"Új iránnyal a versenyképesebb tudásért Tószegen"

TÁMOP- 3.1.4./08/2-2008-0115

                               Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése az óvodába.

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-3.1.4/08/2, Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben címmel pályázatot írt ki. A pályázaton Tószeg Község Önkormányzata két feladat-ellátási hellyel (óvoda, iskola) sikeresen pályázott (31.848.621 Ft)

A támogatás mértéke óvodai feladat ellátási helyen: 6.133.190 Ft.

 

Óvodánk 5 csoportos (1 vegyes csoport, és 4 tiszta csoport), 110 férőhelyes. Jelenleg 120 gyermeket nevelünk. Intézményünk felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is, jelenleg 2 gyermeket fejlesztünk. Óvodapedagógusaink száma 10 fő, dajkai létszám 5fő.

 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag 2009. szeptember 1-től, 1 óvodai csoportban (Katica csoportban -középső csoport-, 28 fővel), 2 óvodapedagógus (Bojtos Zsuzsanna, Gondáné Csútár Mária) részvételével kerül bevezetésre.

A projekt menedzsere: Varga Józsefné

A projekt szakmai vezetője: Nagy Jánosné

A projekt szakmai felügyelője: Pintér Sándorné

 

A kompetencia-alapú óvodai programcsomag bevezetésével, megvalósításával arra törekszünk:

-     hogy a gyermekek felfedezzék képességüket, készségüket, azokat fejlesztve kialakuljon egészséges önbizalmuk „én tudatuk”, és ezáltal képesek legyenek újabb ismeretek megszerzésére, melynek birtokában meg tudjanak felelni a jövőbeli kihívásoknak.

-     hogy a helyi, saját adottságainknak megfelelően neveljük az óvodásokat, előtérbe helyezve az egyéni képességfejlesztést, melynek birtokában megtanulnak a gyermekek bizonyos dolgokat megcsinálni, bizonyos feladatokat megoldani, ehhez legyen állandó késztetésük, motivációjuk.

 

A komplex óvodai programcsomag az egész életen át tartó tanulást megalapozó motivációs, játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységgel kapcsolatos program. A programcsomag választható, fejleszthető, komplex lehetőséget biztosít a módszertani kultúra megújulására, a gyermekek differenciált fejlesztésére, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételére, a játékos formában történő komplex fejlesztésére. Minél több tapasztalathoz, élményhez kell juttatni a gyermeket, természetes kíváncsiságukat kell kielégíteni.

 

Legyen mindig levegő, hogy lélegezhess, tűz, hogy melegedhess, víz, hogy ihass, és föld, hogy élhessünk.

A négy elem a programcsomag tartalma a négy őselemhez kötődik: levegő, tűz, víz, föld.

Az ajánlás tématerveket tartalmaz, melyeket igyekszünk beilleszteni saját helyi programunkba. A programcsomag különböző nevelési területeket komplex formában dolgozza fel, biztosítva annak lehetőségét, hogy saját programunk elemeit is beépíthessük. Sok használható ötletet kaptunk, kapunk a témák feldolgozásához. Gazdagította, gazdagítja módszertárunkat, illetve mi is tudjuk eredeti, használható ötletekkel kiegészíteni, bővíteni a programot. Ezáltal az óvodánknak megmarad a saját, önálló arculata, a bevált helyi programunk nevelésfilozófiája.

 

Komoly kihívást jelentett a programban való részvételünk a megvalósító kolleganők számára. A meglévő tervező munkánkat még alaposabban át kellett gondolnunk, a programcsomag beilleszthetőségét mérlegelni kellett.

Előtérbe került, hangsúlyosabbá vált a két óvónő egymást segítése, együttgondolkodása, összhangja.

A társadalomnak, szülőknek, intézményünk fenntartójának is igénye, hogy a gyermekekkel jól képzett, korszerű ismeretekkel rendelkező, elhivatott óvodapedagógusok foglakozzanak. Az óvodánkban folyó innovatív munka elengedhetetlen szemléletváltást kíván minden résztvevő pedagógustól. A pedagógusokat fel kellett készíteni a megismert innovációs program befogadására, adaptálására és a képességfejlesztés integrált megvalósítására.

A pedagógus-továbbképzések pedagógusok, és a vezető számára különféle tématerületeken nyújtanak segítséget, támogatást a program megvalósításához.

 

Mindenképpen hasznosnak ítélem meg a programban való részvételünket, hiszen a kifejlesztett programcsomag a magyar óvodapedagógia megújulását célozza, a kor kihívásainak próbál eleget tenni amellett, hogy a gyökereket, nagyszerű hagyományait megőrzi.

 

Mit várunk az óvodai programcsomag bevezetésétől?

 

-                    Sokkal hatékonyabb, és eredményesebb nevelőmunkát.

-                    A gyermekek igényeinek, és életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztést.

-                    Tevékenykedtetőbb módszerek alkalmazását.

-                    Alkalmazhatóbb tudás megszerzését.

-                    Óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítését.

-                    Az iskolai fejlesztés megalapozását.

-                    Esélyegyenlőség növelését.

-                     Az intézmények és a pedagógusok közötti együttműködés erősödését, egymáshoz közeledését.

-                    Pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését, megújulását.

-                    Modern digitális eszközök alkalmazását az óvodai életben.

 

Reméljük, hogy az óvodánkban bevezetésre kerülő kompetencia alapú oktatási program új távlatokat nyithat a gyermeknevelésben.

Reményeink szerint a program nagyban továbbfejleszti, színesíti munkánkat és nagy segítséget nyújt a differenciálásban, az egyénre jellemző sajátosságok keresésében, és segíthetjük a gyermekek optimális fejlesztését.

Bízom a közös jövőnkben, a hiteles és jó emberekben, a hatékony, elkötelezett és magas színvonalú szakmai munkában.

Cselekednünk kell hittel, lelkesedéssel és kitartással, és hinnünk kell abban, hogy jó úton járunk, és lesznek a jövőben követőink, társaink.

 

Pintér Sándorné

Intézményegység vezető, szakmai felügyelő

Tószeg, 2009. 12. 02.