Megemlékezés október 23-án

Tisztelt Olvasó!

A közeli napokban nemzeti ünnep szólít bennünket az emlékezés asztalához. 2010.október 23-án 9 órakor a művelődési házban községi megemlékezést tartunk az 1956-os forradalom 54.évfordulója alkalmából. Az ünnepségen iskolánk tanulói ünnepi műsorral emlékeznek, majd ezt követően ünnepi beszédet mond Jánosiné dr Bene Ildikó országgyűlésu képviselő. Mindezek után az 56-os emlékműnél elhelyezzük koszorúinkat, az emlékezés virágait.

"Évek suhannak,

Századok szállnak...

tovatűnt tegnap

üzen a mának."

 

"TŰZ VAN BABÁM!" Dahlewitzi ifjúsági tűzoltó csapat az iskolában

Október 12-15. között egy 10 fős ifjúsági tűzoltó csapat tartózkodott iskolánkban, testvérvárosunkból, a németországi Dahlewitzből. A 3 felnőtt kísérő és a 7 fiatal tűzoltási bemutatón és prezentációkon, virtuális játékon keresztül mutatták be tevékenységüket. A csoportot a tiszavárkonyi Alkotóházban szállásoltuk el. Az itt tartózkodásuk alatt sikerült a szolnoki Tűzoltóságra is ellátogatniuk, ahol Tóth Tibor mk. tű. alezredes és munkatársai mutatták be a katasztrófavédelmet és a tűzoltóságot, Szolnok városát, tűzoltó autóval, továbbá megismerhették a járműveiket, felszereléseiket és közben megmutatták a  "Szolnoki panorámát"  a magasból mentő jármű kosarából. A csoport tagjai köszönték a szívélyes fogadtatást, az érdeklődést, és húsvétra 10 fős csoportot hívtak meg az iskolából egy sátortáborozásra, Németországba. Szeretném megköszönni mindazok munkáját, felajánlását, akik a csoport ellátásához segítséget nyújtottak, kalauzolták, kísérték őket a 3 nap során.

Varga Józsefné

igazgató néni

Segítsünk a bajban! "Cipősdoboz - gyűjtőakció "akció az iskolában

"Tisztelt Szülők! Kedves Gyermekek!

A Veszprém megyei Kolontárt ért súlyos tragédia mindenkit megdöbbentett. Segíteni szeretnénk a bajbajutottakon, elsősorban a gyermekeken.

Gyűjtést kezdeményezünk, amelynek"Cipősdoboz-gyűjtőakció" nevet adtuk.Ez azt jelenti, hogy aki szeretne és tud segíteni, az néhány apróbb dolgot, aminek a gyerekek örülnek(kisebb játék, színező, ceruzák...) egy cipősdobozban hozza el az iskolába és mi eljuttatjuk a kolontári gyerekeknek.

Az adományokat csütrötökig várjuk, mert a hét végén az egyik tanító néni személyesen viszi és adja át.

Minden segítségnek örülnek azok a gyerekek, akiknek mindene odaveszett.

Számítunk mindenki együttérzésére és a lehetőségei szerinti segítségére!

Tisztelettel és köszönettel: Tanító nénik"

Erre, a hét elején kiadott felhívásra, az általános iskola diákjai, minden reggel cipősdobozokkal felpakolva érkeztek meg az iskolába. A tanító nénik kezdeményezésére adományokat hoztak a bajba jutott, vörös iszappal elárasztott település Kolontár diákjai számára. A behozott játékokat, tartós élelmiszereket, taneszközöket a hét végén Strack tanító bácsi és Strack Éva néni viszik el,és adják át, a dobozok mellé együttérzésünket is, a kolontári gyerekeknek. Régi ismerősök Ők a vezsenyi gyermeknek, hiszen szoros kapcsolat alakult ki a 2 település iskolája között a korábbi években. Megköszönöm minden együttérző és segítő családnak, mind Tószegen, mind Vezsenyben, hogy felhívásuknra ennyien azonnal reagáltak és a kezdeményezés mellé álltak.

Tették ezt többen is a településünkön, hiszen mások is felhívással fordultak a lakossághoz, hogy "SEGÍTSÜNK A BAJBAN!" Tették ezt dr Urbán Mária doktor néni és a védőnénik is, és kérték fel Tóth Gábor vállalkozót, hogy jutassa el az összegyűjtött adományokat a bajba került településekre. Ezeket az adományokat október 21-ig lehet a védőnéniknél leadni. Köszönjük nekik is!

Varga Józsefné

igazgató néni

Szülői értekezlet

A szülői értekezletek időpontjai:

1.a - 2010. szeptember 13. , 16.00-kor

1.b - 2010. szeptember 13. , 16.00-kor

2.a - 2010. szeptember 13. , 17.30-kor

2.b - 2010. szeptember 13. , 17.30-kor

3.a - 2010. szeptember 13. , 17.30-kor

3.b - 2010. szeptember 14. , 17.00-kor

4.a - 2010. szeptember 13. , 17.00-kor

4.b - 2010. szeptember 14. , 17.00-kor

5.a - 2010. szeptember 14. , 17.00-kor

5.b - 2010. szeptember 14. , 17.00-kor

6.a - 2010. szeptember 13. , 16.30-kor

6.b - 2010. szeptember 13. , 16.30-kor

7.a - 2010. szeptember 14. , 17.00-kor

7.b - 2010. szeptember 14. , 17.30-kor

8.a - 2010. szeptember 14. , 17.30-kor

8.b - 2010. szeptember 14. , 17.30-kor

Minden kedves szülőt várunk szeretettel!

Közlemények

Tisztelt Szülők!

A tankönyveket 2010. augusztus 30-31-én 9-17 óráig vehetik át az iskola tornatermében.

Első tanítási nap 2010. szeptember 1. A tanévnyitó ünnepély szeptember 1-jén 8 órakor kezdődik. Gyülekező 7.45-kor az iskola udvarán. Az első napon 4 órát tartunk, délutánra napközis ellátást biztosítunk.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésének eredményei

Mi is a Kompetencia:  

arra való képesség, hogy az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat.

 

A kompetencia alapú óvodai program csomag a magyar óvodapedagógiai értékekre épített, a ma gyermekének szól, és a jövő nemzedékét fejleszti.

Óvodánk pályázati úton megnyerte a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetéséhez szükséges anyagi forrást, közel 7 millió forintot.

A programcsomag bevezetését óvodánk egy csoportjában, a Katica csoportban (középső csoport) 28 gyermek, és 2 óvodapedagógus részvételével vállaltuk, és kezdtük el 2009 szeptemberében.

 

Úgy éreztük, hogy ebben az innovációs folyamatban részt kell vegyünk, amely

    az óvoda-iskola átmenet problémakörét,

    az inkluzív – befogadó pedagógiáját,

    a játék – érzelmi – erkölcsi nevelés téma-tarületét, annak át-, és újra fogalmazását tűzte ki céljául.

 

E folyamatban részt vállalni kihívás, próbatétel, és cseppet sem könnyű feladat volt.

 

A program megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermekek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, a saját tevékenységükön keresztül szerezzék meg a tapasztalataikat. Ezért a játékba integrál, önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás alapja.

A programcsomag elsődleges célja a képességfejlesztés. Az óvodai program-tervet a hagyományostól eltérően négy nagy téma köré szervezi a tevékenységeket: levegő, tűz, víz és föld. Legyen mindig levegő, hogy lélegezhess, tűz, hogy melegedhess, víz, hogy ihass, és föld, hogy élhessünk.

A program sok új vizuális technika, eszköz megismertetésére, alkalmazására ad lehetőséget.

 

Úgy gondolom, hogy a kapcsolattartásban is, mert itt valóban együttnevelés történik, melyet megalapozott a nyílt, őszinte, szülő-óvónő kapcsolat, együttműködés. Tettre készebb, egymásra építettebb és ez által örömtelibbek a családdal való találkozások, megbeszélések, rendezvények, óvodai programok. Mindenben támogatóink, együtt örülnek a gyermekük fejlődésében bekövetkezett változásoknak. Segítik az óvodai ünnepek, programok tartalmasabbá tételét, sikeres megvalósításukhoz adják önerejüket, támogatásukat.

A szülők bíznak az óvodapedagógusaink szakértelmében, elfogadják tanácsaikat, javaslataikat.

Néhány szülői vélemény:

„Önállóbb, komolyabb lett a gyermekem.”

„Bővültek ismeretei az ünnepekkel, természettel, étkezéssel, egészséges életmóddal kapcsolatban.”

„Örömmel és izgatottan várja a következő napi feladatokat az óvodában.”

„Érthetőbben beszél, szókincse gazdagodott, beszédhibája csökkent.”

„Több mindenről számol be, többet beszélget, mesél.”

„Segítőkészebb, érdeklődőbb, szívesebben, vidámabban jár oviba.”

 „Jobban szeret kézügyi játékokkal játszani, pl. sakk, társasjáték, kártya játék, színezés, ollóval való munka.”

„Jó ez a módszer, mert a gyermekek játékos formában és könnyen tanulnak anélkül, hogy ezt megterhelőnek és kötelezőnek éreznék.”

 

 

Játékon át, játszva tanulni, játék által, de jó! A gyermekek szempontjából ezt jelenti a programcsomag.

A témakörök színes gazdag kavalkádja, változatos programlehetőséget kínál, ahol valóban tevékennyé válik a megismerő, cselekvő funkció. Egyénre, személyre szabott, személyközpontú pedagógiai ráhatások érik. 

És hogy milyen nyomot hagy bennük egy-egy téma, hadd idézzem őket:

„De jó volt ezt játszani!”

„Hű de izgalmas volt ez játék!”

„Csináljunk máskor is ilyet!”

 

A pedagógusok összegző véleménye:

„Az új program szellemisége magával ragadó.”

Lehetőség az önmegvalósításra, lehetőség a megújulásra.

„Még összetettebbé, még összehangoltabbá váltak a munkakapcsolatokban, az együttdolgozni tudásban, és akarásban.”

„A program komplex, lehetőséget ad a módszerek, témák variálhatóságára, a színes sokoldalú hatékony fejlesztésre.”

„A gyermekeket egyénre, személyre szabottabban lehet fejleszteni, differenciálni.”

„Játékon át, játékok által játszani, kiváló szakmai segédanyagokkal.”

 

A gyermekeket modern életre neveljük, arra, hogy legyenek nyitottak a világra, legyenek befogadóak, és elfogadóak. Ebben az egészséges, „optimális motivációs” légkörben a gyermekek nagyon jól fejlődnek, egyre nyitottabbá, fogékonyabbá, befogadóbbá, érdeklődőbbekké válnak, - és úgy, hogy ebben a közegben, létben, a gyermek, a szülő, és a pedagógus egyaránt kiválóan érzi magát! Kell ennél több?

 

Reméljük, hogy a Katica csoport – s követői – beváltja a hozzá fűzött reményeket. Az azonban már most biztos, hogy a mostani életkorukig elérendő célokat teljesítették: boldog gyermekek, akik nyitottak a világra, és nagy képzelőerővel, önfeledten tudnak játszani.

 

És, hogy holnap mi lesz? Hogyan tovább?

 

Az rajtunk múlik! Én hiszem azt, hogy az óvodában bontakozó műhelymunka, szakmai innováció, a fejlesztésben való részvétel minőségi változást hoz óvodánk életében.

 

 

Örömteli óvodai napokat kívánva:

                                                                                              Pintér Sándorné

                                                                                          tagintézmény-vezető

 

Gyermekhét az óvodában

 

 

A témahét programjai

Készítették:

Bojtos Zsuzsanna

Gondáné Csutár Mária

 
 

Megvalósító csoport: Katica csoport

Időpont:          2010. május 25-28.

Partnereink: Gyermekek, szülők, óvodapedagógusok.

Cél:

Óvoda és a család együtt működésének erősítése.

Hagyományápolás.

Feladat:

Közös élményszerzés biztosításával a gyermekek szociális képességeinek fejlesztése, erősítése, a szülői ház és az óvoda kapcsolatának szorosabbá tétele.

Változatos tevékenységekkel az óvodai élet színesebbé tétele.

Az összetartozás erősítése (gyermek-gyermek, gyermek-óvónő, gyermek-szülő, szülő-óvónő).

20010. május 25.

„Ovi-gála”.

Betekintés a csoportok életébe: óvodánk csoportjainak műsora.

2010. május 26.

Nyílt nap, szabadidős program, játszóház.

A csoportok szabad délelőtti programja.

Nyílt nap (közös program a szülőkkel, együttjátszás, séta, fagyizás).

Délután: játszóház, közös program a szülők szervezésével, szülőkkel együtt.

2010. május 27.

Légvár.

Táncház.

Délelőtt: légvár – hagyomány ápolás.

Délután: táncház – hagyomány-ápolás, közös program a szülőkkel, a szülők bevonásával.

2010. május 28.

Szabad program.

Koncert.

Délelőtt: mozgásos játékok, szabad tevékenység a szabadban.

Délután: Pap Rita koncert – gyermek műsor (a gyermekhét zárása a koncerttel, közös énekléssel, közös tánccal).

 

A gyermek hét értékelése

A gyermekhét alkalmából minden napra programokat terveztünk a gyermekeknek, felnőtteknek.

Megpróbáltuk úgy összeállítani a programokat, hogy minden gyermek igényét kielégítse. Nagyon jó hangulatban zajlott a hét, a változatos programok erősítették kis közösségünket, szorosabbá vált a szülőkkel való kapcsolatunk is.

 

 

Tavaszi zsongás

Három hetet meghaladó projekt  

 

Készítették:

                      Bojtos Zsuzsanna

                      Gondáné Csutár Mária

 

Megvalósító csoport: Katica csoport

Időpont:                      2010. április 8-30.

 

 

 

A projekt témakörei:

       Az élet körforgása, előkészítés: 2010. április 8-9.

       Földi finomságok feldolgozás: 2010. április 12-16.

       Tavaszi virágok feldolgozás: 2010. április 19-23.

       Az élet körforgása feldolgozás: 2010. április 26-30.

 

Partnereink: Gyermekek, szülők, óvodapedagógusok.

                                                                           

 

NEVELÉSI CÉLJAINK ÉS FELADATAINK

 

Célok:

       a környezettudatos életvitel megalapozása,

       a tudásvágy felébresztése a gyerekekben, a jól végzett munka örömének, az alkotás izgalmának megismertetése,

       értelmi képességek fejlesztése: megfigyelésekkel, következtetésekkel, érdeklődés felkeltésével,

       verbális képességek fejlesztése: nyelvi kifejezőkészségének alakításával, a gondolatok önálló megfogalmazásával,

       testi képességek fejlesztése: finommozgással, nagy mozgásokkal,

       környezetével, saját magával szemben igényes, pozitív énképű gyermeki személyiség kialakítása,

       a gyermekek életre nevelése.

Feladatok:

       az embert, a természeti és társadalmi környezetet tisztelő- érzelmi, esztétikai és erkölcsi szokásrendszer megalapozása,

       a játékon keresztül a kereső, kutató, felfedező, élményszerző tevékenységek biztosítása,

       nyílt, barátságos, önálló személyiség tudatos formálása, önmaga értékeinek és gyengeségeinek megismertetése és elfogadtatása,

       meleg, barátságos légkör teremtése.

 

 

Az élet körforgása, előkészítés

 

Mozgásos játék:

 

A tevékenység célja:

       az egészséges életmódra nevelés,

       az örömmel történő együttes mozgás iránti igény felkeltése,

       a gyermekek mozgásigényének kielégítése.

A tevékenység feladata:

       testséma fejlesztés: a testrészek mozgatásával, kézi szer használatával,

       térpercepció fejlesztése: váltóverseny során a tér bemozgásával,

       szem-kéz koordináció fejlesztése: célba dobással,

       szem-láb koordináció fejlesztés: a labda rúgásával,

       verbális fejlesztés: között, jobbra, balra, körül, előre, kerülés,

       az erőnlét, a kitartás fejlesztése,

       a közösségi érzés alakítása.

 

Eszközök:

       padok, karikák, labdák, szőnyegek, zsámolyok, babzsákok, kötél.

 

Vázlat:

       járás gyakorlatok,

       szökdelések,

       futás,  

       gimnasztika, 

       váltóverseny, 

       játék: szabadulás a labdától, kötélhúzás, „mókuskák ki a házból”,

       levezetés.

 

Komplexitás a környezeti nevelésben:

 

Tevékenységek:

       Magvak ültetése (bab, borsó).

       Bab csíráztatás.

       Bab válogatás (tarka, fehér), számolgatás.

       Főzőcskézés babbal.

       Mozaikkép készítés magvakból.

       Célba dobás babbal.

 

 

 

FÖLDI FINOMSÁGOK

 

A tevékenységek célja:

       az egészséges életmódra nevelés,

       a helyes táplálkozási szokások alakítása,

       a kulturált étkezési szokások gyakorlása.

 

A tevékenységek feladata:

       zöldségfélék felismerése, megnevezése tapintás, látás és ízlelés alapján illetve jellemző tulajdonságaik alapján (találós kérdések),

       a fantázia, a kreativitás, a finom motorika fejlesztése a mozaikkép készítés és a zöldségbábok barkácsolása, krumpli nyomdázás valamint a tablókép készítés során,

       szem – kéz koordináció fejlesztése a krumpli-gurítással és célba dobással,

       az étkezés körülményeinek, esztétikumának, kellemes hangulatának biztosítása,

       a közösségi érzés, összetartozás erősítése a közös énekléssel, dramatizálással, beszélgetésekkel.

Szervezeti keret: mikro csoportos

Munkaforma: mikro csoportos, egyéni

  

 

 

 

 

JÁTÉK

-          Tapintásos játék

-          ízlelős játék

-          Zöldségboltos játék

-          Memória játék

-          Találós kérdések

-          bábozás

-          játszóház

 

FÖLDI FINOMSÁGOK

 

 

MESE-VERS

-         A Répa mese dramatizálása

-         Az égig érő borsófa meg a túróházikó (mese)

 

 

 

 

GONDOZÁS

-         baleset megelőzés (kés)

-         egészséges táplálkozás

-         időjárásnak megfelelő öltözködés

 

MOZGÁS

-         krumpli gurítás bottal

-         célba dobás krumplival

-         váltóverseny

 

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

-         séták

-         tavaszi zöldségfélék fogalmának mélyítése

-         a szenzitív érzékelés fejlesztése (látás, ízlelés, szaglás, tapintás)

-         az egészséges táplálkozás 

 

MATEMATIKA

-         halmazok képzése

-         számlálás

-         színek felismerése, azonosítása

-         alak, méretazonosság, különbözőség megfigyelése

-         összemérés

-         több, kevesebb, ugyanannyi

 

 

 

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

-         séta a boltba, zöldség félék vásárlása

-         eszközök készítése a játékokhoz (kártyák)

-         zöldségek kóstolgatása

-         élmények megjelenítése változatos technikákkal

-         gyűjtőmunka

 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

-         terem átrendezése

-         zöldségek tisztítása, darabolása, tányérokra rendezése

-         tevékenységek utáni takarítás

-         képek, zöldségek gyűjtése

 

 

ÁBRÁZOLÁS

-         mozaik kép készítés

-         színezés

-         tabló készítés (nyírás, ragasztás)

-         zöldségbábok (barkácsolás)

 

ÉRTÉKELÉS-ÖNÉRTÉKELÉS

-         külső értékelés: kiállítás a gyermek munkákból

-         Ki mit csinált? Hogyan? Kivel?

-         Mi tetszett? Miért?

 

ÉNEK, ZENE ÉNEKES-JÁTÉK

-         Csicseri borsó…

-         Zöld paradicsom…

-         Kecske ment a kis kertbe…

-         Borsót főztem…

 

 

 

TAVASZI VIRÁGOK

 

A tevékenység célja:

       a gyermekek szépérzékének, ízlésének formálása,

       a közös munka örömének megtapasztalása,

       az óvoda udvarának szépítése.  

 

A tevékenységek feladata:

       a tavaszi kerti teendők megismerése,

       a munkák megszervezése,

       a szerszámok helyes használatára nevelés,

       saját maguk és társaik testi épségének megóvására nevelés,

       a közösségi összetartozás erősítése a közös munkával, és a közös tevékenységekkel.

 

Szervezeti keret: mikro csoportos

Munkaforma: mikro csoportos, egyéni

 

 

 

 

 

JÁTÉK

-         memória játék

-         virág dominó

-         puzzle

-         virág boltos játék

-         társas játék

 

TAVASZI VIRÁGOK

 

MESE-VERS

-         Tankó S. K. : Egy kis kertet…(vers)

-         A három pillangó (mese)

-         Katajev: Hétszínvirág

 

 

 

GONDOZÁS

-         baleset megelőzés (kapa,gereblye)

-         tisztálkodás a tevékenységek után

-         időjárásnak megfelelő öltözködés

MOZGÁS

-         séták a faluban és a gátoldalon

-         mindennapi testnevelés

 

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

-         közvetlen tapasztalat szerzés a virágok fejlődéséről,elpusztulásáról,az élet feltételekről

-         gyönyörködés a virágokban

 

MATEMATIKA

-         halmazok képzése

-         számlálás

-         színek felismerése, azonosítása

-         alak, méretazonosság, különbözőség megfigyelése

-         összemérés

-         több, kevesebb, ugyanannyi

 

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

-         séta a virágüzletbe, vásárlás(egynyári virágok)

-         eszközök készítése a játékokhoz (dominó, memória, puzzle, társas játék)

-         ültetés

-         vadvirágok gyűjtése a gátoldalon

-         vadvirágok préselése

-         élmények megjelenítése változatos technikákkal

-         gyűjtőmunka

 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

-         virágos kert előkészítése az ültetésre (ásás, kapálás, gereblyézés)

-         ültetés, öntözés

-         a tevékenységek utáni rendrakás, a szerszámok elpakolása

-         gyűjtőmunka (tavaszi virágokat ábrázoló képek

 

 

ÁBRÁZOLÁS

-         festés

-         dugónyomat

-         nyírás, ragasztás

-         hajtogatás

 

ÉRTÉKELÉS-ÖNÉRTÉKELÉS

-         külső értékelés: kiállítás a gyermek munkákból

-         Ki mit csinált? Hogyan? Kivel?

-         Mi tetszett? Miért?

 

ÉNEK, ZENE ÉNEKES-JÁTÉK

-         Bársony ibolyácska…

-         Hej tulipán…

-         Koszorú, koszorú…

-         Fehér liliomszál…

-         Tavaszi szél…

-     Somvirággal…

 

 

AZ ÉLET KÖRFORGÁSA

 

A tevékenység célja:

       közvetlen tapasztalatszerzés a növényi életről, az élet eltételekről, a növényi részekről.

 

A tevékenységek feladata:

       az érdeklődés felkeltése cselekvésen keresztül, és folyamatos megfigyelésekkel, a növények gondozásával,

       magok elszórása, földdel takarása, palántázás,

       a palánta nevelő poharak megfigyelése, azok összehasonlítása, a fejlődő növények figyelemmel kísérése, következtetések levonása, viszonyítások,

       a közösségi összetartozás erősítése a közös énekléssel és a közös munkával.

Szervezeti keret: mikro csoportos.

Munkaforma: mikro csoportos, egyéni.

 

 

 

 

JÁTÉK

-         főzőcskézés bab- szemekkel

-         tarka és fehér babok szétválogatása

-         formák kirakása magvakból

-         puzzle

-         mozgásos játékok (váltóverseny, kötélhúzás )

AZ ÉLET KÖRFORGÁSA

 

MESE-VERS

-         Babszem Jankó

-         Borsószem herceg-kisasszony

-         Zelk Zoltán: A kis kertész

-         Égig érő paszuly

 

 

GONDOZÁS

-         Baleset megelőzés(ásó, kapa, gereblye)

-         Tisztálkodás a tevékenységek után

-         időjárásnak megfelelő öltözködés

 

MOZGÁS

-         célba dobás babszemekkel

-         ügyességi játékok babzsákkal

-         lúdtalp torna

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

-         séták

-         közvetlen tapasztalat szerzés a növényi élet keletkezéséről, a növekedésről, az elpusztulásról, az élet feltételekről, a növényi részekről

 

MATEMATIKA

-         halmazok képzése

-         számlálás

-         színek felismerése, azonosítása

-         alak, méretazonosság, különbözőség megfigyelése

-         összemérés

-         több, kevesebb, ugyanannyi

 

 

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

-         séta a mezőgazdasági boltba (virágföld, vetnivaló bab, borsó beszerzése)

-         bab, borsó ültetése palánta-nevelő

-         csíráztatás

-         kiskert előkészítése a palántáknak

-         palántázás, öntözés

-         séta egy palánta-nevelő fólia sátorba

-         gyűjtőmunka (tejfölös poharak)

 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

-         a palánta-nevelő poharak földel való megtöltése , a magok elvetése

-         zöldséges kert előkészítése: ásás, kapálás, gereblyézés

-         palántázás

-         öntözés

-         barkácsolás

-         ültetés, palántázás utáni rendrakás, szerszámok elpakolása

 

ÁBRÁZOLÁS

-         mozaik- kép készítés

magvakból

-         barkácsolás: jelző

             karó

 

ÉRTÉKELÉS-ÖNÉRTÉKELÉS

-         külső értékelés: kiállítás a gyermek munkákból

-         Ki mit csinált? Hogyan? Kivel?

-         Mi tetszett? Miért?

ÉNEK, ZENE ÉNEKES-JÁTÉK

-         Én kis kertet…

-         Madarak voltunk…(mondóka)

-         Ess eső ess (ondóka)

 

 

„ A tavaszi zsongás” projekt értékelése.

 

Ez a projekt jó lehetőség volt számunkra a környezettudatos életvitel megalapozására.

A gyerekek érdekes játékok, tevékenységek során kaptak új ismereteket a zöldségfélékről és a tavaszi virágokról. Tapasztalatokat szereztek a növényi élet keletkezéséről, a növekedésről, az életfeltételekről és az elpusztulásról.

A játékokban és a tevékenységekben résztvevő gyermekeknél láttuk a kereső, kutató, felfedezni vágyó gyermeki személyiséget.

2010. április 8-14-ig nyílt héten fogadtuk az érdeklődő vendégeket, köztük a szülőket, tanítókat, óvodapedagógusokat, védőnőket, logopédust, mentort, folyamat szaktanácsadót.

A szülők tevékenyen vettek részt minden napjainkban. Munkánkat segítették a sok gyűjtő munkával.

A jó hangulatban zajló változatos tevékenységek erősítették kis közösségünk összetartó erejét.

 

Indián projekt

INDIÁN – PROJEKT

„ Amiről az indiánok mesélnek…”

 

Célcsoport: 4. évfolyam

Időtartam:   8 hét

Produktum: 1.hét Tablókészítés a törzsekről

                     2. hét Indián tipi

                     3. hét Indián fejdísz, indián nyaklánc

                     4. hét Indián nyíl, íj

                     5. hét Álomfogó és mandala

                     6. hét Totemoszlop

                     7. hét Indián ételek

                     8. hét Kiállítás

Partnerek: pedagógusok

                   szülők, családtagok

                   vendég előadók

 

Cél: Egy képzeletbeli időutazás.

        Az ismeretek szerzésén túl beleélhetik magukat az indiánok életébe.

        Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

        A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.
               Szótárak használata.

        A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

        A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

        A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

        Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

        A produktumok készítése során a kreativitás, az esztétikai érzés, a mérés,
              tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése
.

Értékek: Egy népcsoport életének, kultúrájának a megismerése.

 

Érintett NAT területek:

magyar nyelv és irodalom

ember és társadalom

ember a természetben

művészetek

informatika

életvitel és gyakorlati ismeretek

testnevelés

 

Érintett kulcskompetenciák

személyes kompetencia :életvezetési attitűdök

kognitív kompetencia: kommunikációs képességek, problémamegoldó

képesség, lényegkiemelő képesség, kritikai gondolkodás, komplex

információk kezelésével kapcsolatos képességek, eszközhasználat,

mértékek alkalmazása, tervezés,

szociális kompetencia: együttműködési motívumok, szokások,

készségek, etikai érzék, esztétikai érzék, szervező képesség,

társadalmi érzékenység, önértékelés

 

Kommunikációs terv

 

Belső: + faliújság: - fotó

                             - cikk

                       + tabló

Külső: + köszönőlevelek

 

Dokumentálás:

٭ fénykép

٭ videó

 

Értékelés

٭ produktum értékelése

٭ kooperatív csoportmunka értékelése

٭ irányított beszélgetés

           

Pénzügyi keretek

٭ személyi kiadás: ------

٭ dologi kiadás: produktumonként változó

 

 

Időtartam: 1. hét

Produktum: tabló az indián törzsekről

                      csatakiáltás alkotása

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

 

Cél: Az indiánok eredetének, származásának kutatása.

        Ismerkedés az indiánok törvényeivel, tanácsaival.

        Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

       A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

       Szótárak használata.

       A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

       A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

       A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

       Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Időtartam: 2. hét

Produktum: Indián tipi

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok életének a megismerése.

        („Hogyan éltek régen és napjainkban az indiánok?”)

        Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

        A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

        Szótárak használata.

        A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

       A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

       A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

       Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

      Az indián tipi készítése során a kreativitás, az esztétikai érzés, a mérés,
            tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indián tipi készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 3. hét

Produktum: Indián fejdísz, indián nyaklánc

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok ruházatának, törzsi ékszereinek a megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.
Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

A fejdísz és a nyaklánc készítése során a kreativitás, az esztétikai érzék,
a mérés, tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indián fejdísz és nyaklánc készítése, kiállítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 4. hét

Produktum: Indián nyíl, íj

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok fegyvereinek, harci stílusának és a vadászatok

szükségességének a megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

A nyíl és az íj készítése során a kreativitás, az esztétikai érzés, a

mérés, tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indián nyíl, íj készítése, kipróbálása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 5. hét

Produktum: Álomfogó és mandala

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indián hagyományok és rítusok megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának

erősítése. Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

Az álomfogó és a mandala készítése során a kreativitás, az esztétikai érzék,

a mérés, tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álomfogó és mandala készítése, kiállítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 6. hét

Produktum: Totemoszlop

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indián hagyományok és rítusok megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

A totemoszlop készítése során a kreativitás, az esztétikai érzék, a mérés,

tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totemoszlop készítése, kiállítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 7. hét

Produktum: Indián ételek

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok ételeinek a megismerése és az egyszerűbbek elkészítése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptkönyv készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ételek készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés, kóstolás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 8. hét

Produktum: Kiállítás

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Egy képzeletbeli időutazásra hívjuk az alsó tagozatos diákokat, osztályokat, és a szülőket.

Ahol az ismeretek szerzésén túl, ők is beleélhetik magukat az indiánok életébe.

Betekintést kaphatnak egy népcsoport életébe, kultúrájába.

Az osztályban lévő tanulóknál pedig ezáltal is fejleszteni a szociális kompetenciákat. Így például:

személyes kompetencia :életvezetési attitűdök

kognitív kompetencia: kommunikációs képességek,

problémamegoldó képesség, lényegkiemelő képesség, kritikai

gondolkodás, tervezés

szociális kompetencia: együttműködési motívumok, szokások,

készségek, etikai érzék, esztétikai érzék, szervező képesség,

társadalmi érzékenység, önértékelés

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervezés, tervezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívók, plakátok tervezése, készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meghívók, plakátok kirakása, átadása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terem rendezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiállítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt során feldolgozott mesék, legendák…

Szabó Éva : Amiről az indiánok mesélnek / válogatás közép- és dél–amerikai mesékből és legendákból / című munkatankönyve alapján.

1. hét

    A kolibri házassága /maja mese/

    Miért lakik a tatu a föld alatt? /popoloka mese/

2. hét

   A falánkság büntetése /azték legenda/

3. hét

   A delfinfiú /ona legenda/

   A hűséges Ixtlia /azték legenda/

4. hét

   Zöld madár /mixték legenda/

5. hét

   Az igazságtevő kócsagmadár /amazóniai mese/

   A madárrá változtatott leány / amazóniai mese/

6. hét

   A fecskemadár fészke /maja legenda/

   A teknősbéka és a tűzgyújtás tudománya /taulipang legenda/

7. hét

   A kígyókirály és az éjszaka egyezsége /munduku mese/

8. hét

   A tollaskígyó búcsúja /tolték legenda/

 

Irodalom…

Szabó Éva: Amiről az indiánok mesélnek – válogatás közép- és dél-amerikai

mesékből és legendákból - munkatankönyv /Konsept-H Kiadó/

 

Balogh Csaba: Észak- amerikai indiánok titokzatos élete /Vagabund Kiadó/

Mi micsoda 36. kötet: Indiánok

 

Lerner János: Vadonjárók kalauza / Barangolások az Egyenlítőtől a sarkörökig/

/Szalay Könyvkiadó/

 

Hevér Tímea – Kőmíves Benedek – Sipos Norbert: A történelem atlasza

/Pannon-Literatúra Kft./

 

Új képes történelem – Korai civilizációk Európán kívül

/Az ősi indiánoktól Amerika indiánjaiig/

/Larousse Officina Nova Kiadó/

 

Szabóné Debreceni Erzsébet – Veres László: Kontinensek élővilága –

Dél- Amerika /Szalay Kiadó/

 

Václav Solc – Petr Horejs: Amerika őslakói /Madách Kiadó/

Matricavarázs: Indiánok /Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója/

 

Delfin könyvek

 

Dornbach Mária: A tollaskígyó legendája /Amicus Kiadó/

 

Csudálatos madarak /Park Kiadó/

 

Csudálatos krokodilok és más hüllők /Park Kiadó/

 

Búvár zsebkönyvek sorozat: Madarak ; Hüllők /Móra Kiadó/

 

Az állatok nagy enciklopédiája /Aquila Kiadó/

 

Az állatvilág különlegességei /Alexandra Kiadó/

 

 

Tavasz projekt

Tavasz projekt

Célcsoport: 2-3. osztály

Időtartam: 4,5 hét (március első hetétől kezdve)

Partnerek: pedagógusok, gyerekek, szülők

A  projekt célja:

Ø       A tavaszhoz kapcsolódó ismeretek felelevenítése, bővítése.

Ø       Időjárás megfigyelése, tapasztalatszerzés, népi időjárás megfigyelések.

Ø       Ünnepi készületek, méltó megemlékezés.

Ø       Hagyományok, népszokások, jeles napok megismerése.

Ø       Önálló ismeretszerzés (beszélgetés, megfigyelés, könyvtárhasználat, internet), adatgyűjtés.

Ø       Adatok, ismeretek rendszerezése, összefoglalása, következtetés.

Ø       Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, előadói képesség fejlesztése

Ø       Tervezés, kivitelezés.

Ø       Kézügyesség, eszközhasználat fejlesztése.

Ø       Esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése.

Ø       Kommunikációs képesség, tolerancia, empátia fejlesztése.

Előfeltételek:

Ø       Jártasság a kooperatív technikákban, a csoportmunkában.

Ø       Könyvtár, illetve internet használatának alapvető ismerete.

Ø       Önálló szövegfeldolgozás képessége.

Érintett területek:

Ø       Magyar nyelv- és irodalom, illetve szövegértés, szövegalkotás

Ø       Matematika

Ø       Környezetismeret

Ø       Művészetek, illetve rajz, technika, ének

Ø       Informatika

Tevékenységek:

 

Tevékenység

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Beszélgetőkör

(heti téma előkészítése)

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

Megfigyelés, adatgyűjtés

 

 

 

 

 

Heti témával kapcsolatos, nevelő által tervezett tanulási tevékenység

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka folyamatának ellenőrzése

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

Beszámoló, zárókör, értékelés (heti téma, illetve projekt)

 

 

 

 

 

Kézműves tevékenység

 

 

 

 

 

 

Dokumentáció:

Ø       Fényképek

Ø       Projektfüzet

Ø       Tablók

Ø       Kiállítás az elkészült munkákból

Pénzügyi keretek:

Kézműves foglalkozások kellékei a technika és rajz felszerelés tartalmából, illetve a szülők által felajánlott anyagokból.

A projekt témakörei:

Ø       Tavaszköszöntő

Ø       Ünnepek (márc. 8., márc. 15.)

Ø       Jeles napok

Ø       Húsvét

Értékelés:

Kiállítás a gyermekek munkáiból. A kiállításra méltó tárgyak közös kiválasztása.

 

 

Várható eredmények:

A tavaszi természet jellemző jegyeinek élményszerű megismerése.

Az ünnepek tartalmának mélyebb megértése, megünneplése.

A gyermekek megértik a hagyományok fennmaradásának, ápolásának fontosságát.

Szókincs, kifejezőkészség, kommunikáció fejlődése.

Az információgyűjtés módjainak megismerése. Az önálló ismeretszerzési, az értékelési, a következtetési, logikai képességek fejlődése.

A társas kapcsolatok, a közösség erősödése az együtt átélt élmények által.

A könyvtár-, az internethasználat eddigitől eltérő lehetőségeinek felismerése.

Egy folyamat áttekintésének képessége a tervezéstől a kivitelezésig (előrelátás, körültekintés, módosítás).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt leírása

 

 

 

2. osztály

3. osztály

Előkészítés:

Téltemetés - kiszézés

Kiszebáb készítése osztálykeretben tanítói segítséggel.

Ócska ruhákba menyasszonynak öltöztetett szalmabábok (seprű) készítése csoportmunkában.

Irodalom (2-3. osztály)

Tevékenység (2-3. osztály)

A kiszézés szokásának megismerése, felelevenítése.

Cédulára írva a bábra feltűzni minden rossz dolgot, amitől szeretnének megszabadulni (pl. betegség, veszekedés stb.)

Minden osztály megtanulja az alábbi mondókát, amit a bábok elégetésekor a tűz körül mondanak:

 

Haj ki, kiszi kiszőce,

A másik határba!

Gyere be, sódar

A mi kis kamránkba!

Kivisszük a betegséget,

Behozzuk az egészséget,

Haj ki, kiszi, haj!

Az iskola hátsó sportudvarán az elkészített bábok összerakása, elégetése. Közben mondóka kántálása, zajkeltés kereplővel, fedővel, lábassal stb.

 

 

 

 

Tavasz projekt 2. osztály

 

1. hét Tavaszi természet

 

 

Tavaszi szél vizet áraszt…

Nap

Művészetek

Tevékenységek

Munkaformák

 

Időjárás-megfigyelés: közös megfigyelés, hőmérséklet  mérés, adatok rögzítése.

A csoportok naponta mást-mást figyelnek meg (szél, napsütés, csapadék, hőmérséklet). Az tapasztalatokat minden nap rögzítik egy közös táblázatba.

Hétfő

Tavaszi szél vizet áraszt…

Mit tudsz a tavaszról?

 

 

Gyűjtőmunka kiadása:

-   tavaszi képek

-   tavaszi növények

-   kerti munkák

 

Beszélgetőkör, szóháló.

 

Csoportok alakítása érdeklődés szerint.

 

Kedd

Daltanulás: Sándor napján…

 

Zelk Zoltán: Ibolya

 

 

 

 

 

 

Zenehallgatás: tavasz a zenében (komolyzenei válogatás).

Tavaszi időjárás.

 

 

Rajzkészítés a vershez.

 

A három pillangó című mese feldolgozása (1. rész).

 

Plakátkészítés.

 

 

 

Beszélgetőkör.

 

 

Önálló munka

 

 

Páros munka, szóforgó (olvasás, időrend megállapítása).

 

 

Csoportos rajz.

 

Szerda

Természet zajainak felismerése CD-ről.

A három pillangó c. mese feldolgozása (2. rész).

 

 

Dramatizálás. Fejdíszek készítése

Hiányos képek kiegészítése.

Igaz-hamis állítások – táblák használata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tojáshéjba búza ültetése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csütörtök

Daltanulás: Én kis kertet kerteltem…

 

Weöres Sándor:  A kert

Ritmus és mozgás.

 

 

Tavasz a kertben

Mutasd! – kerti munkák megjelenítése.

 

Gyűjtőmunkák megtekintése: képek a tavaszról, kerti munkákról, tavaszi növényekről.

 

A zöld kincsesbánya című szöveg feldolgozása. Találós kérdések.

Rajzkészítés.

Osztályszintű gyakorlat.

 

 

Beszélgetőkör

 

Dráma: némajáték

 

 

 

Képtárlátogatás

 

 

 

 

 

 

 

Szótárhasználat (Magyar Értelmező Kéziszótár, Ablak-Zsiráf).

Péntek

Gyöngyvirágtól lombhullásig részlet: Tavasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nőnapi versek kiosztása az önként jelentkező 2-3 fiúnak.

Mit tanultál a héten? Mi volt a legérdekesebb neked?

 

Tavaszi képek

 

A heti időjárás megfigyelés tapasztalatainak összegzése a táblázat alapján (évszaknak megfelelő volt-e).

 

 

Kézműves tevékenység: tulipán színes papírból.

Beszélgetőkör

 

 

 

 

IKT: tavaszi képek vetítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni munka, ha szükséges a társ segítségével.


2. hét Ünnepek (március 8., március 15.)

 

 

Ünnepek

Nap

Művészetek

Tevékenységek

Munkaformák

 

 

 

A hét folyamán az elültetett búza gondozása, megfigyelése.

Hétfő

Nőnapi versek

Mi az a nőnap?

 

Lányok köszöntése nőnap alkalmából.

 

Gyűjtőmunka elindítása:

-     Márc. 15. jelképei

-     Huszárok

-     Petőfi Sándor élete

Beszélgetőkör.

Kedd

 

 

 

 

 

 

 

 

1848-49 c. könyv (térkép, jelképek).

Március 15.

 

 

Az 1848-as és a mai Magyarország térképének összehasonlítása.

 

Márc. 15. eseményeiről szóló rövid szöveg, valamint a 12 pont feldolgozása.

 

Márc. 15. jelképeinek tanulmányozása.

 

Kokárda színezése.

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatizálás.

 

 

 

 

 

Szerda

 

 

 

 

A huszár

Huszárokról készült képek megtekintése.

 

A mese feldolgozása.

-     Cím alapján miről szólhat a mese?

-     Események sorba rendezése.

-     Történet elmesélése valamelyik szereplő szempontjából

 

 

 

 

Illusztráció a meséhez.

 

Huszárcsákó készítése.

IKT: képek kivetítése projektorral.

 

Páros munka (olvasás szerepek szerint).

 

Kerekasztal.

 

 

5-6 mondat közös megbeszélés alapján. A kisorsolt tag mondja el a csoport megoldását.


 

 

Csütörtök

Válogatás Petőfi verseiből (Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, Nemzeti dal)

 

Zenehallgatás: Illés: Nemzeti dal

Petőfi Sándor élete, vershallgatás

 

 

 

 

 

 

Gönczi Lajos előadása

Beszélgetőkör

Péntek

Dal: Esik eső karikára

 

Zenehallgatás: Kossuth-nóták

Előkészítés: beszámoló a gyűjtőmunkáról. Tabló készítése.

 

Kokárda nyomtatása tenyérrel.

 

Kirakó készítése.

Csoportok beszámolója.

 

 

 

Csoportmunkák.


3. hét: Jeles napok

 


Jeles napok

Nap

Művészetek

Tevékenységek

Munkaformák

 

 

 

A hét folyamán a növények gondozása, megfigyelése.

Hétfő

 

Mik azok a jeles napok?

 

Gyűjtőmunka elindítása.

 

Kukorica ültetése cserépbe.

Beszélgetőkör.

Szóháló.

Kedd

Szécsi Margit: Március

 

 

Vers hallgatása, feldolgozása: bővülő mondatok, szókapcsolatok olvasása, kérdéskártyák. Versmondás.

 

 

Csoport munka, feladatlapokkal.

Diák kvartett.

Páros munka (olvasás, kérdéskártyák).

Szerda

 

 

 

 

 

 

A világ csodái c. könyv

Látogatás a katolikus templomban.

Beszélgetés a hallottakról.

 

Szövegfeldolgozás.

 

 

Kérdés-felelet, szómagyarázat.

 

 

 

Beszélgetőkör.

 

 

Szakértői csoport.

 

Páros munka.

Csütörtök

Zenehallgatás: Gergelyjárás

 

Éneklés: Sándor napján

 

Fazekas Anna: Sándor, József, Benedek

Gergelyjárás – ismeretek felidézése.

 

 

 

Olvasás, kérdésalkotás, állítások megfogalmazása.

 

Papír süveg készítése.

Beszélgetőkör.

 

 

 

 

Páros munka, csoport munka, igaz-hamis.

 

 

 

Szerepjáték.

Péntek

Bújj, bújj, zöld ág…

 

Kányádi Sándor: Hőfoltos még a határ

 

 

 

Gergelyjárás – iskolai néptánc csoport előadása.

Beszámoló a gyűjtő munkákról.

 

Vershallgatás, állítások megfogalmazása.

Versfeldolgozás.

 

Zöldág készítése

 

Zöldág járás.

Szakértői csoportok.

 

Igaz-hamis.

 

 

Differenciált munka.

 

 

Több osztály programja.

 
4. hét Húsvét

 

 

Húsvét

Nap

Művészetek

Tevékenységek

Munkaformák

Gyűjtőmunka elindítása:

-   Locsolóversek

-   Húsvéti szokások, hagyományok, jelképek

-   Tojásfestés, díszítés

-   Húsvéti ételek

Hétfő

Dal, játék: Nyuszi ül a fűben…

Hogy ünnepeljük a húsvétot?

 

Feladatlapon egyforma tojások keresése.

 

Képekhez szavak, mondatok keresése.

 

Húsvéti tojások rajzolása, színezése.

Beszélgetőkör

 

 

Páros munka

 

 

 

Kooperatív csoportmunka: szóforgó

 

Egyéni munka

 

Kedd

Jeles napok – Húsvét, húsvéti szokások, hagyományok (Tappancs újság)

 

Locsolóversek

Szövegfeldolgozás

feladatlapokkal

 

 

 

 

 

Locsolóversek másolása

 

Tojásszínezés

Olvasás párban, kérdés-felelet párokban, differenciált rétegmunka

 

 

Szerda

 

Látogatás a református templomban

 

 

 

 

A húsvét jellegzetes állatfiguráinak rajzolása; húsvéti színezők, húsvéti tojás készítése kartonból

Előadás meghallgatása a húsvéttal kapcsolatos egyházi szokásokról

 

 

Önálló munka

 

Csütörtök

 

 

 

 

A húsvét jelképei

Mit hallottunk tegnap az

előadásban?

 

Szövegfeldolgozás

 

Vetélkedő

Beszélgetőkör az hallottak felidézésére

 

Csoportmunka, kérdés-felelet párokban.

 

 

Péntek

 

Zöldágjárás

 

Beszámolók csoportokban a gyűjtőmunkáról

 

Tablókészítés

 

Locsolóvers-mondó verseny

 

 

 

3. osztály

 

1. hét Tavaszköszöntő

 

A tavaszi természet, az időjárás

Napok

Művészetek

Tevékenység

Munkaformák

A projekt alatt folyó időjárás-megfigyelés elindítása.

 

 

Választható csoporttémák:

-      a növények élete (ébredő természet: virágok, fák)

-      az állatok élete (ébredés a téli álomból), költöző és áttelelő madarak

-      tavaszi munkák a kertekben, földeken,

-      tavaszi versek, dalok, mesék.

 

Képek, szövegek, tollak gyűjtése, ezekből tablók készítése, ragasztás a projekt füzetbe.

 

 

HÉTFŐ

Schmidt Egon: Ébred az erdő

 

Szabó Lőrinc: Tavasz

 

 

 

Zenehallgatás:

Vivaldi: Négy évszak – Tavasz I. tétel

 

Daltanulás: Tavaszi szél...

Mi  jut eszedbe a tavaszról?

Képek közül a tavaszt ábrázolók kiválogatása.

Milyen eszközök kellenek a bab elültetéséhez?

 

 

Csoportok megalakulása önkéntes témaválasztás alapján.

 

Az időjárást egyénenként figyelik meg (hőmérséklet, szél, csapadék, napsütés) saját táblázatba jegyezve az adatokat reggel, délben, este.

Hőmérő leolvasásának megbeszélése.

 

Szövegfeldolgozás a választott irodalomból.

 

A mi fánk: minden csoport választ egy fát. Megfigyelések: kéregminta, sérülések, termések, levelek keresése, életkora, rajz a fáról, madárfészek, életfeltételek.

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

Intuitív képek a zene alapján csoportonként. – Képtárlátogatás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportos megfigyelések a parkban.

 

 

 

KEDD

Lázár Ervin: Szabad-e gólyát lőni?

 

Zelk Zoltán: Mit mondanak a madarak? – Cinke, Rigó, Pacsirta

 

Madárhangok hallgatása

 

Védett madarak kislexikona

 

Szárazföldi madarak

 

Madarak (Búvár zsk.)

 

 

 

 

 

Fekete István: Fecskét látok…

Madarak felismerése, csoportosítása (ragadozó, gázló, úszó, költöző stb.)

Ragadozó madarak jellemzői („fegyvere”).

Védett madaraink: képek, eszmei érték fogalma.

Rejtvények a madarak életével kapcsolatos szövegek alapján.

 

Anyanyelvi tapasztalatszerzés: szövegből Ki? Mi? Kik? Mik?, illetve Milyen? Kérdésre válaszoló szavak gyűjtése csoportosítva.

 

Rajzkészítés: rajzoljátok le, ami a legjobban  megfogott benneteket az olvasmányból!

 

 

Növényápolás: gyűjtőmunka a könyvtárban, könyvek kölcsönzése.

 

 

Bab ültetése.

Szövegek feldolgozása páros munkában.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejtvény megoldása csoportmunkában.

 

 

 

Csoportmunka, szóforgó.

 

 

 

 

 

 

 

Csapatmunka

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör: a könyvtári munka eredményéről.

 

SZERDA

 

 

 

 

 

Smetana: Moldva

 

Éneklés: Tavaszi szél vizet áraszt

 

 

 

Ápriliy Lajos: Esőcseppek

 

Weöres Sándor: Napsugár a levegőben

 

Kányádi Sándor: Tavasz

 

Fekete István: Fecskét látok…

Tanítói tájékozódás a folyamatban lévő gyűjtőmunkáról, ha kell segítségnyújtás.

 

Zenehallgatás: intuíciók a zenéről.

Éneklés, mozgásimprovizáció

 

 

 

A választott irodalmi műveken nyelvtani gyakorlás: szótagolás, elválasztás.

 

Szólások, közmondások összeállítása szavakból, másolásuk a füzetbe.

 

Projektoron tavaszi növényeket, kerti munkákat ábrázoló képek megtekintése.

A növény fejlődésének feltételei (babültetés).<