A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésének eredményei

Mi is a Kompetencia:  

arra való képesség, hogy az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat.

 

A kompetencia alapú óvodai program csomag a magyar óvodapedagógiai értékekre épített, a ma gyermekének szól, és a jövő nemzedékét fejleszti.

Óvodánk pályázati úton megnyerte a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetéséhez szükséges anyagi forrást, közel 7 millió forintot.

A programcsomag bevezetését óvodánk egy csoportjában, a Katica csoportban (középső csoport) 28 gyermek, és 2 óvodapedagógus részvételével vállaltuk, és kezdtük el 2009 szeptemberében.

 

Úgy éreztük, hogy ebben az innovációs folyamatban részt kell vegyünk, amely

    az óvoda-iskola átmenet problémakörét,

    az inkluzív – befogadó pedagógiáját,

    a játék – érzelmi – erkölcsi nevelés téma-tarületét, annak át-, és újra fogalmazását tűzte ki céljául.

 

E folyamatban részt vállalni kihívás, próbatétel, és cseppet sem könnyű feladat volt.

 

A program megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermekek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, a saját tevékenységükön keresztül szerezzék meg a tapasztalataikat. Ezért a játékba integrál, önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás alapja.

A programcsomag elsődleges célja a képességfejlesztés. Az óvodai program-tervet a hagyományostól eltérően négy nagy téma köré szervezi a tevékenységeket: levegő, tűz, víz és föld. Legyen mindig levegő, hogy lélegezhess, tűz, hogy melegedhess, víz, hogy ihass, és föld, hogy élhessünk.

A program sok új vizuális technika, eszköz megismertetésére, alkalmazására ad lehetőséget.

 

Úgy gondolom, hogy a kapcsolattartásban is, mert itt valóban együttnevelés történik, melyet megalapozott a nyílt, őszinte, szülő-óvónő kapcsolat, együttműködés. Tettre készebb, egymásra építettebb és ez által örömtelibbek a családdal való találkozások, megbeszélések, rendezvények, óvodai programok. Mindenben támogatóink, együtt örülnek a gyermekük fejlődésében bekövetkezett változásoknak. Segítik az óvodai ünnepek, programok tartalmasabbá tételét, sikeres megvalósításukhoz adják önerejüket, támogatásukat.

A szülők bíznak az óvodapedagógusaink szakértelmében, elfogadják tanácsaikat, javaslataikat.

Néhány szülői vélemény:

„Önállóbb, komolyabb lett a gyermekem.”

„Bővültek ismeretei az ünnepekkel, természettel, étkezéssel, egészséges életmóddal kapcsolatban.”

„Örömmel és izgatottan várja a következő napi feladatokat az óvodában.”

„Érthetőbben beszél, szókincse gazdagodott, beszédhibája csökkent.”

„Több mindenről számol be, többet beszélget, mesél.”

„Segítőkészebb, érdeklődőbb, szívesebben, vidámabban jár oviba.”

 „Jobban szeret kézügyi játékokkal játszani, pl. sakk, társasjáték, kártya játék, színezés, ollóval való munka.”

„Jó ez a módszer, mert a gyermekek játékos formában és könnyen tanulnak anélkül, hogy ezt megterhelőnek és kötelezőnek éreznék.”

 

 

Játékon át, játszva tanulni, játék által, de jó! A gyermekek szempontjából ezt jelenti a programcsomag.

A témakörök színes gazdag kavalkádja, változatos programlehetőséget kínál, ahol valóban tevékennyé válik a megismerő, cselekvő funkció. Egyénre, személyre szabott, személyközpontú pedagógiai ráhatások érik. 

És hogy milyen nyomot hagy bennük egy-egy téma, hadd idézzem őket:

„De jó volt ezt játszani!”

„Hű de izgalmas volt ez játék!”

„Csináljunk máskor is ilyet!”

 

A pedagógusok összegző véleménye:

„Az új program szellemisége magával ragadó.”

Lehetőség az önmegvalósításra, lehetőség a megújulásra.

„Még összetettebbé, még összehangoltabbá váltak a munkakapcsolatokban, az együttdolgozni tudásban, és akarásban.”

„A program komplex, lehetőséget ad a módszerek, témák variálhatóságára, a színes sokoldalú hatékony fejlesztésre.”

„A gyermekeket egyénre, személyre szabottabban lehet fejleszteni, differenciálni.”

„Játékon át, játékok által játszani, kiváló szakmai segédanyagokkal.”

 

A gyermekeket modern életre neveljük, arra, hogy legyenek nyitottak a világra, legyenek befogadóak, és elfogadóak. Ebben az egészséges, „optimális motivációs” légkörben a gyermekek nagyon jól fejlődnek, egyre nyitottabbá, fogékonyabbá, befogadóbbá, érdeklődőbbekké válnak, - és úgy, hogy ebben a közegben, létben, a gyermek, a szülő, és a pedagógus egyaránt kiválóan érzi magát! Kell ennél több?

 

Reméljük, hogy a Katica csoport – s követői – beváltja a hozzá fűzött reményeket. Az azonban már most biztos, hogy a mostani életkorukig elérendő célokat teljesítették: boldog gyermekek, akik nyitottak a világra, és nagy képzelőerővel, önfeledten tudnak játszani.

 

És, hogy holnap mi lesz? Hogyan tovább?

 

Az rajtunk múlik! Én hiszem azt, hogy az óvodában bontakozó műhelymunka, szakmai innováció, a fejlesztésben való részvétel minőségi változást hoz óvodánk életében.

 

 

Örömteli óvodai napokat kívánva:

                                                                                              Pintér Sándorné

                                                                                          tagintézmény-vezető