és nyaklánc készítése, kiállítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 4. hét

Produktum: Indián nyíl, íj

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok fegyvereinek, harci stílusának és a vadászatok

szükségességének a megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

A nyíl és az íj készítése során a kreativitás, az esztétikai érzés, a

mérés, tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indián nyíl, íj készítése, kipróbálása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 5. hét

Produktum: Álomfogó és mandala

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indián hagyományok és rítusok megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának

erősítése. Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

Az álomfogó és a mandala készítése során a kreativitás, az esztétikai érzék,

a mérés, tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álomfogó és mandala készítése, kiállítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 6. hét

Produktum: Totemoszlop

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indián hagyományok és rítusok megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

A totemoszlop készítése során a kreativitás, az esztétikai érzék, a mérés,

tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totemoszlop készítése, kiállítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 7. hét

Produktum: Indián ételek

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok ételeinek a megismerése és az egyszerűbbek elkészítése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptkönyv készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ételek készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés, kóstolás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 8. hét

Produktum: Kiállítás

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Egy képzeletbeli időutazásra hívjuk az alsó tagozatos diákokat, osztályokat, és a szülőket.

Ahol az ismeretek szerzésén túl, ők is beleélhetik magukat az indiánok életébe.

Betekintést kaphatnak egy népcsoport életébe, kultúrájába.

Az osztályban lévő tanulóknál pedig ezáltal is fejleszteni a szociális kompetenciákat. Így például:

személyes kompetencia :életvezetési attitűdök

kognitív kompetencia: kommunikációs képességek,

problémamegoldó képesség, lényegkiemelő képesség, kritikai

gondolkodás, tervezés

szociális kompetencia: együttműködési motívumok, szokások,

készségek, etikai érzék, esztétikai érzék, szervező képesség,

társadalmi érzékenység, önértékelés

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervezés, tervezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívók, plakátok tervezése, készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meghívók, plakátok kirakása, átadása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terem rendezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiállítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt során feldolgozott mesék, legendák…

Szabó Éva : Amiről az indiánok mesélnek / válogatás közép- és dél–amerikai mesékből és legendákból / című munkatankönyve alapján.

1. hét

    A kolibri házassága /maja mese/

    Miért lakik a tatu a föld alatt? /popoloka mese/

2. hét

   A falánkság büntetése /azték legenda/

3. hét

   A delfinfiú /ona legenda/

   A hűséges Ixtlia /azték legenda/

4. hét

   Zöld madár /mixték legenda/

5. hét

   Az igazságtevő kócsagmadár /amazóniai mese/

   A madárrá változtatott leány / amazóniai mese/

6. hét

   A fecskemadár fészke /maja legenda/

   A teknősbéka és a tűzgyújtás tudománya /taulipang legenda/

7. hét

   A kígyókirály és az éjszaka egyezsége /munduku mese/

8. hét

   A tollaskígyó búcsúja /tolték legenda/

 

Irodalom…

Szabó Éva: Amiről az indiánok mesélnek – válogatás közép- és dél-amerikai

mesékből és legendákból - munkatankönyv /Konsept-H Kiadó/

 

Balogh Csaba: Észak- amerikai indiánok titokzatos élete /Vagabund Kiadó/

Mi micsoda 36. kötet: Indiánok

 

Lerner János: Vadonjárók kalauza / Barangolások az Egyenlítőtől a sarkörökig/

/Szalay Könyvkiadó/

 

Hevér Tímea – Kőmíves Benedek – Sipos Norbert: A történelem atlasza

/Pannon-Literatúra Kft./

 

Új képes történelem – Korai civilizációk Európán kívül

/Az ősi indiánoktól Amerika indiánjaiig/

/Larousse Officina Nova Kiadó/

 

Szabóné Debreceni Erzsébet – Veres László: Kontinensek élővilága –

Dél- Amerika /Szalay Kiadó/

 

Václav Solc – Petr Horejs: Amerika őslakói /Madách Kiadó/

Matricavarázs: Indiánok /Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója/

 

Delfin könyvek

 

Dornbach Mária: A tollaskígyó legendája /Amicus Kiadó/

 

Csudálatos madarak /Park Kiadó/

 

Csudálatos krokodilok és más hüllők /Park Kiadó/

 

Búvár zsebkönyvek sorozat: Madarak ; Hüllők /Móra Kiadó/

 

Az állatok nagy enciklopédiája /Aquila Kiadó/

 

Az állatvilág különlegességei /Alexandra Kiadó/